Tinubu zegt dat partnerschappen tussen Nigeria en Nederland zullen helpen bij de economische ontwikkeling

Tinubu Dit werd donderdag verklaard tijdens het Nigeria-Dutch Business and Investment Forum in Den Haag in Amsterdam, Nederland. Hij zei dat Nigeria en Nederland creatievere samenwerkingskanalen moeten verkennen, via partnerschappen, gezamenlijke projecten en strategische allianties.

De president zei dat dit het bouwen van bruggen mogelijk zal maken om markten met elkaar te verbinden en de stroom van goederen, diensten, ideeën en mensen te vergemakkelijken. Hij zei dat zijn regering eraan werkt om het ondernemingsklimaat in Nigeria te verbeteren en het door middel van verschillende hervormingen zeer vriendelijk te maken.

Hij zei dat dergelijke hervormingen onder meer het opruimen van de valutamarkt omvatten om deze transparanter te maken voor vlotte zakelijke transacties en het afschaffen van brandstofsubsidies. De hervormingen omvatten ook de bereidheid van de Centrale Bank van Nigeria om de nodige ruimte te bieden om buitenlandse bedrijven in staat te stellen hun winsten te repatriëren.

Tinubu zei dat het verbeterende ondernemingsklimaat in Nigeria het land tot een paradijs voor investeerders maakt, en spoort investeerders aan om van deze kansen te profiteren om wederzijds voordelige economische partnerschappen tot stand te brengen.

“Ik zou er hier op willen wijzen dat we er ook voor moeten zorgen dat partnerschappen creatief en transformatief zijn op een manier die gewone burgers in onze landen in staat stelt verifieerbare winsten te behalen.

De president wees op de lange geschiedenis van de diplomatieke betrekkingen tussen Nigeria en Nederland en riep op tot sterkere banden op het gebied van diplomatie, handel, innovatie en ondernemerschap.

“Onze landen beschikken over unieke sterke punten en middelen. Door samenwerking kunnen we deze sterke punten benutten, nieuwe kansen openen en de economische ontwikkeling stimuleren.

“We moeten ernaar streven de succesverhalen van verschillende Nederlandse bedrijven en instellingen te repliceren door hun ervaringen en methoden te leren en te delen ten behoeve van iedereen.

“Terwijl de wereld zich voorbereidt op de confrontatie met de huidige economische uitdagingen, die in veel opzichten gevolgen hebben voor onze twee landen, zal een creatieve benadering bij het zoeken naar investeringsgerichte oplossingen de meest haalbare weg blijken te zijn om het niveau van duurzame ontwikkeling te bereiken dat we allemaal wensen.

“Ik geloof dat we moeten proberen dit verhaal te stimuleren in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten en moeten evolueren naar industriële waardetoevoeging, agribusiness, innovatieve technologie, groene energie, maritieme economische expansie, evenals de exploitatie en verwerking van solide mineralen.” Hij zei.

Tinubu benadrukte dat de betrekkingen tussen Nigeria en Nederland voortaan een nieuwe toon en basis zullen zetten voor sterkere economische betrekkingen tussen de twee landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *