Universiteiten hebben steun verleend aan pogingen om het aantal internationale studenten te beperken

Holland

Universiteitsleiders verwelkomden de oproep van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkraf om universiteiten toe te staan ​​het aantal internationale studenten indien nodig te beperken.

Dijkgraaf diende op 21 april meerdere voorstellen in Kamerbrief over internationalisering in het hoger onderwijs Aan de Tweede Kamer of Tweed camera).

De Vereniging van Universiteiten (UNL) maakte op dezelfde dag bekend dat zij nu werkt aan een wetsvoorstel om universiteiten vanaf studiejaar 2025-2026 wettelijke bevoegdheden te geven om de toelating van internationale studenten op opleidingsniveau beter te controleren.

Het aantal internationale studenten in Nederland is sterk gestegen – tot 115.000 in 2021-22, 3,5 keer zoveel als in 2005-2006. Op de universiteiten kwam 40% van de nieuwe studenten uit het buitenland, tegenover 28% in 2015, aldus het ministerie.

De voorstellen van de minister betreffen onder meer het beperken van het aantal studenten in de Engelstalige track van Nederlandse opleidingen, het verminderen van de opname van studenten buiten Europa en het stimuleren van studenten om de Nederlandse taal te leren.

Voordelen voor internationale studenten

Desondanks hield Dijkgraaf vol: “Nederland is geen eiland.” Hij benadrukte de voordelen die internationale studenten naar het land brengen en stelde dat de snelgroeiende technologiesectoren “dringend behoefte hebben aan nieuw internationaal talent” en niet zullen worden onderworpen aan de nieuwe maatregelen.

Ook voor hogescholen en universiteiten nabij de Duitse en Belgische grens zal een andere, meer ontspannen aanpak worden gehanteerd.

Maar de onderwijsminister zei dat buitenlandse studentenaantallen indien nodig moeten worden beheerd. Als er niets aan wordt gedaan, zullen er “volle collegezalen, te hoge werkdruk voor docenten, tekort aan studentenhuisvesting en verminderde toegang tot studieprogramma’s” zijn.

READ  Frankrijk haalt Duitsland en Nederland in om de batterijfabriek ProLogium te huisvesten

Dit werd overeengekomen door UNU-voorzitter Peter Duisenberg, die sinds 2018 heeft opgeroepen tot mechanismen om overvolle opleidingen aan te pakken. In sommige opleidingen, zei hij, is de internationale studentengroei “te groot of te snel om kwalitatief hoogstaand onderwijs en beheersbare werkdruk mogelijk te maken. “.

Hij zei dat de minister en universiteiten ook zullen praten over maatregelen om de Nederlandse taalvaardigheid onder studenten te bevorderen en internationale studenten te informeren over huisvesting.

“Nederlands spreken zal studenten helpen integreren in de Nederlandse samenleving en in de Nederlandse werkomgeving”, zegt Jan Willem Pesselar, directeur Marketing, Communicatie en Studentengemeenschap van Breda University of Applied Sciences (BUas). Werelduniversiteitsnieuws. Hij zei dat het aanmoedigen van studenten om Nederlands te spreken en het beperken van cursussen tot Nederlandstaligen de overbevolking “een beetje zou kunnen verlichten”, maar het zou niet verplicht moeten zijn.

Verder zou het aantal studenten van sommige opleidingen alleen beperkt moeten worden als de opleiding “geen echt internationaal karakter of binding heeft, wat bij BUas-opleidingen niet het geval is”.

groei uitdagingen

UNL-woordvoerder Robin Boilart zei dat de internationale dimensie van hoger onderwijs essentieel is omdat het “ons helpt nauwer betrokken te raken bij wereldwijde ontwikkelingen in de wetenschap en … om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt naar meer hoger opgeleid talent.”

Maar in sommige universiteiten en universiteitssteden ‘zorgt de groeiende instroom van internationale studenten voor problemen’, die oplossingen vereisen om ‘de toegevoegde waarde van internationalisering’ en ‘de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs’ te behouden, zei hij. Werelduniversiteitsnieuws.

UNL juicht daarom het Dijkgraafplan toe, waarin universiteiten kunnen kiezen uit:

READ  Geannuleerd: Booking.com zegt contracten van Iraanse werknemers op

• Quotum inschrijving voor een bepaalde opleiding (bijv. beperking van de cursus in het Engels, maar zonder de beperking van de Nederlandse cursus).

• Maximaal aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER – Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) per opleiding – dit geldt voor Britse staatsburgers.

• Noodinschrijfquotum als “aanmeldingen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte zo snel groeien dat de opleiding in de problemen kan komen” tijdens de aanmeldingsprocedure.

Boilart zei dat veel universiteiten het gebruik van deze tools zullen ondersteunen. Zo wil de UvA het aantal Engelstalige tracknummers voor de opleidingen politicologie en psychologie aan banden leggen en wil de Technische Universiteit Delft liever niet-EER-studenten beperken tot een opleiding luchtvaarttechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *