PhD-positie bij de afdeling Business Society Management, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)


Onderzoek / academisch


Rotterdam

Teamwerkorganisaties: het koppelen van omvang, heterogeniteit en flexibiliteit

*(bereik tot) Volledig gefinancierde 5-jarige projecten en ultramoderne faciliteiten*

de samenvatting van het project

Wat opmerkelijk is aan de groei van nieuwe instellingen voor collectieve actie (ook wel groepen, “commons”) vandaag de dag, is hun pure aanwezigheid in alle sectoren en hun neiging om soortgelijke regels en mechanismen te gebruiken om flexibiliteit te bereiken – ongeacht verschillen in soorten middelen . Er zijn subtiele variaties in zowel hun regels als hun wijzigingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden en hoe deze proberen de impact van veranderingen in de omvang en heterogeniteit van zowel de middelen als de leden van deze instellingen te bemiddelen. Voor dit project analyseert de doctoraatsstudent het interne functioneren (vb. loyaliteit van leden, normen, waarden) van een bepaald type groep gericht op het beheer van (natuurlijke) hulpbronnen in het Europese verleden (van de vroegmoderne tijd tot vandaag). die oorspronkelijk waren georganiseerd als vakbonden en daarna verhuisden als coöperaties nadat de vakbonden waren ontmanteld. Teamwerk is essentieel geweest voor het functioneren van deze samenlevingen – toen en nu – om verschillende redenen, variërend van het creëren van meer veiligheid tot de economische voordelen die voortvloeien uit nauwe samenwerking. Begrijpen hoe ze dit hebben gedaan, welke regels ze hebben opgesteld en hoe ze de bewegingsvrijheid binnen de groep hebben belemmerd, en dit in relatie tot de voortdurende veranderingen in groepsgrootte en heterogeniteit, is belangrijk om te begrijpen hoe de instelling van collectieve actie veerkrachtig kan (worden) in de lange termijn. Het exacte tijdsbestek van de studie en het geografische gebied binnen Europa waarop de studie zich zal richten, wordt gezamenlijk bepaald door de promovendus en begeleiders.

READ  Witte Huis zegt geen Covid-lockdowns omdat Europese landen beperkingen toepassen

Meer informatie over het PhD-project vind je hier:

· Teamwerkorganisaties: het koppelen van omvang, heterogeniteit en flexibiliteit

voorwaarden:

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor de functie van Doctor of Management bij ERIM, wordt verwacht dat:

  • Een master-, master- of masterdiploma in bedrijfskunde of economie hebben, of in aanverwante vakgebieden zoals psychologie, sociologie, engineering of wiskunde (afhankelijk van het promotieproject)
  • Uitstekende resultaten hebben in een eerste graad of postdoctorale studie
  • Toon interesse en een expliciete motivatie voor wetenschappelijk onderzoek
  • Een GMAT- of GRE-score hebben die niet ouder is dan vijf jaar en een indicatie van een vereiste score van 85 procent (vereist voor alle promovendi die binnenkomen
  • TOEFL- of IELTS-resultaten verkrijgen. Voor de TOEFL internet-based test vereist de ERIM een totaalscore van minimaal 100 en alle onderdelenscores (schrijven, spreken, lezen en luisteren) moeten minimaal 23 zijn. Een minimale score van 600 in de papieren TOEFL-test is vereist. Voor IELTS is de minimale totaalscore 7,5 en alle sectiescores (schrijven, spreken, lezen en luisteren) moeten minimaal 6,5 zijn. De resultaten van taaltoetsen mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Naast deze formele vereisten worden kandidaten voor het programma geselecteerd op basis van hun cv, academische referenties en interviews met potentiële supervisors.

Vorming van het projectteam

Prof. dr. Ten de Maur, Rotterdam School of Management.

dr.. Vignana van Klingeren, Rotterdam School of Management.

dr.. Thomas Bowens, Rotterdam School of Management.

Salarisvoordelen:

arbeidsvoorwaarden

Onze promotieprojecten worden volledig en stipendiumgefinancierd, wat betekent dat onze aangestelde promovendi medewerkers (Promovende) zijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). De vaste en bruto maandsalarissen bedragen € 2.541 in het eerste jaar, € 2.960 in het tweede jaar, € 3.098 in het derde jaar en € 3.247 in het vierde en vijfde jaar. euro heeft Aantrekkelijke arbeidsvoorwaardeninclusief een vakantietoeslag van 8 procent, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een groot aantal vrije dagen.

READ  Singapore verwelkomt meer reizigers onder quarantaineprogramma

Succesvolle kandidaten worden fulltime aangenomen voor maximaal vijf jaar. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk aan je PhD-positie begint

Ook promovendi profiteren van de nieuwste technologie Onderzoeksfaciliteiten en het Financial Support Program (ERIM Support Programs – ESP), opgezet door ERIM voor een breed scala aan onderzoeksgerelateerde activiteiten zoals deelname aan conferenties, internationale arbeidsmarkten, externe cursussen, wetenschappelijke en educatieve literatuur, bezoeken van internationale toezichthouders en internationale onderzoeksstudies.

Tabuk:

50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *