Banken in Nederland doen nog steeds onvoldoende om belastingontduiking tegen te gaan

Het merendeel van de Nederlandse banken pakt belastingontwijking door zakelijke klanten nog onvoldoende aan. Vijf van de acht door de Eerlijke Bankwijzer onderzochte banken scoren nog steeds slecht op belastingontwijking, waaronder de grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank. De auteurs van het rapport hebben de conclusie donderdag vrijgegeven op basis van nieuw onderzoek naar het bankbeleid.

Zo eisen grote banken van de bedrijven die zij financieren niet dat ze open zijn over belastingafdrachten en afspraken met de belastingdienst. Bovendien verwachten ze niet dat deze bedrijven een systeem hebben om onmiddellijk actie te ondernemen als werknemers of leveranciers worden verdacht van belastingontduiking, of zelfs belastingontduiking. Alleen Van Lanchotte Kempen en de Volksbank verbeterden hun beleid op dit gebied.

Naast het aanpakken van belastingontduiking scoorden ABN Amro en ING ook slecht op andere onderzochte onderwerpen. Zo blijft ING onderaan de lijst staan ​​met vijf onvoldoendes op het gebied van belastingen, dierenwelzijn, wapenfinanciering, gendergelijkheid en klimaatverandering. Bij ABN Amro zijn de scores op alle vlakken gedaald, behalve op geslacht.

De Volksbank en Triodos hebben het beste duurzaamheidsbeleid. De Rabobank is de enige grootbank die geen verlaging van de beleidsrating liet zien, maar slechts een lichte verbetering. Met name op het gebied van natuur deed de bank het volgens de onderzoekers opmerkelijk goed.

ABN Amro, NIBC en Van Lanschot Kempen laten de grootste verbeteringen zien op het gebied van gendergelijkheid. De scores op dit onderwerp blijven echter zeer laag, aldus de Eerlijke Bankwijzer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onder meer Amnesty International, milieuactivistenorganisatie Milieudefensie en Oxfam Novib.

READ  CEL is het tweede slachtoffer van het goedkope verkoopbeleid van de Modi-regering. De succesvolle bieder heeft geen ervaring in de zaken van het bedrijf

ING geeft in haar reactie aan het niet eens te zijn met de waardering van de Eerlijke Bankwijzer en wijst op een veel betere score in een rapport over transparant fiscaal beleid van de VBDO, een vereniging van duurzame beleggers. Daarnaast zegt de bank geen belastingadvies te geven en geen “belastingontduiking en extreme belastingontduiking door cliënten” te faciliteren. Klanten moeten transparant zijn over hun belastingethiek.

ABN Amro zegt zich in te zetten voor een verantwoord fiscaal beleid. De Bank nam niet deel aan het bewijsmateriaal van Fair Bank omdat het de methodologie die in dat onderzoek werd gebruikt, niet ondersteunde. Hoewel we het niet eens zijn met alle resultaten, is dit bericht voor ons een duidelijke indicatie. Het houdt ons wendbaar, geeft ons inzicht in de opvattingen van belangrijke maatschappelijke stakeholders en laat ons sowieso zien waar we nog voor uitdagingen staan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *