Gas uit geothermische energieopwekking

Geothermische centrale van Aaardwarmte Vogelaer, Nederland (Bron: Bedrijf)

Om in haar elektriciteitsbehoefte te voorzien, boort het Nederlandse aardwarmtebedrijf Aardwarmte Vogelaer nu co-geproduceerd gas uit aardwarmte-operaties aan om stroom op te wekken.

Tuinbouwers hebben de warmte die de aardwarmte levert op een duurzame manier nodig. Tegelijkertijd is er vraag naar elektriciteit voor het aardwarmteproject. Om dit op een duurzame manier te doen, Vogelaer Geothermie Aardwarmte Vogelaer in Poldik, Nederland, investeert in warmtekrachtkoppeling [of gas]. En een warmtekrachtkoppelingsgebouw (WKK), te bouwen door Twins Bouw. Door deze stappen wordt het gas dat bij de opsporing naar aardwarmte komt, straks omgezet in elektriciteit. Dit was eerder gezegd Plantaardig nieuws.

Tot nu toe deden de mensen in Poldik dat altijd zonder de WKK. Sinds begin 2017 is in Poeldijk het Geothermieproject actief, waaraan zeventien tuinbouwbedrijven zijn verbonden. “Sindsdien doet de leverancier het goed en produceert hij goed”, zegt Léon Lankester, de directeur van het bedrijf die ook namens het adviesbureau AAB bij de laatste ontwikkelingen is betrokken.

Dure elektriciteit

De bron levert 19 MW warmte. Elektriciteit is nodig om dat bij de tuinmannen te krijgen. Productiepompen en -spuiten werken erop. Voor levering en transport op het warmtenet waarop de bron is aangesloten, is elektriciteit nodig. Deze is tot nu toe deels vervaardigd met onze eigen zonnepanelen en grotendeels afgekocht van het net.

“Dit is de laatste jaren echter steeds duurder geworden”, zegt Lyon. Bovendien zorgt de belasting op duurzame energieopslag ervoor dat we hogere kosten moeten maken. Dat is natuurlijk heel jammer, want het super duurzame project wordt ook nog eens belast met een extra energiebelasting om duurzame projecten mogelijk te maken. Dit was het laatste zetje om zelf elektriciteit te gaan produceren. “

READ  Hoogtepunten van de Olympische Spelen van Tokyo 2021: Chanu zilver opent medailleklassement van India

Hiervoor is vorig jaar besloten om WKK in te kopen. Met een capaciteit van 1 mW. Voor tuinbouwconcepten relatief klein, beaamt Lyon, maar breed genoeg om het aardwarmteproject van eigen stroom te voorzien. “De WKK zou in oktober moeten kunnen draaien. Als alles goed gaat, is er weinig elektriciteit meer om het net weer te voeden.”

In 2019 won het bedrijf de prestigieuze Techniek Netherlands Innovation Award en eerder dit jaar rapporteerden we over het bedrijf als onderdeel van een bredere regionale samenwerking.

Dak over WKK’s

Uiteraard wordt de WKK niet buiten in de aardwarmtevoorziening geplaatst. Twins Bouw bouwt momenteel het WKK-gebouw. De afmeting van het gebouw is 12,6 x 24 meter. Indien nodig, zegt Thomas Zwinkels, Bouwmanager namens Twins Bouw, passen hier 3 WKK’s in. “De eerste paal is eerder deze maand afbetaald en ook de betonwerken gaan van start. Begin april gaan we de vloer storten en tegen week 20 zal het hele gebouw klaar zijn.” Thomas vertelt over een “bijzonder project” dat ze dragen bij aan een duurzamere toekomst. Daarom is het een goed idee om er positieve aandacht aan te besteden, ook aan geassocieerde ondernemers.

Ook dit WKK-gebouw heeft Twins Bouw in samenwerking met AAB gebouwd voor het andere aardwarmteproject van Westland, GeoPower Oudcamp in De Lier. In het Westland komt namelijk altijd gas met warm water uit de bodem, legt Léon uit. Ongeveer 1 m3 gas met 1 m3 warm water, in het geval van het project in Poldik. “Dit gas, methaan, lijkt erg op het Slochteren-gas dat we kennen. We hebben 300 kubieke meter per uur beschikbaar op onze man.”

READ  Virgil van Dijk leidt Nederlandse sterren in opstand tegen terugkeer Louis van Gaal

Er wordt 284 kuub gebruikt door de WKK. Het resterende gas is voor de ketel, de Aardwarmte Vogelaer is momenteel in staat om de temperatuur van de warmtebron op het warmtenet met 6 ° C te verhogen. Zodra de WKK begint te draaien, is de temperatuur nog steeds 3 graden. “Op dat moment zetten we de rest van het gas om in elektriciteit.”

De tweede put

Naast investering in WKK investeert Aardwarmte Vogelaer momenteel ook in onderzoek naar een tweede dubbele pit. “Het zou in 2022 moeten gebeuren”, zegt Lyon. Op dat moment moeten de fittingen, inclusief de bovengenoemde pompen, worden verdubbeld. Hiervoor is ook de tweede WKK nodig. Hiervoor is ruimte in het WKK-gebouw. “

Sinds de start van het project is het aantal afhankelijke boeren zelfs vele malen toegenomen. Met de bestaande put blijft er nog weinig ruimte over voor de extra boeren die willen aansluiten. En omdat er ook plannen zijn voor een tweede bron, zoekt Aardwarmte Vogelaer naar aanvullende warmtedistributiemogelijkheden.

Verbind ook woningen

Dit kunnen tuinders zijn, maar het zouden ook huizen zijn. “Een bewuste keuze”, legt Lyon uit. “Iets verderop in Münster wordt een woonwijk gebouwd, waar we 420 woningen via onze bron kunnen voorzien van duurzame verwarming. We vinden het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving ook wordt gedeeld.”

Met andere woorden, is er een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen? “Ja, zeker”, beaamt Lyon. “Momenteel is het haalbaarheidsonderzoek voor het koppelen van de glastuinbouw eigenlijk beter. Maar aangezien de bodem hier goed is, vinden wij dat iedereen er de vruchten van moet plukken.”

READ  Aanbesteding uitgeschreven voor het ontwerp en de bouw van het Nederlands Paviljoen voor Expo 2025 in Osaka

Bron: Plantaardig nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *