Economische ranglijst: sterrenranglijst of onder de motorkap kijken?

Economische beoordelingen proberen de kracht of prestaties van een economie in één getal vast te leggen. Voorbeelden zijn Wereldwijde concurrentievermogenindex en de Ecosysteemindex voor ondernemerschap (in het Nederlands). Deze ranglijsten krijgen vaak veel publiciteit en helpen steden, regio’s of landen met hoge scores om te pronken. Het Star Ranking-proces heeft dus voordelen voor hen. Tegelijkertijd kan een slecht resultaat zorgen voor urgentie. Het gaat heel slecht en onze economie heeft een boost nodig. Wat is werkelijk de waarde van economische classificaties?

Waarom schrijven we over dit onderwerp:

Zodra een bedrijf of groep van bedrijven in de regio Eindhoven weer bovenaan staat in een of andere lijst, informeren wij u graag. Maar hoeveel betekenen die lijsten eigenlijk? Jip Leendertse en Erik Stam hebben er hun mening over.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zo’n regeling heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het verbeteren van de economie! Eén formaat biedt een klein perspectief van het bedrijf en de “sterbeoordeling” heeft naast marketingwaarde slechts beperkt nut. De informatie kan echter nuttig zijn. Bijna elke index is het resultaat van het combineren van veel verschillende gegevens. De praktische waarde zit in die basisgegevens, in het optillen en onder de motorkap kijken.

Veeg de ranglijst

Het eerste probleem met categorisering is het feit dat het de complexe werkelijkheid in één getal samenvat. Net zoals je de kwaliteit van een auto niet kunt beoordelen aan de hand van zijn snelheid, kun je de economie niet beoordelen aan de hand van zijn positie op de ranglijst. Ten tweede verwijst de rating naar een nulsomspel: mijn winst is jouw verlies. Het is letterlijk waar: als alle gebieden een beetje verbeteren, maar sommige iets meer dan andere, dan ontstaat er een lijst met winnaars en verliezers. De interne geldigheid hiervan is waar, omdat de rollen een relatieve positie aangeven: de plaats op de startgrid, ongeacht het niveau van de andere auto’s.

misleidend

Maar externe validiteit kan misleidend zijn, en winnen in de MotoGP is niet hetzelfde als in de Formule 1. Ten derde vormen rollen een risico voor systeemgedrag. Bijvoorbeeld bestand De Ease of Doing Business Index van de Wereldbank is onlangs stopgezet Omdat deze lijst is gemanipuleerd voor politieke doeleinden. Het is belangrijker om niet te proberen de ratingscore te verbeteren, maar om de voorwaarden voor economische ontwikkeling te verbeteren. Tot slot zijn rankings vaak gebaseerd op de best beschikbare data, wat vaak een wat onderschatting is van de werkelijkheid.

ranking gids

Beoordelingen kunnen echter handig zijn als u de motorkap optilt. De waarden in de lijsten zijn vaak opgebouwd uit duizenden datapunten. De gegevens achter de onderste regel bieden nuttige informatie voor het diagnosticeren van de economie. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de economie, en welke delen verdienen beleidsprimaat? We laten dit zien met behulp van Ecosysteemindex voor ondernemerschap (In het Nederlands, zie ook Europese versie).

Deze Entrepreneurship Ecosystem Index heeft tot doel de kwaliteit van regionale ecosystemen voor ondernemerschap te meten. Het ecosysteem van ondernemerschap bestaat uit een reeks onderling verbonden actoren en factoren die productief ondernemerschap in een bepaald geografisch gebied mogelijk maken. Er is veel onderzoek gedaan naar welke actoren en factoren een rol spelen en daaruit zijn tien items naar voren gekomen.

Een verscheidenheid aan verschillende gegevens

Samen met een team scannen we metaforisch de stad en het land om de gegevens te krijgen die (de onderdelen van) deze items het beste meten. Ten slotte verzamelen we de best beschikbare gegevens om elk item te scoren en groeperen we de items vervolgens in een index. De index zet dus een groep verschillende gegevens in één getal. De onderliggende data is verre van perfect: het zijn vaak de minst slechte data en er zijn significante verbeteringen denkbaar. Alleen kijken naar de indicatorscore is dus niet voldoende en kan misleidend zijn.

READ  Duitsland en Frankrijk blijven het oneens over de hervorming van de begrotingsregels van de Europese Unie, terwijl ze tegengestelde standpunten verdedigen

Maar door gegevens te gebruiken om te laten zien hoe verschillende delen van het ecosysteem van ondernemerschap (of welk onderwerp dan ook) presteren, bieden we de mogelijkheid om onze economie beter te begrijpen. Met andere woorden, het voordeel van een ecosysteemindicator is het gebruik van onderliggende gegevens en hoe deze kunnen helpen om (1) de economie beter te begrijpen, (2) hoe deze kan worden verbeterd, (3) of beoogde verbeteringen zijn bereikt, en (4) waarom wel of niet?

Na publicatie van de ‘Entrepreneurship Ecosystem Index’, schreef Cess-Jean Penn Stukken over het nut van deze lijsten met belangrijke punten van kritiek (in het Nederlands): “Het is aan de lezer om regionale acties en leiderschap te bedenken.” Hij belde Innovation Origins om de onderzoekers uit te dagen hier meer duidelijkheid over te geven. Hier is ons antwoord op de vraag:

Wat kan een lezer (of monteur) doen?

Ons advies is met opzet geen actielijst voor elke regio. In plaats daarvan is ons advies procesmatig. Gebruik de diagnose achter het arrangement en de blik onder de motorkap als uitgangspunt. Ga met elkaar, ondernemers, bedrijven, ROM, provincies, gemeenten, universiteiten, hogescholen etc. om de tafel en bespreek de diagnose: Wat zijn erkende (of niet) zwakke punten? Wat is de reden hiervoor? Hoe kan het beter? Zijn alle stakeholders het erover eens of verschillen wij/zij van mening? Hoe kunnen we dit gebied samen verbeteren? Of blijf bij de autometafoor: welke reparaties of verbeteringen zijn er nodig aan de auto en welke monteur kan dat voor elkaar krijgen?

Door gebruik te maken van deze dialoog is het mogelijk de diagnose te verdiepen en later om te zetten in verbeterpunten. Groepeer vervolgens de interventies (zowel formeel als informeel beleid) op basis van deze dialoog en niet op volgorde. Trek geen overhaaste conclusies, maar gebruik ons ​​(en ander) onderzoek om het gesprek aan te gaan. Dan zorgen we ervoor dat over enkele jaren de impact van de genomen ingrepen weer meetbaar is. Deze bijgewerkte diagnose kan dus opnieuw worden gebruikt in een nieuw dialoogvenster.

Is een snelle auto echt het doelwit?

Tot slot: Is economische groei het uiteindelijke doel voor de regio? Ook Cess-Jean-Ben pleit voor een visie op brede welvaart. Een oproep waar wij volledig achter staan ​​en ook hard aan werken. De focus zou veel meer moeten liggen op het ondernemerschap dat bijdraagt ​​aan brede welvaart en het vervullen van maatschappelijke missies en hoe ecosystemen dit mogelijk maken. We willen van metaforisch snelle auto’s naar duurzame auto’s. Dit vereist echter nader onderzoek naar de manier waarop het ondernemersecosysteem bijdraagt ​​aan brede welvaart en het vervullen van maatschappelijke missies. en om voortgang in de richting van deze taken meetbaar te maken. Twee van de belangrijkste uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken zullen krijgen, zijn in ESMEE-project (in het Nederlands, Empowering Community Missions through Entrepreneurship Ecosystems), onder andere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *