Biogas – helder methaan om Twence’s biomethaanafvalbeheerinstallatie te creëren

Op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt wordt straks bij de biogascomposteerinstallatie 250.000 ton varkensmest omgezet in biogas en grondstoffen. In de laatste stap zal het biogas worden opgewaardeerd tot biomethaan in het 1.000 Nm Bright Biogas Upgrade System.3 (Kubieke meter) biomethaan per uur. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 3.000 huishoudens. Hernieuwbaar aardgas wordt verspreid over woningen en commerciële gebouwen Kotkentbehir Bestaand aardgasnet.

“Wij leveren en bouwen onze systemen over de hele wereld. Ook voor locaties zonder gasinfrastructuur biedt Bright uitkomst (standaard pijplijn). Het is een positieve ontwikkeling dat onze technologie ook steeds meer regionaal wordt toegepast. We zijn verheugd dat Twence, Een pionier in het promoten van de circulaire economie, die samen met Bright een bijdrage levert aan de regionale en nationale energietransitie ”, zegt Martin Holtkamp, ​​Sales Director bij Bright Biomethane.

“Nauwe regionale samenwerking is essentieel voor Twins om de regio duurzamer te maken en de regionale werkgelegenheid te stimuleren. We zijn erg blij om samen te werken met Bright. Een bedrijf dat bewezen en geavanceerde technologie biedt om hernieuwbaar aardgas uit afvalstromen te produceren”, zegt projectleider Harry Hegman in Twins.

De Nederlandse overheid stimuleert de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen met als doel om in 2050 een vrijwel volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

“Door een bestaande, duurzame gebouwde omgeving te ontwikkelen, is biomethaan de meest efficiënte manier”, zegt Martin. “De infrastructuur is er en het is een direct beschikbare stap voor een gasvrij aardgasnetwerk op korte termijn.” Daarnaast zorgt het vergisten van mest met biomethaanproductie voor een effect op emissiereductie. Het methaan uit mest wordt gebruikt bij de productie van hernieuwbaar aardgas. Op deze manier komt het methaan niet vrij in de atmosfeer. De mest blijft niet achter in het stallen en gaat. “Compostvergister zo vers mogelijk.

READ  wereldwijde schoonmaakdag | nieuwsbericht

Een ander voordeel van biomethaan uit mest is de hoge regionale en landelijke beschikbaarheid van mest en de veerkracht van deze energiebron.

Het biomethaan bereikt de eindgebruiker via het bestaande gasnet. “Het gasnet kan bijna 10 keer zoveel stroom uit het elektriciteitsnet leveren. We verwachten dus in de toekomst het gasnet te blijven gebruiken, bijvoorbeeld om voldoende stroom te leveren voor de koude dagen die we vorige week hebben meegemaakt”, zegt Henk Engberts. een vermogensbeheeradviseur bij Kotec zijn onder de indruk​ De netbeheerder investeert momenteel in het gasnet om ook in de zomer als het gasverbruik laag is, zo duurzaam mogelijk gas te kunnen leveren. “Dit project is weer een mooie bijdrage aan deze transitie!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *