De kracht van het immuunsysteem correleert met de zelf ervaren partnerwaarde, maar niet met paringssucces

Nieuw onderzoek naar de relatie tussen de gepercipieerde waarde van zichzelf als partner en de kracht van het immuunsysteem heeft onthuld dat personen die vaak ziek zijn, minder als partner worden beschouwd. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat hoewel mensen met een goede gezondheid zichzelf misschien als een zeer gewaardeerde partner beschouwen, er geen verschil was tussen het aantal seksuele partners of de relatiestatus tussen mensen met een sterk versus een zwak immuunsysteem.

De studie gepubliceerd in Menselijk adaptief gedrag en fysiologiesuggereert dat de kracht van je immuunsysteem gevolgen kan hebben voor je zelfgepercipieerde waarde als partner, maar in de praktijk weinig effect heeft op het paringsgedrag.

Studies hebben aangetoond dat de mate van immuniteit van een persoon van invloed is op hun vermogen om een ​​partner te vinden. Een robuuster immuunsysteem betekent dat er minder kans is om schadelijke virussen of ziekten door te geven aan een partner of nageslacht, en het zal ook de kans vergroten om ziektebestrijdende genen door te geven, wat hun kinderen kan helpen overleven.

Studies hebben ook aangetoond dat menselijke immuniteit een indicatie kan zijn van de waarde van een individu als partner, die wordt bepaald door de eigenschappen of voordelen die een potentiële partner kan bieden. Mensen geven er meestal de voorkeur aan om te paren met iemand die gezond is, en deze trend is in veel landen te zien, vooral op plaatsen waar een hoog risico op ziekte bestaat.

De resultaten van de onderzoeken gaven aan dat het immuunsysteem van een persoon het paringssucces kan beïnvloeden. Een sterker immuunsysteem verkleint de kans dat ziekteverwekkers worden doorgegeven aan een partner of kinderen en vergroot de kans dat ze genen en antilichamen krijgen die ziekten kunnen bestrijden, waardoor de overleving en het welzijn van hun nakomelingen worden verbeterd.

READ  Uitleg: Wat is de Large Hadron Collider, die nu klaar is om antwoorden te zoeken op fundamentele vragen in de deeltjesfysica?

Stephen Arnocki en collega’s onderzochten de relatie tussen immunologische competentie, gezondheid en aantrekkelijkheid van potentiële partners bij jonge mannen. Om de immunocompetentie te beoordelen, maten de onderzoekers speekselimmunoglobuline A (sIgA) en rapporteerden ze de frequentie en ernst van symptomen van een slechte gezondheid. Daarnaast werd BMI gebruikt om de gezondheid te bepalen. Aan het onderzoek deden in totaal 691 jongeren mee. De relatie tussen immunocompetentie en waargenomen eigenwaarde, vroegere seksuele partners en huidige relatiestatus werd onderzocht.

De resultaten onthulden dat markers van immuniteit geassocieerd zijn met partnerwaarde. Mensen met een betere gezondheid en hogere SIgA-concentraties rapporteerden een hoger gevoel van partnerwaarde dan mensen met een mindere gezondheid. De bevindingen komen overeen met eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat mensen de voorkeur geven aan gezonde partners. Bovendien had BMI een negatieve invloed op de partnerwaarde voor mannen en vrouwen, met een sterker effect op vrouwen, wat impliceert dat een hogere BMI het vermogen om gezonde nakomelingen bij vrouwen te produceren vermindert. Bovendien bleek uit het onderzoek dat SIgA een belangrijke factor was bij het bepalen van de waarde van een man als partner, maar niet die van een vrouw.

Het onderzoek toonde ook aan dat fysieke conditie en welzijn belangrijke componenten zijn van hoe een persoon zichzelf waardeert als potentiële partner. Met andere woorden, degenen die in een betere gezondheid verkeren, beschouwen zichzelf als aantrekkelijker voor het andere geslacht. De resultaten suggereren ook dat een uitgebreider onderzoek naar de associaties tussen fitness en paring noodzakelijk is.

Het onderzoek werd beperkt door het feit dat gegevens over zowel fysieke conditie als partnerwaarde door de deelnemers zelf werden verstrekt, wat tot vertekening kan leiden. Screening op SIgA als biomarker van algemene immuniteit helpt dit probleem te verminderen, omdat het een nauwkeuriger beeld geeft van het immuunsysteem van de proefpersoon. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze associaties consistent zijn of variëren, afhankelijk van de steekproef.

READ  Een nieuw geïdentificeerd lupus-veroorzakend gen biedt een potentieel doelwit voor betere behandelingen

Ondanks deze beperkingen laten de resultaten zien dat jongvolwassenen gezondheid en immunologische competentie beschouwen als sleutelaspecten van paringswaarde. Personen met een verbeterde gezondheid en hogere hoeveelheden sIgA zullen zichzelf eerder classificeren als iemand met een hogere partnerwaarde dan personen met een slechte gezondheid. Er is echter geen significante relatie tussen immunocompetentie en zelfgerapporteerd paringsgedrag, wat betekent dat verder onderzoek nodig is om verbanden tussen immunocompetentie en paring te onderzoeken.

de studie, “Zelf ervaren partnerwaarde wordt voorspeld door zelfgerapporteerde biologische gezondheidsindicatoren bij jonge volwassenenGeschreven door Stephen Arnocki, Brittany Dennum, Carolyn Hodges-Simion, Jessica K. Halley, Adam C. Davis en Hilary Brennan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *