Nederlandse emissiewetten stoppen € 10 miljard aan groene investeringen in de grootste haven van Europa

Ontvang gratis energie-updates van de Europese Unie

De vertrekkende CEO van Europa’s grootste haven zei dat strenge stikstofemissiebeperkingen in Nederland de inspanningen van de Europese Unie om klimaatverandering tegen te gaan ondermijnen.

Allard Castelen heeft er bij de Nederlandse politiek op aangedrongen oplossingen te vinden voor een emissieplafond dat zo’n 10 miljard euro aan investeringen in groene technologie in Rotterdam “in gevaar brengt”.

Hij zei dat de projecten, waaronder groene waterstof- en biobrandstoffabrieken, de uitstoot van kooldioxide met 10 miljoen ton per jaar zullen verminderen. Maar vergunningen voor ontwikkelaars om tijdens het bouwproces stikstofoxiden en nitraten uit te stoten, zijn moeilijker te verkrijgen na een rechterlijke uitspraak dat Nederland de duurzame emissieniveaus heeft geschonden.

“Al deze productielocaties zouden in de komende jaren operationeel moeten zijn”, vertelde Castlin aan de Financial Times. Er is een klimaatdoelstelling voor 2030. We hebben geen tijd te verliezen. We hebben een langetermijnoplossing nodig.”

De Europese Unie heeft beloofd de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 met 55 procent te verminderen. Het blok stoot in 2021 3,2 ton kooldioxide-equivalent uit.

Nu premier Mark Rutte een interim-regering leidt na de ineenstorting van zijn coalitieregering deze maand, zei Castelin dat het parlement dringend een oplossing moest vinden. Plannen om het stikstofgehalte te verlagen door boeren op te kopen en enkele fabrieken te sluiten, zullen waarschijnlijk pas doorgaan na de verkiezingen in november.

De voorstellen leidden tot gewelddadige protesten van boeren en droegen bij aan de nederlaag van de coalitie bij de provinciale verkiezingen in maart.

READ  KLM voert TEN wekelijkse vluchten uit tussen Kaapstad en Amsterdam - SAPeople

“We kunnen niet werkeloos toekijken en dit doorschuiven naar de volgende regering”, zei Castlin. “Het parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de nitraatsituatie oplossen.”

De uitspraak, bevestigd door de Hoge Raad in 2019, stelt dat Nederland overtollige stikstof in bedreigde natuurgebieden moet verminderen. Stikstofverbindingen zoals ammoniak stimuleren de groei van algen en andere invasieve soorten, waardoor inheemse planten worden verdrongen.

Om vergunningen te verkrijgen, kopen sommige ontwikkelaars boerderijen om ze te sluiten of om de uitstoot van andere activiteiten te verminderen. De haven van Rotterdam heeft hernieuwbare elektrische hubs geïnstalleerd om schepen van stroom te voorzien terwijl ze aangemeerd zijn, zodat ze hun motoren kunnen uitzetten, en er zijn enkele vergunningen vrijgegeven.

Vorig jaar kondigde Shell een waterstofproductie-installatie van € 1 miljard aan, de grootste in Europa, terwijl Neste toezegde een biobrandstofinstallatie van € 1,9 miljard in de haven te bouwen. Rotterdam wil nog vier waterstofcentrales van vergelijkbare grootte aantrekken die worden aangedreven door hernieuwbare energie en pijpleidingen aanleggen om ze te transporteren, maar Castelin zei dat het huidige systeem van vergunningen en compensatie verdere investeringen tegenhoudt.

Rotterdam draagt ​​jaarlijks € 63 miljard bij aan de Nederlandse economie, 8,2 procent van het BBP van het land, en verwerkt meer dan 10 procent van de EU-zendingen in volume.

Castelen waarschuwde voor de zorgen van buitenlandse investeerders en bedrijven over het investeringsklimaat in Nederland na de stikstofcrisis en het uiteenvallen van de alliantie.

Ze had de voorspelbaarheid van de overheid, financiële stabiliteit en openheid. Als deze reputatie eenmaal verloren is, is het erg moeilijk om deze terug te krijgen. Als deze problemen niet worden opgelost, komt dit in gevaar.”

READ  Nederlandse spoorwegarbeiders zijn in staking gegaan om hogere lonen te eisen vanwege stijgende kosten

Castelen zei echter dat Rotterdam haar positie als grootste haven van de Europese Unie behoudt. “Elk scenario dat we hebben gezien, laat een toename van de handel zien.”

Hij zei dat bulkbrandstoffen zoals LNG en waterstof de volumes zullen opdrijven, en hij verwacht dat de haven tussen nu en 2035 nog eens 8 miljoen TEU’s zal verwerken, wat bijdraagt ​​aan het jaarlijkse niveau van 16 miljoen TEU.

Castlin zei dat er nog steeds weinig aanwijzingen zijn dat bedrijven productiecentra van China naar landen als Vietnam en Maleisië verplaatsen. “Er wordt over gesproken in de bestuurskamers, maar tot nu toe is er niets gebeurd.”

De campagne van de VS en de EU voor “strategische autonomie” en flexibiliteit op gebieden als groene technologieën zal de inflatie echter verhogen, zei hij.

“Handelsstromen vinden de meest efficiënte route. Als je het aanbod diversifieert of de voorkeur geeft aan lokale productie, zien we een stijging van de kosten in een deel van de toeleveringsketen. Dit wordt doorberekend aan de consument.”

klimaat hoofdstad

Waar klimaatverandering business, markten en politiek ontmoet. Lees hier meer over de berichtgeving van de Financial Times.

Benieuwd naar de toezeggingen van de Financial Times op het gebied van milieuduurzaamheid? Lees hier meer over onze op wetenschap gebaseerde doelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *