ASR Nederland N: Het tijdperk ondertekent diversiteitscharter

Het College van Bestuur van Era heeft het Charter Diversiteit Diversiteit Bedrijf Foundation ondertekend. Dit is een intentieverklaring waarbij ASR zich houdt aan haar eigen doelstellingen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Onderdeel van het charter is het ontwikkelen van een actieplan om meer diversiteit en inclusie in het tijdperk te bereiken. De basis van deze aanpak is nieuwe diversiteit, gelijkheid en inclusie Beleidsplan. Er zijn al verschillende initiatieven gelanceerd om het bewustzijn van het probleem in het tijdperk te vergroten, zoals dialoogsessies en ethische cafés. Ook in het Leadership Education (LE) -programma voor managers wordt de nadruk gelegd op integraal denken en handelen.

Jos Baeten, CEO van Asr: “Vorig jaar zijn we een gezamenlijke dialoog gestart over wat een divers en inclusief bedrijf is en hoe we daar komen. Het uitgangspunt is dat we niemand uitsluiten en iedereen gelijk behandelen. medewerkers krijgen de kans om hun talenten te gebruiken. We erkennen dat het een onomkeerbaar proces is dat tijd kost. Het Diversiteitscharter geeft ons een extra stimulans om dit onderwerp voortdurend met elkaar te bespreken.

Diversiteitshandvest

Diversiteitshandvest Diversiteit in zaken Het bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer, ondersteunt de gekozen aanpak en geeft toegang tot verschillende netwerken voor het uitwisselen van kennis en ervaring. 264 bedrijven in Nederland hebben het charter ondertekend. Diversiteit in Bedrijf maakt deel uit van de infrastructuur van de Economische en Sociale Raad.

Raad van bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *