Het beschikbare inkomen is vorig jaar met 1,4% gestegen; Het Nederlandse bbp groeide in het vierde kwartaal met 0,4%

Volgens de Available Income Review hadden huishoudens in de loop van 2023 1,4% meer te besteden dan het jaar daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat de groei vooral te danken is aan loonstijgingen voor werknemers en zzp’ers. Bovendien groeide de Nederlandse economie in het laatste kwartaal van 2023 met 0,4%, iets beter dan eerdere ramingen.

Zowel werknemers als zelfstandigen zagen hun salarissen vorig jaar stijgen. De lonen van werknemers stegen met 7,7 procent, en de collectief overeengekomen lonen stegen met 6,0 procent. De groep zelfstandigen zag hun nettowinst stijgen met 8,7 procent.

“De inkomens van zzp’ers stegen, vooral in de horeca, de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, de verhuur en verkoop van onroerend goed en de landbouw”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Een stijging van het minimumloon met ruim 10% begin 2023, en nog eens 3% in juli, zorgden voor een stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen. “Daarnaast zijn de uitkeringen ook flink gestegen door de indexatie van de pensioenen.”

Terwijl de hypotheekschuld is gestegen, is het bedrag gedaald in vergelijking met het bbp. “De hypotheekschuld is met 12,9 miljard euro gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam uit op 826,2 miljard euro”, aldus de Centrale Autoriteit voor de Statistiek. Vorig jaar bedroeg het totaal 79,9 procent van het bbp, vergeleken met 84,8 procent het jaar daarvoor. “Dit is het laagste niveau na 2001.”

Ook de Nederlandse economie presteerde iets beter dan eerder werd ingeschat. De bbp-groei was aanvankelijk vastgesteld op 0,3 procent voor het vierde kwartaal van het jaar, maar steeg vervolgens naar 0,4 procent toen de Centrale Bank voor de Statistiek haar cijfers herzag.

READ  Gattus Silver versterkt het uitvoerend managementteam

Dit leidde tot een daling van het bbp met 0,4 procent ten opzichte van 2022, als gevolg van de recessie waarmee Nederland in de eerste negen maanden van het jaar te maken kreeg. Voorlopige schattingen lieten een daling van 0,5 procent over het jaar zien.

“De stijging van het bbp in het vierde kwartaal was vooral te danken aan de consumptie van huishoudens.” Bovendien werden de cijfers over de overheidsuitgaven op zowel nationaal als lokaal niveau naar boven bijgesteld.

“Ook de totale investeringen zijn naar boven bijgesteld. De handelsbalans is echter naar beneden bijgesteld. Het economische beeld is niet veranderd”, aldus CBS.

In het vierde kwartaal betraden ongeveer 56.000 mensen de arbeidsmarkt, een veel hoger totaal dan de eerste schatting van 45.000.

Het CBS meldde eerder dat de economie werd ondersteund door een verbeterde koopkracht van huishoudens en een sterke arbeidsmarkt. Door hogere lonen en lagere inflatie hebben gezinnen meer geld te besteden aan bijvoorbeeld kleding, uitstapjes en vakanties.

Het statistiekbureau heeft de banengroei in het vierde kwartaal naar boven bijgesteld. Volgens de tweede berekening is het aantal werkenden en zzp’ers met 56 duizend toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal. De eerste berekening resulteerde in een toename van 45.000 banen.

Vergeleken met het voorgaande jaar heeft de economie 114.000 banen toegevoegd. Dit aantal werd aanvankelijk geschat op 96.000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *