SNV-Ghana houdt groene banenbeurs voor jongeren in Jomoru

Deelnemers aan de SNV-GrEEn Ghana banenbeurs

De gemeentelijke Chief Executive Officer (MCE) van Jomoro, de heer Ernest Coffey, prees de inspanningen van SNV-GHANA om een ​​banenbeurs te organiseren voor de jongeren van Jomoro om groene banen te creëren om hun welzijn te verbeteren.

Hij zei dat het scheppen van banen in sommige sectoren van de economie door de tentoonstelling welkom was.

Volgens hem is de vereniging, als een project gericht op het creëren van een gunstig klimaat voor het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid, klaar om de ondersteuning te bieden die nodig is voor haar succes.

“De gemeente heeft een enorm ontwikkelingspotentieel en marketingmogelijkheden om zowel investeringen als technische ondersteuning van goedbedoelende organisaties aan te trekken.”

De heer Kofi zei dit in een keynote speech tijdens de SNV-GrEEn Ghana banenbeurs in Half-Assini in de gemeente Jomoru, westelijke regio.

Het Job Fair-project, dat momenteel wordt uitgevoerd in de Ashanti en de westelijke regio’s van Ghana, stond onder het thema ‘Loopbaanbegeleiding: het vinden van mijn gewenste carrièrepad in de groene economie’.

Het 4-jarige gezamenlijke project wordt uitgevoerd door SNV-GHANA samen met het United Nations Capital Fund for Development (UNCDF), gefinancierd door de Europese Unie (EU), het Emergency Trust Fund for Africa en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden onder auspiciën van het ministerie van Lokaal Bestuur en Plattelandsontwikkeling (MLGRD).

“Het Ghana Employment and Green Enterprise Project probeert de grondoorzaken van irreguliere migratie aan te pakken door duurzame en klimaatbestendige lokale economieën, groene en fatsoenlijke banen en bedrijven in vertrek-, transit- en terugkeergebieden te ondersteunen.”

READ  Landen van de Europese Unie botsen over manieren om gezinnen deze winter te beschermen tegen een hoge energierekening

Covey zei dat het thema van het evenement passender was gezien “onze huidige klimaatveranderingssituatie en het hoge werkloosheidsrisico voor jongeren, vrouwen en migranten die terugkeren van een mislukte zoektocht naar groenere weiden”.

Hij wees erop dat de banenbeurs een geweldige kans zal bieden voor jongeren in de regio om hun capaciteiten op verschillende gebieden van werkgelegenheid en ervaring op te bouwen om de werkgelegenheid te verbeteren.

MCE benadrukte dat als onderdeel van de economische herstelinspanningen van de overheid en andere ontwikkelingspartners, mensen in staat zijn gesteld en aangemoedigd om te innoveren door hun vindingrijkheid, zodat de particuliere sector kan worden versterkt om de ontwikkeling van de economie te stimuleren en zo het inkomen te verhogen en te verbeteren en toegang tot basisvoorzieningen.

De heer Covey zei dat het vanwege de COVID-19-pandemie, met zijn verlammende effecten op de economie, absoluut noodzakelijk was voor alle belangrijke ontwikkelingsbelanghebbenden om effectief samen te werken om meer economische en werkgelegenheidskansen te creëren voor levendige jongeren, vrouwen en terugkerende migranten door het bevorderen van en het ondersteunen van duurzame groene bedrijven.
SNV GrEEn Ghana, adviseur voor de ontwikkeling van vaardigheden, mevrouw Dorcas Hammond, zei dat het 4-jarige project vrouwen en terugkerende migranten zal helpen om groene banen te creëren die klimaatverandering zullen voorkomen of weerstaan, in een poging om irreguliere migratie in Ashanti en westelijke regio’s aan te pakken.

Ze zei dat de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV zich richtte op drie belangrijke sectoren van de economie: landbouw, hernieuwbare energie en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Mevrouw Hammond zei dat SNV Nederland een Memorandum of Understanding heeft getekend met het ministerie van Lokaal Bestuur en Plattelandsontwikkeling om werkgelegenheid te creëren voor jongeren en terugkerende migranten.

READ  Ahold Delhaize neemt deel aan het Advanced Recycling Initiative

Ze zei dat SNV Ghana in dialoog was met andere belangrijke spelers in de sector over andere kansen in het project.

Nana Aibi Ameihi, voorzitter van Nisf Asini, bedankte de gemeenteraad voor de samenwerking met het project.

Hij merkte op dat het project de potentie heeft om het gezicht van Jomoru te veranderen, omdat het de armoede in de regio zal verminderen en de ontberingen zal verlichten.

Nana Omair adviseerde jongeren om aandacht te besteden aan het project om de werkloosheid in de regio terug te dringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *