Migratie- en overmakingsuitdagingen

Migratie is een belangrijk kenmerk van globalisering, en in Bangladesh is het een belangrijke bron van werkgelegenheid geworden en speelt het een cruciale rol bij het terugdringen van armoede door de betalingsbalans in evenwicht te brengen, deviezenreserves te vergroten, de nationale besparingen te vergroten en de snelheid van geld, en draagt ​​zo bij aan de groei van het BBP. Het is de tweede grootste sector van deviezeninkomsten geworden, na confectiekleding. Het aantal migrerende werknemers was 6.087 in 1976, maar momenteel is het meer dan 12 miljoen, en de totale stroom van geldovermakingen naar Bangladesh bedroeg $ 22 miljard in 2021. Bangladesh is de achtste ontvanger van geldovermakingen en de zesde grootste migrantenverzendende land in de wereld, volgens een rapport Global Migration 2022.

Overmakingen zijn een dominante variabele geworden van de economische ontwikkeling in Bangladesh door directe en indirecte effecten op de economie op zowel micro- als macroniveau. Overmakingen dragen bijvoorbeeld bij aan een verhoging van het inkomen en de levensstandaard van ontvangers van overmakingen. Bovendien helpen geldovermakingen mensen om inkomen te genereren, kinderen beter onderwijs te geven, de sociale status te verhogen, kansen op werk voor de armen te creëren en vrouwen sterker te maken. Op grotere schaal verhoogt het de investeringen in menselijk kapitaal, de consumptie van huishoudens en stimuleert het ook sparen en beleggen. Het komt niet alleen de families die geldovermakingen ontvangen ten goede, maar draagt ​​ook bij aan de groei van het nationaal inkomen. Het helpt de betaling van geïmporteerde kapitaalgoederen en grondstoffen aan industrieën te ondersteunen.

READ  Afwijzing Nederlands coronavirusbeleid escaleert; Gezondheid Min. Hij denkt dat hij het vertrouwen kan herstellen

Op dit moment domineert de kledingsector de economie van Bangladesh, en het land produceert elk jaar voor 30 miljard dollar aan producten door kleding te exporteren, maar na zijn afstuderen aan de minst ontwikkelde landen in 2026, als de belastingvrije mogelijkheid wordt vermeden, zal het land kans heeft om de Nederlandse ziekte te krijgen. De term Nederlandse ziekte verscheen nadat Nederland in 1959 gas in de Noordzee ontdekte. Aanvankelijk begon de Nederlandse economie te bloeien door de massale gasexport, maar toen de gasreserves ophielden, werd de economie onstabiel en moesten ze vertrekken. door een economische recessie. Dit komt omdat ze niet geïnteresseerd waren in een andere alternatieve sector. Daarom, als Bangladesh de Nederlandse ziekte wil voorkomen, moet de overheid nu de nodige aandacht besteden aan het zoeken en promoten van een alternatieve sector, en immigratie kan er een zijn.

De export van arbeidskrachten heeft alle potentie om de belangrijkste bron van het BBP voor Bangladesh te worden. De ontwikkelde wereld heeft een tekort aan mankracht en ze moeten meer mensen erbij betrekken om de ontwikkeling in stand te houden, terwijl we een overbevolking hebben, we de kans kunnen grijpen en mensen kunnen sturen. Anno 2017 is ongeveer 66 procent van de afgestudeerden in Bangladesh nog steeds werkloos en als ze na het geven van vaardigheidstrainingen naar het buitenland kunnen worden gestuurd, kan de economie dramatisch groeien.

De Internationale Arbeidsorganisatie schat dat elk jaar meer dan 400.000 arbeiders Bangladesh verlaten om in het buitenland te gaan werken. Maar miljoenen zijn bereid om in het buitenland te werken. Het proces van immigratie vanuit Bangladesh naar het buitenland is complex, tijdrovend en vol risico’s. De werkelijke gemiddelde initiële kosten van emigreren uit Bangladesh zijn bijna drie keer de maximale officiële vergoeding. De kosten van immigratie uit Bangladesh zijn de hoogste van alle Zuid-Aziatische landen.

READ  Mensen - Temps, Aethon Group, Stone Business Associates, Morson Group

De regering heeft enkele maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Er zijn echter veel obstakels die een vlotte doorstroming van deze sector belemmeren.

Gebrek aan opleiding, fraude bij wervingsbureaus, het illegale en langdurige immigratieproces en het gebrek aan medewerking van ambassades in het buitenland zijn allemaal angstaanjagende factoren voor de mogelijke toestroom van geldovermakingen. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft een aantal van de problemen onderzocht waarmee Bengalese migranten te maken hebben, waaronder; Hoge immigratiekosten die in rekening worden gebracht door wervingsbureaus, vooral voor laaggeschoolde banen; lage lonen en een gebrek aan informatie over migratiemogelijkheden en risico’s; discriminatie, uitbuiting en misbruik in het buitenland; en onvoldoende diensten om de rechten van werknemers te beschermen. Als de huidige heersende factoren zouden kunnen worden geëlimineerd, zouden de geldovermakingen verdubbelen of verdrievoudigen, waardoor Bangladesh de Nederlandse ziekte zou kunnen voorkomen.

Mohamed Mahmoud Hassan Talukdar is stedenbouwkundige, beleidsonderzoeker en ontwikkelingsspecialist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *