De economische vooruitzichten zijn iets negatiever

De CBS Business Cycle Tracer is een tool die wordt gebruikt om de toestand en het traject van de Nederlandse economie te volgen en is gebaseerd op 13 belangrijke macro-economische indicatoren. Samen geven deze een samenhangend beeld van de totale economie op basis van CBS-cijfers die de afgelopen maand of kwartaal zijn vrijgegeven. Het geeft niet noodzakelijk de situatie weer op het niveau van individuele huishoudens, bedrijven of regio’s.