TME Pharma kondigt de uitnodiging aan voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Berlijn–() – Regelgevend nieuws:

TME Pharma NV (Euronext Growth Parijs: ALTME) (Parijs: ALTME), Een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe therapieën om kanker te behandelen door zich te richten op de tumor micro-omgeving (TME), heeft vandaag aangekondigd dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van het bedrijf zal worden gehouden om 13.30 uur CET op 30 januari 2023 in het Freshfields Bruckhaus kantoren Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ in Amsterdam, Nederland.

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden om te stemmen over een voorstel om de nominale waarde van het aandeel te verlagen en het toegestaan ​​kapitaal te verhogen.

De documenten van de Buitengewone Algemene Vergadering, d.w.z. de uitnodiging, agenda, toelichting bij agendapunten 2 en 3, instructies en documenten voor deelname aan en stemming in de Buitengewone Algemene Vergadering, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.tmepharma.com). Deze documenten zijn ook verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap aan de Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlijn, Duitsland, voor aandeelhouders en vergadergerechtigden die op verzoek een gratis exemplaar zullen ontvangen.

Volgens de Nederlandse wet en de statuten van de Vennootschap zijn de personen die gerechtigd zijn om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en te stemmen, aandeelhouders van de Vennootschap (waaronder voor de toepassing van deze oproep mede begunstigden naar Nederlands recht zijn) die (i) geregistreerd als aandeelhouder in een van de administraties van de Deelnemende Brokers (indirect) bij Euroclear France op 02 januari 2023 (datum van registratie) nadat alle debet- en creditboekingen zijn verwerkt in overeenstemming met de datum van registratie en (ii) uiterlijk om 17.00 uur CET op 23 januari 2023 aan het bedrijf op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid, schriftelijk of elektronisch (beschikbare contactgegevens staan ​​op de website van het bedrijf).

READ  Nederland verwacht sneller economisch herstel op 3,2%

Over TME Pharma

TME Pharma Het is een bedrijf in de klinische fase dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor de behandeling van de meest agressieve vormen van kanker. De op oncologie gerichte pijplijn van het bedrijf is ontworpen om te werken aan de tumor-micro-omgeving (TME) en de immuniteitscyclus van kanker door de barrières die de tumor beschermen tegen het immuunsysteem te doorbreken en tumorherstel te voorkomen. Door de chemicaliën in de TME te neutraliseren, TME Farma De aanpak werkt in combinatie met andere vormen van behandeling om de afweer van de tumor te verzwakken en een groter therapeutisch effect mogelijk te maken. In de klinische studie GLORIA, TME Pharma Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel, NOX-A12, wordt bestudeerd bij nieuw gediagnosticeerde hersenkankerpatiënten die klinisch niet baat zouden hebben bij standaardchemotherapie. TME Pharma presenteerde gegevens op hoog niveau van de drie NOX-A12-dosisescalatiecohorten in combinatie met radiotherapie voor de GLORIA klinische studie, en constateerde consistente tumorreducties en objectieve tumorresponsen. Daarnaast evalueren GLORIA-uitbreidingsarmen de veiligheid en werkzaamheid van NOX-A12 in andere populaties waar tussentijdse resultaten van de drievoudige combinatie van NOX-A12, radiotherapie en bevacizumab duiden op diepere en meer permanente reacties. NOX-A12 in combinatie met radiotherapie heeft de status van weesgeneesmiddel gekregen voor glioblastoom in de Verenigde Staten en glioom in Europa. TME Pharma presenteerde definitieve resultaatgegevens die het uitgebreide overlevings- en veiligheidsprofiel van de NOX-A12-combinatiestudie met Keytruda® bij patiënten met uitgezaaide colorectale kanker en pancreaskanker aanmoedigden, gepubliceerd in het Journal of Immunotherapy of Cancer in oktober 2021. Het bedrijf ging zijn tweede samenwerking aan met MSD/Merck in een fase II van hun studie, OPTIMUS, om de veiligheid en werkzaamheid van NOX-A12 in combinatie met Merck’s Keytruda® en twee verschillende chemotherapieschema’s als tweedelijnsbehandeling bij patiënten met uitgezaaide pancreaskanker verder te evalueren. Proefontwerp wordt besproken met regelgevende instanties in de Verenigde Staten en Europa. Het tweede kandidaat-geneesmiddel in de klinische fase van het bedrijf, NOX-E36, is ontworpen om zich te richten op het aangeboren immuunsysteem. TME Farma Hij bestudeert verschillende solide tumoren voor verdere klinische ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op: www.tmepharma.com.

READ  In Nederland gevestigde startup onthult 's werelds eerste productieklare auto op zonne-energie

TME Pharma® f TME Pharma Logo zijn geregistreerde handelsmerken.

Keytruda® is een gedeponeerd handelsmerk van Merck Sharp & Dohme Corp.

bezoek TME Farma werkgelegenheid gelinkt En de Twitteren.

Over de GLORIA-studie

GLORIA (NCT04121455) wel TME Farma Dosisescalatie, fase 1/2 studie van NOX-A12 in combinatie met radiotherapie bij patiënten met gedeeltelijk gereseceerd of onstabiel glioblastoom (hersenkanker) met een niet-gemethyleerde MGMT-promoter (resistent tegen standaardchemotherapie). Gloria evalueert ook de veiligheid en werkzaamheid van NOX-A12 Drie extra armen combineren NOX-A12 met: Radiotherapie bij patiënten met volledige resectie van de tumor. Bevacizumab-radiotherapie. en C. radiotherapie en pembrolizumab.

Over de OPTIMUS-studie

OPTIMUS (NCT04901741) wel TME Farma Een geplande, openarmige fase II-studie van NOX-A12 gecombineerd met pembrolizumab en nanoliposomaal irinotecan/5-FU/leucovorine of gemcitabine/nab-paclitaxel bij patiënten met stabiele gemetastaseerde alvleesklierkanker.

Vrijwaring

De vertaling van een persbericht in andere talen dan het Engels is uitsluitend bedoeld als gemak voor een niet-Engels sprekend publiek. Het bedrijf heeft geprobeerd een nauwkeurige vertaling van de originele tekst in het Engels te geven, maar door de nuances van de vertaling in een andere taal kunnen er kleine verschillen zijn. Dit persbericht bevat bepaalde onthullingen die “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op TME Pharma huidige prognoses en zijn onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en aannames die moeilijk te voorspellen zijn. Factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten verschillen, zijn onder meer de risico’s die inherent zijn aan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor oncologie, inclusief klinische onderzoeken, timing en TME Farma De mogelijkheid om wettelijke goedkeuringen te verkrijgen voor NOX-A12 en andere kandidaat-geneesmiddelen. De toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging zijn gedaan vanaf deze datum, en TME Pharma U verplicht zich niet om deze informatie bij te werken, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

READ  HS Brands breidt het Europese bereik uit met de overname van Mystery Review, Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *