Herstructurering: een transfer pricing-perspectief

In het huidige dynamische zakelijke landschap hebben bedrijven te maken met de snelle evolutie van toeleveringsketens, aangedreven door technologische innovatie. Traditionele supply chain-modellen zijn wendbare en wendbare ecosystemen geworden. In dit evoluerende landschap kunnen de gevolgen voor verrekenprijzen aanzienlijk zijn en hebben deze steeds meer aandacht gekregen van belastingautoriteiten over de hele wereld.

Dit artikel is geschreven door Vera Zhuravleva en Michael Kratz. vera ([email protected]) en Michaël ([email protected]) maakt deel uit van de International Tax Services-praktijk van RSM Holland met een focus op transfer pricing.

De wereld verandert sneller dan ooit en bedrijven moeten het tempo bijhouden om het hoofd boven water te houden. De uitdagingen en verstoringen in de toeleveringsketen blijven bestaan, waardoor bedrijven gedwongen worden hun activiteiten en bedrijfsstrategieën aan te passen om te overleven en te gedijen in deze dynamische omgeving, en om relevant en winstgevend te blijven. Elke dag veranderen nieuwe technologieën de bedrijfspraktijk. AI-tools zorgen voor een revolutie in supply chain management (SCM), waardoor supply chain managers realtime besluitvormingsmogelijkheden krijgen. Een flexibeler en beter geïnformeerd, door AI aangedreven SCM-systeem stelt bedrijven in staat strategische en operationele veranderingen in hun bedrijf aan te brengen, zoals het centraliseren van functies of uitbesteding aan andere groepsentiteiten, om zo een grotere efficiëntie en duurzaamheid te bereiken.

Afhankelijk van de veranderingen kunnen ze binnen de reikwijdte vallen van het bedrijfsherstructureringskader dat is uiteengezet in de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen en een zorgvuldige analyse vereisen om negatieve fiscale gevolgen te voorkomen (bijvoorbeeld exitbelasting voor bedrijven). Waardeoverdracht en verandering in het verrekenprijsbeleid vooruit gaan). Onze observatie is dat bedrijven soms de fiscale implicaties van dergelijke interne bedrijfsherstructureringen negeren. Zij rechtvaardigen dit vaak door te beweren dat er geen waardevolle activa zijn overgedragen, of dat de waarde van dergelijke overdrachten verwaarloosbaar is.

READ  Kazachstan en Nederland vieren 30 jaar diplomatieke betrekkingen

Een complicerende factor komt voort uit het feit dat financiële en belastingmanagers vanuit het perspectief van transfer pricing mogelijk niet onmiddellijk onderscheiden of een gebeurtenis gevolgen heeft voor bedrijfsherstructureringen. Scenario's zoals het overdragen van een klantencontract van de ene groepsentiteit naar de andere of het overdragen van inventaris naar een andere groepsentiteit en vervolgens het sluiten van het bedrijf in het rechtsgebied van de overdragende partij zijn mogelijk niet altijd duidelijk in termen van hun fiscale impact.

Een ander voorbeeld betreft de gedeeltelijke vervanging van menselijke banen door technologie. Een AI-aangedreven supply chain management-systeem, dat op zichzelf een aanzienlijk immaterieel bezit is, kan data bijvoorbeeld omzetten in strategisch inzicht en concurrentievoordeel. De implementatie van een dergelijk systeem kan resulteren in de “routineisering” van de activiteiten van andere groepsentiteiten, wat verschillende fiscale implicaties kan hebben.

Belastingcontroles en rechtszaken in verband met bedrijfsherstructureringen zijn de afgelopen jaren steeds gebruikelijker geworden. In een van de meest recente rechtszaken in Nederland ondergingen de Nederlandse belastingbetalers van een multinationale tabaksgroep bijvoorbeeld een bedrijfsherstructurering onder het voorwendsel om hun bedrijfsmodel te vereenvoudigen. De rechtbank concludeerde dat de herstructurering van het betrokken bedrijf gepaard ging met de overdracht van mensen, aandelen en contracten. Samen betekent dit dat er sprake is van een overdracht van aanhoudende angst (dat wil zeggen een overdracht van potentiële winst). Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat Nederlandse belastingbetalers hun winsten in de periode 2013-2016 met circa € 1,7 miljard te laag hadden opgegeven en veroordeelde hen tot het betalen van belasting over de te weinig gerapporteerde winsten en boetes.

READ  Deutsche Telekom: afgeronde verkoop van Tele2 aan T-Mobile Nederland

We hebben over de hele wereld andere auditgevallen en praktijken met betrekking tot dit onderwerp waargenomen. Het is belangrijk om een ​​uitgebreid begrip te hebben van het concept van bedrijfsherstructurering. Idealiter zouden alle strategische of operationele veranderingen in het bedrijf in deze context grondig moeten worden geëvalueerd. Enkele basisstappen van deze evaluatie zijn onder meer:

  • Verandering identificeren: wat is er veranderd en hoe? Wat en wanneer wordt specifiek overgedragen of houdt op te bestaan ​​(activiteiten, contracten, mensen, banen, risico's, activa, enz.) en hoe beïnvloedt dit het winstpotentieel na de herstructurering van de betrokken entiteiten.
  • Bepaal of derde partijen bereid zijn voor deze overdracht te betalen of verwachten de kosten van het overdragen van deze wijziging terug te verdienen – en, zo ja, beoordeel de waarde van deze overdracht of wijziging.
  • Bepaal wat er is veranderd of zou moeten veranderen in intragroepstransacties en hoe dit de beloning van entiteiten in de toekomst beïnvloedt.
  • Documenteren van het herstructureringsproces en de toegepaste methodologie bij het bepalen van de overdrachtswaarde en toekomstige beloning.

Hoofdaansluitingen

Omdat verstoringen van de toeleveringsketen en technologische vooruitgang economische transformaties aandrijven, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de herstructureringsinspanningen en de bijbehorende (zelfgerapporteerde) belastingeffecten consistent zijn met de regels voor verrekenprijzen. Dit vereist een uitgebreide economische analyse van elke bedrijfsherstructurering en nalevingsvoorspellingen.

Succes hangt af van het zorgvuldig beoordelen van de economische impact van veranderingen, het nauwkeurig documenteren van transacties en het proactief omgaan met regelgevingskaders om effectief door het complexe economische landschap te navigeren.

RSM is een toonaangevend internationaal belasting- en mondiaal belastingbeleidskantoor. We bieden terugkerende inzichten door middel van training en uitwisseling van thought leadership die voortbouwen op gedetailleerde kennis van mondiale belastinghervormingen, wettelijke verplichtingen en praktische toepassingen bij het werken met multinationale bedrijven. Wilt u dieper ingaan op de complexiteit van het internationale belastingbeleid in een voortdurend evoluerende wereld, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

READ  HS Brands breidt het Europese bereik uit met de overname van Mystery Review, Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *