Een op de zes NL-inwoners heeft een achterstandspositie; De helft van de politiek vertrouwt niet: SCP

Hoewel het met veel inwoners van Nederland “over het algemeen goed” gaat, zijn er volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) forse ontwikkelingen die de kwaliteit van de samenleving onder druk zetten. Een op de zes inwoners van Nederland is kansarm en meer dan de helft van de volwassenen heeft weinig vertrouwen in de politiek.

Daarnaast zijn er grote verschillen in hoe goed mensen zich redden in Nederland. Deze structurele ongelijkheid tussen groepen houdt aan en neemt – ondanks maatregelen van de Raad van Ministers – niet af’, aldus de SEC.

Ruim een ​​miljoen volwassenen in Nederland bevinden zich in een “kwetsbare situatie”. De relatief kansarme groep bestaat vaak uit 65-plussers, eenoudergezinnen en etnisch diverse mensen. Ze lopen tegen een achterstand aan problemen aan zoals lichamelijke beperkingen, financiële problemen of problemen in het gezin. Zij geven hun leven gemiddeld een 6,3, terwijl anderen gemiddeld een 7,8 krijgen.

Daarnaast constateerde de Beraadsgroep voor het Octrooirecht “enkele jaren” geleden dat de sociale sfeer, waar ook de zorg onder valt, niet goed functioneert voor mensen in kwetsbare situaties. Gemeenten hebben sinds 2015 veel taken gekregen. “Er is bezuinigd en er zijn extra bezuinigingen aangekondigd voor de komende jaren in onder meer de jeugdzorg”, aldus de SEC. Beleidsmakers overschatten de zelfredzaamheid van de zwakken, en de politiek komt niet altijd overeen met de ‘levenswereld’ van mensen.

Ook de Pakistaanse Communistische Partij constateert al langer dat het vertrouwen in politici afneemt. Volgens het Planbureau zet de huidige vertrouwensdaling “door”. Burgers zijn het meest negatief (“zelfs de meerderheid is negatief”) over het vermogen van de overheid om problemen op te lossen.

READ  De universiteitssteden Palmerston North en Wageningen in Nederland werken samen

Het SCP wil een langetermijnvisie van het kabinet en de regering om de maatschappelijke gevolgen van de politiek “een volwaardige plek te geven in het formuleren van deze visie: of dat nu woningnood is, een stikstofcrisis, verduurzaming van de zorg, of een tekort aan arbeidskrachten”. Naast de gevolgen voor de economie en de leefomgeving hebben al deze beleidsopgaven ook (grote) maatschappelijke gevolgen.” Het advies van de Beraadsgroep Ruimtelijke Ordening geldt voor de Voorjaarsnota – de voorjaarsupdate van de rijksbegroting – en daarna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *