De waarde van de Nederlandse landbouwexport zal in 2023 uitkomen op 124 miljard euro

In 2022 stegen de prijzen van bijna alle landbouwgrondstoffen doordat producenten het hoofd moesten bieden aan de stijgende kosten van grondstoffen, veevoer, kunstmest, aardgas, verpakking en transport. In 2023 stegen de prijzen daarentegen steeds minder naarmate het jaar verstreek, en in sommige gevallen daalden de prijzen zelfs vergeleken met 2022. Over het gehele jaar in 2023 waren de landbouwexportprijzen echter iets hoger dan in 2022. 2023 was groter dan de gelijktijdige daling van het exportvolume, wat leidde tot een lichte stijging van de waarde van de landbouwexport met 1,6 procent.

De Nederlandse economie heeft in 2023 naar schatting 50,4 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen (4 procent meer dan in 2022). Hiervan was € 45,7 miljard afkomstig van in Nederland geproduceerde landbouwgoederen en € 4,7 miljard uit de wederuitvoer van elders geproduceerde landbouwgoederen.