Vergeet massa-aankoopschema’s, Nederlandse zuivelspelers willen innoveren om stikstofuitstoot te verminderen

Ze werken samen om 96 Lely Spheres te installeren op boerderijen in alle Nederlandse provincies.

Lely zei dat de Lely Sphere een faciliteit is die de stikstofuitstoot op de stal van een melkveebedrijf tot 70% vermindert, volgens officiële metingen op testboerderijen.

De drie entiteiten hopen dat het concept na dit proefproject op grotere schaal in de sector zal worden toegepast.

De ontwikkeling van de Lely Sphere begon in 2015 en kreeg vorig jaar de officiële erkenning in het kader van het Nederlands Ammoniak Veredelingsreglement (RAV) als innovatief huisvestingssysteem tegen ammoniakemissies.

Het is een circulair stalsysteem dat vaste mest scheidt van urine en de stikstofuitstoot omzet in waardevolle mest. Het kan door de boer worden hergebruikt om meel op de grond te bemesten. Zo ontstaat een meer gesloten mineralenkringloop, wordt het gebruik van kunstmest verminderd en wordt het klimaat in de stal verbeterd, aldus de medewerkers.

Voor melkveehouders, voegde ze eraan toe, wordt het sluiten van de metalen ringen steeds belangrijker omdat het de sociale acceptatie en duurzaamheid van de landbouw verbetert.

Wat betreft het dekken van de kosten van het installeren van deze systemen op de boerderij, zegt FrieslandCampina dat het een financiële bijdrage zal leveren aan de boer, dat Lely korting zal geven op de aanschaf van het systeem en dat Rabobank kopers een lening zal aanbieden tegen gunstige voorwaarden.

Bovendien zijn de organisaties van mening dat het proefproject de regionale en nationale autoriteiten zal aanmoedigen om de nodige financiële middelen te verstrekken voor extra landbouwbedrijven om deze systemen te installeren.

READ  De vrouw van Sanu-Olu dringt aan op beter afvalwaterbeheer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *