Azerbeidzjan en Nederland verkennen nieuwe mogelijkheden voor landbouwsamenwerking

Azerbeidzjan en het Koninkrijk der Nederlanden hebben onlangs de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van de landbouw onderzocht.
Azernieuws Rapporten waarin het ministerie van Landbouw wordt aangehaald.

De ontmoeting vond plaats tussen de Azerbeidzjaanse minister van Landbouw, Majnun Mammadov, en de Nederlandse minister van Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur, Femke Marie Wiersma, in het kader van een officieel bezoek aan Nederland.

Ook vertegenwoordigers van het Azerbeidzjaanse ministerie van Landbouw en diverse bedrijven uit de agrarische sector namen deel aan de bijeenkomst.

Minister Mammadov gaf een overzicht van de landbouwontwikkelingsstrategie van Azerbeidzjan, lichtte recente innovatieve projecten toe en benadrukte dat een van de belangrijkste doelstellingen van het land de ontwikkeling van nationale agrovoedingssystemen en economische diversificatie is.

Tijdens de bijeenkomst wisselden de twee ministers van gedachten over de mogelijkheden voor toekomstige landbouwsamenwerking tussen Azerbeidzjan en Nederland. Benadrukt werd dat Nederland, een toonaangevend landbouwland, zijn succesvolle landbouwpraktijken graag wil delen met Azerbeidzjan. Ook werd gesproken over de mogelijkheid om de samenwerking tussen overheids- en particuliere instellingen in beide landen uit te breiden, waarbij de nadruk lag op wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling van ervaringen.

Minister Wiersma sprak de grote belangstelling van Nederland uit voor verdieping van de landbouwsamenwerking met Azerbeidzjan. Ze wees op het grote potentieel om de onderlinge landbouwbetrekkingen uit te breiden en benadrukte het belang van het ontwikkelen van partnerschappen tussen particuliere instellingen. Daarnaast benadrukte zij het belang dat Azerbeidzjan gastheer is van de negenentwintigste zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP29), en gaf zij blijk van haar belangstelling voor samenwerking op het gebied van de COP29-agenda.

READ  De opschorting van internationale vluchten is verlengd tot 30 september

De twee landen kwamen overeen zich te concentreren op verschillende sleutelgebieden voor toekomstige samenwerking: het verbeteren van de handel in landbouw- en voedingsproducten tussen Azerbeidzjan en Nederland, het introduceren van de nieuwste landbouwtechnologieën en digitale oplossingen, het implementeren van proefprogramma’s op het gebied van landbouwwetenschappen en onderwijs, het uitwisselen van informatie, het uitvoeren van gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek en het verkennen van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw.

De bijeenkomst demonstreerde een wederzijds engagement om de landbouwsamenwerking te versterken en de sterke punten van elk land te benutten voor toekomstige samenwerking.

Volg ons op Twitter @Azhar Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *