Nederland heeft een wet aangenomen voor meer vrouwen op hogere posities in het bedrijfsleven

Grote bedrijven kan worden gevraagd om vanaf januari meer vrouwen in hun leiderschap te benoemen. De Senaat keurde een wetsvoorstel goed om een ​​quotum te handhaven voor het aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Het werd in februari door de Tweede Kamer aangenomen zonder steun van de VVD-partij van premier Mark Rutte. Daar kwam dinsdag verandering in toen de Eerste Kamerfracties van de VVD de kant kozen van coalitiepartners CDA en D66, en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PvdD, die de maatregel steunden.

Beursgenoteerde bedrijven zullen straks een raad van commissarissen moeten aanhouden waarin vrouwen minstens een derde van de leden uitmaken en mannen minstens een derde van de leden. Het doel voor de komende jaren is om één vrouw aan te wijzen voor elke man die vertrekt totdat het quotum is bereikt.

Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten doelen stellen om een ​​evenwicht tussen mannen en vrouwen in het leiderschap van het bedrijf te bereiken. Zij moeten jaarlijks updates hierover rapporteren. Het gaat om zo’n vijfduizend bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

Het vertrekkende kabinet zei dat de wet “noodzakelijk was om het bedrijfsleven vooruit te helpen om echt aan diversiteit te werken” en “om af te komen van de oude aanwervingscultuur die we nu kennen”. Het huidige coalitiekabinet heeft gezegd dat het een goede zaak is dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt diversiteit aan de top voor een betere bedrijfsvoering. Het wetsvoorstel is tot stand gekomen op advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Er wordt al jaren gediscussieerd over de noodzaak van een dergelijke wet.

READ  De G7 moet in 2021 niet alleen de financiering van kolen, maar ook olie en gas beëindigen financing

Uit de jaarlijkse Index van de Nederlandse Vrouwenraden blijkt onlangs dat meer dan twee derde van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al aan de quota van een derde van de vrouwen voldoet. Vooral kleine kisten moeten nog vrouwen rekruteren om de rest in te halen

Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd en beide artikelen vervallen na acht jaar. Interimministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshofen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) streven ernaar dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *