Uit onderzoek blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland € 10,8 miljard per jaar kost

Uit onderzoek blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland € 10,8 miljard per jaar kostGenderongelijkheid kost de Nederlandse economie jaarlijks minimaal 10,8 miljard euro, blijkt uit een recent onderzoek van onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek.

in een Gedetailleerde statistische simulatieIn een denkbeeldig scenario waarin betaald en onbetaald werk gelijkelijk over mannen en vrouwen wordt verdeeld, ontdekten de onderzoekers dat inkomensongelijkheid een aanzienlijk nadelig effect heeft op het BBP, het gezinsinkomen, de huisvestingsmogelijkheden en financiële onafhankelijkheid.

De resultaten benadrukken de beduidend ondermaatse prestatie van Nederland bij het waarborgen van een gelijk aantal betaalde werkuren voor mannen en vrouwen. Deze kloof wordt nergens in de Europese Unie op grote schaal aangetroffen, met uitzondering van Griekenland en Italië.

Peter Heine van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, zegt dat het imago van Nederland als een toevluchtsoord voor gelijkheid en emancipatie “enige aanpassing behoeft in termen van het delen van werk tussen mannen en vrouwen”.

“Hoewel er geen juridische barrières meer zijn, is de dominante culturele opvatting in Nederland nog steeds dat werk in de eerste plaats het domein van mannen is en dat het opvoeden van kinderen het beste aan moeders kan worden overgelaten”, zegt hij. “Professionele kinderopvang wordt gezien als de op één na beste van allemaal, en kinderen die meer dan drie dagen per week in de dagopvang doorbrengen, hebben over het algemeen medelijden en hun moeders zijn daar boos over.”

cultuur kosten

De impact van deze culturele dynamiek op de Nederlandse economie kan mensen echter ertoe aanzetten hun traditionele opvattingen te heroverwegen. Als betaald en onbetaald werk gelijkelijk over de seksen zou worden verdeeld, zou het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking stijgen met € 881 per jaar en meer dan € 1.000 per gezin.

READ  Zijn door de VS ontworpen stoelen te beschermen in Nederland en België?

Op dit moment doen vrouwen meer onbetaald werk dan mannen, vooral als het gaat om informele huishoudelijke taken en zorg. Als dit scenario wordt gecorrigeerd, zal de vrouw meer dan 25% betaalde arbeid verrichten. Aan de andere kant zullen mannen 17,1% minder werk doen.

Dit betekent dat mannen 6,1 uur minder per week werken en vrouwen 6,1 uur meer.

Chantal Korteweg, directeur algemeen bankieren bij ABN Amro, die het onderzoek financierde, benadrukt dat dit betekent dat niemand meer uren hoeft te werken – het werk moet alleen anders worden verdeeld. De resultaten laten ook zien dat herverdeling het ziekteverzuim niet zal verhogen of het welzijn van werknemers zal verminderen.

Verschillende redenen waarom dit het BBP van het land aanzienlijk zou verhogen, werden naar voren gebracht in de eerdere studies die in het SEO-rapport werden genoemd. Vrouwen kunnen andere talenten en vaardigheden naar de werkplek brengen, vaak ondersteund door andere risico’s, sociale voorkeuren en concurrentievoorkeuren. Bewijs toont ook aan dat hoe diverser groepen werknemers, hoe productiever ze zijn – wat betekent dat discriminatie op grond van geslacht de motivatie en output vermindert.

Uitleg en onverklaard

Een groot deel van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland kan natuurlijk worden verklaard door baanonderbrekingen als gevolg van zwangerschap en kinderopvang. Voordat mannen worden gecorrigeerd voor tijd en gederfde inkomsten tijdens zwangerschapsverlof, verdienen mannen ongeveer 14% meer dan hun vrouwelijke collega’s.

Na correctie blijft er echter een loonkloof van ongeveer 5% over. Het rapport merkt op dat dit niet per se te wijten is aan vooringenomenheid, maar aan “de subtiele verschillen tussen mannen en vrouwen”. Daarvoor is nog een effectieve analyse nodig, zegt Van Mulligen.

READ  NZ vs NED 3e ODI-wedstrijdvoorspelling - Wie wint de wedstrijd van vandaag?

Hoe dan ook, de “onverklaarde” loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt ​​nog steeds ongeveer 4,4 miljard euro per jaar.

Gelijke kansen

Ondanks dat er aanwijzingen zijn dat de ongelijkheid langzaam afneemt, waarbij het aantal financieel onafhankelijke vrouwen met 14% is gestegen en de loonkloof met 12% in het bedrijfsleven en 4% in overheidswerk, nemen sommige Nederlandse activisten het heft in eigen handen.

Women Inc, een organisatie die sinds 2006 de gelijke verdeling van kansen tussen mannen en vrouwen in Nederland versnelt, streeft naar volledig gelijke kansen op de arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en media in 2030.

De organisatie voert publiekscampagnes zoals “Waar is mijn €300.000?” , waarin de aandacht wordt gevestigd op het gemiddelde verlies dat vrouwen tijdens hun leven lijden in vergelijking met mannen als gevolg van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel het SEO-onderzoek de financiële voordelen weerspiegelt van het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, “is er meer te winnen”, zegt Felicia Van Andel, een expert bij de organisatie.

“Het is belangrijk dat organisaties een afspiegeling zijn van de samenleving”, zegt ze. “Meerdere standpunten zorgen voor een evenwichtiger en minder bevooroordeeld besluitvormingsproces, wat leidt tot betere en meer inclusieve beslissingen.”

Zes op de tien ouders met jonge kinderen geven aan de zorgtaken gelijk te willen verdelen, maar in de praktijk heeft slechts één op de zes dat gedaan. Vrouwen werken meer dan mannen voor minder uren na het krijgen van een baby. Maar de meeste leidinggevende functies kunnen alleen voltijds worden ingevuld. Om een ​​bredere werkgelegenheid te garanderen, kunnen bedrijven bepaalde maatregelen in hun arbeidsvoorwaarden opnemen.

READ  UEFA Euro 2020, Nederland-Oostenrijk: volledige opstellingen van beide teams | voetbal nieuws

wetgeving

De overheid kan ook helpen door gratis kinderopvang aan te bieden voor bijna alle ouders en betaald partner- en ouderschapsverlof, zegt Van Andel.

Een van de stappen die zijn gezet is de invoering van een quotum voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Het quotum, gesteund door de Senaat in september, moet ervoor zorgen dat ten minste 30% van de leden vrouw is.

Daarnaast verplicht de wetgeving de 5.000 grootste bedrijven van het land om concrete doelen te stellen om te zorgen voor meer balans tussen de raad van bestuur en het senior management. Begin dit jaar is de wet in werking getreden.

Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken hebben gedoneerd. Uw financiële steun heeft ons geholpen onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl Het is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, Dit doe je met je ideale creditcard of Paypal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *