Algemene inleiding tot internationale arbitrage in Nederland

Allemaal vragen

invoering

Al zo’n tweehonderd jaar wordt arbitrage geregeld volgens de regels van het Nederlandse recht. De regels die het huidige kader voor arbitrage in Nederland vormen, zijn te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Sinds 1986 zijn deze regels vastgelegd in Boek Vier over Arbitrage van het RvC (na de eerste drie Boeken over Binnenlandse (Court) Litigation) (Arbitragewet). De arbitragewet is geïnspireerd door buitenlandse arbitragehandelingen, met name die van Frankrijk en Zwitserland, en door de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law for International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law). In 2015 is de arbitragewet ingrijpend gewijzigd om:

 1. bevordering van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting;
 2. Verbetering van de efficiëntie van arbitrageprocedures.
 3. Obstakels weghalen
 4. opheldering van onduidelijke bepalingen;
 5. vermindering van de rol van de rechtbanken met betrekking tot arbitrage; En
 6. Vergroten van de autonomie van de partijen.

Daarnaast beoogt de wetgever de positie van Nederland als plaats van internationale arbitrage te verbeteren.2 De Arbitragewet maakt geen onderscheid tussen binnenlandse en internationale arbitrage. Op alle in Nederland aanhangige arbitrale procedures is afdeling I (kop 1) van boek 4 Rv (artikelen 1020-1073) van toepassing. In rubriek 1 de regels over onderwerpen als:

 1. arbitrage overeenkomst
 2. onbevoegdheid van de rechtbanken in zaken die door arbitrage moeten worden opgelost;
 3. het gezag van de scheidsgerechten;
 4. benoeming van arbiters;
 5. Daag de arbiters uit.
 6. voorlopige maatregelen in arbitrage;
 7. tenuitvoerleggingsbevelen; En
 8. Vernietiging en vernietiging van arbitrale vonnissen.

Deel II (kop 2) van Boek 4 van het Rv (art. 1074-1076 Rv) handelt over arbitrale procedures die in het buitenland zijn ingesteld. Dit Reglement regelt de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken waar een overzeese arbitrageovereenkomst van toepassing is, en de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen in Nederland.

READ  Rechtszaken tegen klimaatverandering nemen toe in Europa

Er zijn in Nederland geen gespecialiseerde rechtbanken voor aan arbitrage gerelateerde zaken. De Arbitragewet voorziet niet in het assisteren van de rechter bij het wegnemen van belemmeringen voor het starten of voortzetten van een arbitrageprocedure. Deze bijstand wordt meestal aangevraagd door de partijen gezamenlijk of door een van hen. Het kan onder meer bestaan ​​uit het bepalen van het aantal arbiters waaruit het scheidsgerecht zal worden samengesteld indien partijen daarover geen overeenstemming hebben bereikt (artikel 1026 Rv), en uit de benoeming van één of meer arbiters indien de benoeming niet tijdig is ingesteld (art. 1027 Rv), en de ontheffing van aansprakelijkheid van arbiter of scheidsgerecht (art. 1029-1031 Rv). Verder kan de rechter worden verplicht het horen van onwillige getuigen te regelen (art. 1041a Rv) en twee of meer in Nederland aangespannen arbitrages te consolideren (art. 1046 Rv).

Wie geïnteresseerd is in meer informatie over Nederlandse arbitrage kan verwijzen naar een nieuw boek van Albert Marsmann gepubliceerd in 2021. Het is een indrukwekkend boek dat een diepgaande analyse bevat van internationale arbitrage in Nederland.3

In Nederland zijn verschillende arbitrage-instituten gevestigd, waarvan de meeste hun eigen arbitragereglement hebben. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is het grootste openbare arbitrage-instituut van Nederland. In 2019 vierde het NAi haar 70-jarig bestaan. De Geschillencommissie Bouw (opgericht in 1907) is een gerenommeerd arbitrage-instituut voor bouwgeschillen. Andere gespecialiseerde arbitragecentra en instituten zijn de Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Vruchten, Specerijen en Soortgelijke Producten. Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Graan- en Diervoederhandel; Nederlandse Vereniging voor Oliën, Vetten en Oliezaden; UNUM Arbitrage & Mediation (voorheen TAMARA: Rotterdam-Amsterdam Maritiem Transport en Arbitrage); Nederlandse Vereniging voor Goederen en Logistiek; het Hof van Arbitrage voor de Kunsten, een gezamenlijk initiatief van het NAI en de vzw Authentication in Art); En het panel van erkende internationale marktexperts op het gebied van financiën.

READ  Het aantal wereldwijde Covid-gevallen steeg tot 443,4 miljoen en het aantal doden bereikte 5,98 miljoen

In Nederland is ook het Permanente Hof van Arbitrage gevestigd, een instelling die onder meer administratieve ondersteuning biedt in internationale arbitrageprocedures (zoals het bekende Hof van Arbitrage). Yukos geval), waarvan de secretaris-generaal een tot aanstelling bevoegd gezag kan aanwijzen op grond van artikel 6, lid 2, van het UNCITRAL-arbitragereglement. In 2019 is het Institute of Technology Arbitration and Mediation opgericht, een arbitrage- en mediationinstituut gespecialiseerd in technologiegerelateerde geschillen.

Verder vermelden we de lancering van de Haagse Rules on Commercial Arbitration and Human Rights (BHR Arbitration Rules) in december 2019. Dit is een initiatief van het Centre for International Legal Cooperation. De BHR-arbitrageregels, die zijn gebaseerd op de UNCITRAL-arbitrageregels, bieden een reeks regels voor arbitrage van geschillen met betrekking tot de impact van bedrijfsactiviteiten op mensenrechten.4 Volgens de Business and Human Rights Arbitration Working Group is er potentieel voor internationale arbitrage in deze geschillen, omdat ze vaak voorkomen in gebieden waar geen competente of eerlijke rechtbank is.5

Ten slotte moeten we het gloednieuwe Haagse Arbitragehof voor de Luchtvaart (HCAA) noemen, dat in juli 2022 op de Farnborough International Airshow werd gelanceerd. De HCAA levert diensten op het gebied van geschillenbeslechting door middel van arbitrage en bemiddeling. Dit instituut is speciaal ontworpen voor de wereldwijde luchtvaartindustrie door leiders op het gebied van luchtvaart en arbitrage. Het NAI is het enige bestuursorgaan voor geschillen die aan de HCAA worden voorgelegd.6

Hoewel officiële cijfers ontbreken, is het aantal ingeleide arbitrageprocedures de afgelopen tien jaar relatief constant gebleven. We zien echter een recente toename van NAI-arbitrages. In 2022 ontving NAI 133 nieuwe zaken, een stijging van 43 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijna de helft (45 procent) van de nieuwe gevallen werd in het Engels opgesteld. Het totale betwiste bedrag voor alle door NAI behandelde zaken bedroeg € 2,5 miljard per 31 december 2022.7

READ  Loonkloof wordt groter nu CEO's enorme bonussen krijgen na coronavirus

Arbitragerecht en positieve houding tegenover arbitrage door staatsrechtbanken8 Nederland aantrekkelijk maken voor internationale arbitrageprocedures, waardoor in de toekomst een (aanzienlijke) groei van dergelijke procedures in Nederland kan plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *