Nederlands-Canadese bisschop onderneemt wandelactie voor staakt-het-vuren in Gaza

Dit werk was een groot succes tijdens de zeven kilometer lange wandeling door de skyline van de stad binnen de Cantor Tidens de Wintermannen. De rondzwervende entourage is vervangen.

“Het gaf me ook het gvoelalsof de gasstrook dichtbij was, met zijn eigen wateren en de beperktheid van zijn grenzen”, zei hij. Lees a.u.b.: “Als u wilt bieden, gaat u dan de kamer binnen. Er is ook behoefte aan overvolle bedden in de kathedraal.

Rol van katholiek

Wat de katholieke rol in het Oorlogblog inspireert is Van Roijen: “We willen graag in de wereld leven, de wereld redden, niet in de wereld leven. “We zijn gaan nadenken over wat we moesten doen om iedereen welkom te heten en de mensen te leren kennen over wie ze lang geleden begonnen te praten.”

Katholieken wenden zich tot Nederland – Canadese bisschop is solidair met Palestijnen en Israëlische burgers die op slagvelden leven. “We willen de inheemse bevolking van alle vormen van sieraden verwelkomen, alle beelden prikkelen en alle kanalen openen voor dialoog.”

“Uw genoegdoening voor Manslikhid”

Glovigen groeide uit “Ik hoop dat het explodeert in de wereld van conflict tussen Kirk, Geminishapin en de aarde in de wereld.”

READ  De leesvaardigheid van kinderen is in Nederland sneller afgenomen dan in andere landen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *