Nederland wil handel met Bangladesh stimuleren

Omdat de economie van Bangladesh snel groeit, wil Nederland de bilaterale handel stimuleren en hier profiteren van investeringsmogelijkheden met een sterke focus op digitalisering en duurzaamheid.

“Als jarenlange partners in de multilaterale sfeer streven we ook naar samenwerking met Bangladesh bij het bevorderen van een internationale orde gebaseerd op regels en mensenrechten”, zei de Nederlandse Ambassade in Dhaka voorafgaand aan een bezoek van een delegatie.

De tienkoppige delegatie onder leiding van Birgitta Tazelar, adjunct-directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt van 28 tot 31 augustus een bezoek aan Bangladesh.

De delegatie zal zich richten op alle aspecten van het Nederlandse beleid specifiek voor Bangladesh, zoals sociale en economische ontwikkeling, water- en klimaatadaptatie, bedrijfsontwikkeling, justitie en mensenrechtenkwesties.

“In de nieuwe beleidsstrategie… combineert Nederland activiteiten op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking”, staat in de verklaring.

Ze zei dat Nederland bijdraagt ​​aan duurzame ontwikkeling op gebieden als kleding, landbouw, water, empowerment van vrouwen, gezondheid, seksuele en reproductieve rechten en het versterken van het maatschappelijk middenveld.

De delegatie zal spreken met partners uit de particuliere sector, overheidsinstanties en het maatschappelijk middenveld, verschillende initiatieven en ontwikkelingsprojecten van de particuliere sector bekijken en Rohingya-vluchtelingenkampen en lokale gemeenschappen in Cox’s Bazar bezoeken.

De delegatie zal wegen identificeren voor duurzame samenwerking op het gebied van klimaatverandering, handels- en investeringsmogelijkheden, klimaatactie, gendergelijkheid, empowerment van jongeren, bevordering van het maatschappelijk middenveld en arbeidsrechten.

De delegatie zal ook handels- en investeringsmogelijkheden in overweging nemen, maar ook het belang van verantwoord internationaal zakendoen benadrukken, vooruitlopend op de graduatie van de status van Bangladesh in het land en de gevolgen van de nieuwe EU-wetgeving voor de bijbehorende due diligence.

READ  Kiev Belastingnieuwsbrief, juni 2021 | Denton

In de verklaring staat dat Nederland ook zal blijven samenwerken om te werken aan een duurzame oplossing van de Rohingya-crisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *