Een Nederlandse rechtbank oordeelde dat de overheid meer moet doen om de geluidsoverlast op de drukke luchthaven van Amsterdam terug te dringen

Den Haag – De Nederlandse regering heeft de belangen van de luchtvaartsector systematisch boven die van mensen geplaatst die in de buurt van de luchthaven Schiphol wonen, een van de drukste luchtvaartknooppunten van Europa. Dat heeft een Nederlandse rechtbank woensdag geoordeeld. De behandeling van omwonenden komt neer op een schending van de mensenrechten in Europa. . Rechten overeenkomst.

“De staat heeft altijd prioriteit gegeven aan de ‘axiale functie’ en de groei van de luchthaven”, aldus de rechtbank Den Haag, die autoriteiten opdraagt ​​meer te doen om de geluidsoverlast terug te dringen.

De uitspraak van de rechtbank was de nieuwste ontwikkeling in het langlopende streven om de geluidsoverlast en overlast van de luchthaven aan de rand van Amsterdam terug te dringen. Eind vorig jaar heeft de overheid Plannen om vluchten te beteugelen worden uitgesteld Na protesten uit onder meer de Verenigde Staten en waarschuwingen dat deze stap mogelijk in strijd is met de Europese wetgeving en luchtvaartovereenkomsten.

“De uitspraak van de rechter is vrij duidelijk: er moet meer aandacht komen voor de omwonenden en het terugdringen van de geluidsoverlast. Dit was inderdaad de toezegging van het kabinet en wij zullen de uitspraak bestuderen”, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een schriftelijke reactie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid schat dat ongeveer 259.000 mensen in Nederland “ernstige overlast” ondervinden van vliegtuigen die over het dichtbevolkte land vliegen.

In de uitspraak van de rechtbank van woensdag werd de regering bevolen om binnen een jaar de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van geluidsoverlast naar behoren uit te voeren en “praktische en effectieve rechtsbescherming te bieden aan alle personen die ernstig ongemak of slaapstoornissen ondervinden als gevolg van het vliegverkeer van en naar de luchthaven Schiphol.”

READ  De export en import van landbouwproducten uit Oekraïne groeien dit jaar met 22%

De organisatie die de zaak aanhangig heeft gemaakt, genaamd Right to Protection from Aircraft Disturbance, verwelkomde de uitspraak.

“De rechtbank oordeelde dat de staat de belangen niet goed had afgewogen: economische belangen stonden altijd centraal en lokale bewoners stonden onderaan de hiërarchie. Dit was niet langer toegestaan”, zei ze, eraan toevoegend dat de groep en haar advocaten “buitengewoon tevreden” met de beslissing.

Schiphol laat in een verklaring weten dat het werkt aan het terugdringen van de geluidsoverlast

“Net als deze locals willen wij dat vliegen minder overlast veroorzaakt. Tegelijkertijd willen we dat Nederland verbonden blijft met de rest van de wereld, maar dan stiller, schoner en beter”, aldus de luchthaven in een schriftelijke verklaring.

Een van de door de luchthaven voorgestelde maatregelen is het sluiten van de luchthaven 's nachts en het verbieden van de luidruchtigste vliegtuigen.

“Dit zal leiden tot een afname van het aantal mensen dat last heeft van geluidsoverlast. Op de korte termijn is het in ieder geval van belang dat er wetgeving komt die duidelijkheid geeft aan zowel omwonenden als de luchtvaartsector. Dit is ook de uitspraak van de rechter vandaag ”, aldus Schiphol.

Copyright 2024 De Associated Press. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet zonder toestemming worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of opnieuw gedistribueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *