Wijzig de Nederlandse grondwet om discriminatie op grond van geslacht of handicap te verbieden

Artikel 1 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden wordt uitgebreid om discriminatie van een persoon op grond van een handicap of seksuele geaardheid te verbieden. Een voorstel tot uitbreiding van artikel 1 van de grondwet, dat kort over gelijkheid gaat, kreeg bij stemming in de Eerst Camer voldoende steun. De tekst van de grondwet zal vrijwel zeker worden gewijzigd als gevolg van de stemming van dinsdag. Belangenorganisatie COC Nederland noemde de verankering van homorechten in de grondwet “een historische overwinning voor de regenbooggemeenschap”.

In artikel 1 staat dat iedereen in Nederland “gelijk en onder gelijke omstandigheden wordt behandeld”. De volgende zin gaat verder met het expliciet noemen van verschillende voorbeelden, waaronder ‘religie, overtuiging, politieke mening, ras of geslacht’. Die lijst wordt nu uitgebreid. Het duurt jaren om zo’n amendement te maken, omdat er vaak over gestemd moet worden. Met een stemming in de Senaat is dit proces nu voltooid.

de De verandering was het resultaat van een initiatief Van coalitiepartij D66 en linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks die zich ruim twaalf jaar hebben ontwikkeld. “Je kunt deze dag met recht historisch noemen!” zei D66-Kamerlid Alexander Hammelburg, die de wet hielp verdedigen in de Eerste Kamer.

“Een handicap, of op wie je verliefd wordt, mag nooit een reden zijn voor uitsluiting”, zegt PvdA’er Habtamu De Hoop.

Laura Bromet van GroenLinks noemde het “een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen discriminatie”.

Voor het wijzigen van de Grondwet is nodig dat zowel de Tweede Kamer als de Tweede Kamer De Senaat stemt in eerste instantie voor. Vervolgens moet de wet na de verkiezingen opnieuw in stemming worden gebracht, zodat kiezers over dergelijke kwesties nog hun stem kunnen laten horen bij de peilingen.

READ  Ondanks alles blijft Trump hopen: "We winnen deze verkiezingen." Buitenland

Aan het einde van de slepende procedure op dinsdag stemden zo’n 56 senatoren voor en 15 stemden tegen. De wet hoeft nu alleen nog formeel te worden ondertekend door Koning Willem-Alexander, de verantwoordelijke minister, waarna deze wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het officiële overheidsblad dat nieuwe wetten formeel aankondigt.

Bij die eindstemming – tweede lezing – moet een tweederde meerderheid instemmen. Dat is nu zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer gebeurd, zij het met enige vertraging in de Eerste Kamer. Aanvankelijk zou de Senaat voor Kerstmis over de kwestie stemmen, maar dat kon niet Omdat de PVV om appèl vroeg in de laatste minuut.

LHBT-rechten verankeren in de grondwet is ‘historisch’

In de Nederlandse grondwet staat al dat “discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan”. De expliciete verwijzing naar seksuele geaardheid is echter een belangrijk moment voor de rechten van mensen die zich identificeren met verschillende rassen en geslachten, stelt COC Nederland.

“LGBT-rechten worden eindelijk genoemd in artikel 1 en zijn niet langer verborgen”, zegt COC Nederland-voorzitter Astrid Osenberg. “En verankering in de Grondwet is een garantie dat we over vijftig of honderd jaar nog steeds kunnen genieten van onze zwaarbevochten rechten. En dat we nog steeds kunnen trouwen, kinderen opvoeden en beschermd worden tegen discriminatie. Zelfs als de politieke of sociale wind keert onverwachts tegen de Rainbow Community.” .

Sinds 2004 pleit het COC voor verankering van LHBT-rechten in de Grondwet. Dit is al gebeurd in landen als Zweden, Portugal, Malta, Mexico en Zuid-Afrika.

Ook een belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking of chronische ziekte noemde het een “historische” dag. “De toevoeging van de arbeidsongeschiktheidsgrondslag aan artikel 1 is historisch nieuws”, zegt directeur Elia Soffer. Soffer vervolgt: “De overheid heeft de extra taak gekregen om de situatie van mensen met een handicap blijvend te verbeteren en te bevorderen. Niet alleen in de wetgeving, maar ook in de praktijk.”

READ  De Bruins overleefden twee keer verlenging tegen Nederland

“Dit is hard nodig, want juist nu lijden ze onder discriminatie en uitsluiting.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *