Hybride koopprijsmechanismen Nederlands recht

Het lock-in-fondsmechanisme en het voltooiingsrekeningenmechanisme zijn twee afzonderlijke methoden die worden gebruikt om de aankoopprijs bij fusies en overnames te bepalen. Partijen kunnen een combinatie van beide nodig hebben om een ​​transactie af te stemmen op hun behoeften. Dit kan het geval zijn wanneer er een groot tijdsinterval is tussen de datum van beschikbare gecontroleerde rekeningen en de datum van ondertekening, de koper zich niet op zijn gemak voelt bij het gebruik van beheerrekeningen en de partijen het eens zijn over een lock-box-mechanisme voor elke toekomstige rekeningdatum . Zo’n hybride mechanisme vereist een zorgvuldige formulering. In deze blog gaan we kort in op de kenmerken en risico’s van dit hybride mechanisme.

In een standaard vergrendeld fondsmechanisme (LBM) neemt de koper de voordelen en risico’s van het doelbedrijf op zich volgens een “ingangsdatum”, meestal 1 januari. De enterprise-to-equity-brug (de brug) wordt onderhandeld tussen de partijen en bepaald zonder enig contractueel kader anders dan een niet-bindende term sheet, met gebruikmaking van de meest recente gecontroleerde financiële rekeningen. Als partijen het niet eens worden over de koopprijs, wordt de transactie afgebroken of kunnen partijen op een andere manier het gat overbruggen, bijvoorbeeld door een deel van de koopprijs uit te stellen als winst. In het Standard Completion Accounts Mechanism (CAM) gebruiken partijen schattingen van contanten en schulden en doelwerkkapitaal op de (toekomstige) afsluitdatum om de geschatte aankoopprijs te bepalen en een mechanisme op te nemen voor correctie na afsluiting op basis van de wet. Verkopers geven meestal de voorkeur aan het gebruik van LBM, met name private equity, omdat het een zekere prijsgarantie en een schone exit zal bieden, terwijl CAM kopers meer zekerheid kan geven dat het bedrijf winstgevend is geweest in de periode voorafgaand aan de sluitingsdatum.

READ  Smiler creëerde een ander soort tijdelijke economie voor fotografen van evenementen en locaties - TechCrunch

In een hybride mechanisme zullen de partijen gecontroleerde financiële rekeningen gebruiken (zoals standaard LBM) die echter nog niet beschikbaar waren toen de koopovereenkomst werd ondertekend. De partijen moeten het dan eens worden over de Bridge, en dus over de aankoopprijs, zodra gecontroleerde financiële rekeningen (zoals een standaard CAM) beschikbaar zijn na de ondertekeningsdatum. De onderhandeling en bepaling van de overbrugging vindt plaats in de tussentijd tussen ondertekening en sluiting wanneer het contractuele kader, in de vorm van een koopovereenkomst, voor deze onderhandelingen al aanwezig is.

Dit hybride mechanisme kan wenselijk zijn als er een grote kloof is tussen de datum van beschikbare gecontroleerde rekeningen en de datum van ondertekening en de koper onvoldoende vertrouwen heeft in het gebruik van managementrekeningen. De gecontroleerde rekeningen die beschikbaar zijn bij ondertekening geven mogelijk niet realistisch de nettoschuld en werkkapitaalpositie van de doelonderneming weer bij afsluiting. Ook is de koper mogelijk niet bereid om gedurende een lange overgangsperiode een dagelijkse rente aan de verkoper te betalen. Contractuele bepalingen, zoals lekkage, bedrijfsadministratie, garanties en vrijwaring, zijn over het algemeen onvoldoende om partijen te beschermen.

Nauwe samenwerking tussen de partijen en hun advocaten, accountants en corporate finance-adviseurs is vereist om zorgvuldig een hybride mechanisme op te zetten. Partijen dienen zich de volgende vragen te stellen:

  1. Soort rekeningen – Worden de rekeningen gecontroleerd of gecombineerd, zoals typisch is voor kmo’s?

  2. Timing – Hoe tijdig worden de rekeningen opgesteld en wanneer worden ze naar verwachting ingediend? Wat is de termijn die de koper kan herzien? Dit dient met andere adviseurs besproken te worden.

  3. Overbruggingsitems – Welke items komen in aanmerking als contanten, contanten, schulden en schuldachtige items om vóór sluiting van de ondernemingswaarde naar de waarde van het eigen vermogen te krijgen? Partijen kunnen een brug toevoegen op basis van de meest recente accounts die beschikbaar zijn om voorafgaand aan de ondertekening eventuele prekwalificatiediscussies aan te pakken.

  4. Werkkapitaal – Wat is het adequate niveau van werkkapitaal dat het doelbedrijf bij sluiting moet aanhouden? Er moet rekening worden gehouden met eventuele seizoensgebondenheid of liquidatie van een doelvennootschap.

  5. Correctiemechanisme – Wat zijn de gevolgen als de partijen het niet eens kunnen worden over een koopprijs voor sluiting? De koper wil misschien weglopen. Kan de koper worden gedwongen deel te nemen aan een onafhankelijke deskundigenprocedure?

READ  Nederland dekt commerciële risico's in kapitaalgoederenleningen aan het midden- en kleinbedrijf

© 2023 Greenberg Traurig, LLP. Alle rechten voorbehouden. National Law Review, deel XIII, nummer 31

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *