Nederland zal zijn doelstelling voor offshore windenergie voor 2031 niet halen

De eerdere doelstelling van Nederland om eind 2031 21 GW aan offshore windvermogen te bereiken, werd met een jaar uitgesteld en streeft er nu naar om dit in 2032 te bereiken.

Op 25 april stuurde het Bureau van het Ministerie van Economische en Klimaatzaken een bericht Bericht aan het Parlement Over de voortgang van de routekaart voor offshore windenergie 2030, waarin staat dat eind 2032 21 GW aan windvermogen zal worden bereikt. De lay-out van de routekaart is om verschillende redenen aangepast: Toleranties en doorlooptijden van netwerkverbindingen; Bedrijf in de toeleveringsketen van netwerkcommunicatie; En de tijd die nodig is om 2 gigawatt aan windparken aan te sluiten op het net op zee.

Herschikking van operationele data voor meerdere offshore windprojecten

In 2022 heeft de Nederlandse overheid drie nieuwe regio’s toegewezen (Niedervik, Laglander, Deurwind) en twee eerder geïdentificeerde gebieden (het noordelijke deel van IJmuiden VEr en het zuidelijke deel van Hollandse Kust West) in de Noordzee om offshore windparken te ontwikkelen met een totale capaciteit van 10,7 GW.

Met de nieuwe gebieden heeft Nederland het totale geplande windvermogen op zee verdubbeld tot circa 21 GW in 2030.

Nu in de brief de verwachte ingebruiknamedatum van het ingebouwd 2 GW windpark Website Doordewind i Deze is gewijzigd van 2031 naar het vierde kwartaal van 2032. De datum is gecorrigeerd vanwege grootschalige ruimtelijke uitdagingen in de te onderzoeken netwerkconnectiviteitsroutes als gevolg van kruispunten in de Waddenzee en uitdagingen met het laatste deel van de route naar Eemshavn.

Daarnaast een aanbesteding voor 700 megawatt Hollandse Kust (West) VIII De locatie is nog niet bekend, evenals de start van de exploitatie van het windpark dat daar zal worden geïnstalleerd.

READ  Griekenland tekent intentieverklaring met Nederland voor meer oorlogsschepen

In de brief heeft het ministerie ook de verwachte ingebruiknamedatum gewijzigd Nedervik Nord II Windmolenpark.

De regio Nederwiek, gelegen 90 kilometer voor de westkust van Nederland, is verdeeld in twee regio's, Nederwik Zuid en Noord (noord en zuid), en drie projectlocaties: 2 GW Nederwiek Zuid I, 2 GW Nederwiek Noord II en 2 GW Nederwiek Noord II. GW Nederwiek Noord III.

Volgens ons eerdere nieuws zou de Nederwiek Noord II in 2030 operationeel zijn, maar de datum is nu verplaatst naar het tweede kwartaal van 2032.

In de brief van het ministerie aan de Tweede Kamer wordt ook duidelijk gemaakt dat er enige vertraging zal optreden bij de netwerkverbindingen met het netwerk IJmuiden proefversie, IJmuiden Ver GammaEn Niedervik II Door druk in de supply chain.

Nederland lanceerde in februari 2024 een aanbesteding voor de offshore windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta.

Vorige maand maakte het Nederlandse Projectenbureau (RVO) bekend dat het meerdere aanvragen had ontvangen voor een windtender van 4 GW. Het offshore windpark IJmuiden Ver Beta zal naar verwachting eind 2029 in gebruik worden genomen, terwijl het windpark IJmuiden Ver Gamma naar verwachting in het tweede kwartaal van 2031 in gebruik zal worden genomen.

Daarnaast maakte het ministerie in de brief ook bekend dat de operationele datum van het Ten Noorden van de Waddeneilanden offshore wind-naar-waterstofproject is verplaatst van 2031 naar 2033.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Er is meer tijd nodig om windparken op het elektriciteitsnet aan te sluiten

Het ministerie geeft in de brief ook aan dat er meer tijd nodig is om 2 GW offshore windparken op het net aan te sluiten. Daarom hebben ambtenaren de haalbaarheid van het opleveringsschema opnieuw onderzocht, met als doel de kans op een tijdige implementatie te vergroten.

READ  Het Spaanse voorzitterschap biedt een nieuwe aanpak aan om de fiscale hervormingen in de Europese Unie aan te pakken, in de hoop in de herfst een akkoord te sluiten

Dit besluit is genomen na overleg met de Nederlandse transportnetbeheerder TenneT, de windenergiesector en relevante overheidsinstanties.

Het consortium dat de industrialisatie van de netaansluitingen voor TenneT heeft weten te versnellen, zal de vergunninghouder van het windpark in staat stellen de kabels van het project op het platform van TenneT te trekken, aldus de brief.

De volgende generatie TenneT's 2 GW-netwerkverbindingen zal naar verwachting tussen 2028 en 2030 in Nederland voltooid zijn.

Adverteer op OFFSHOREWIND.BIZ

Bereik uw doelgroep met één beweging! OffshoreWIND.biz wordt dagelijks door duizenden offshore windprofessionals gelezen.

Volg offshoreWIND.biz op:

Let op: het originele artikel is aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *