Voormalige beheerders bedrogen Tk 300cr van Prime Islami Life Ins

Een aantal managers van Prime Islami Life Insurance heeft meer dan 300 crore-fondsen opgenomen door de vaste deposito’s van de verzekeringsmaatschappij als onderpand aan te houden om bankleningen aan een ander bedrijf veilig te stellen, waardoor de belangen van polishouders in gevaar komen, aldus een beoordeling.

Eerdere bestuurders zaten in het bestuur van zowel de verzekeringsmaatschappij als hun bedrijf, PFI Securities Ltd.

Hij dwong de bestuurders tijdens hun ambtstermijn van Prime Islami Life Insurance om vaste deposito’s aan te houden als zekerheid bij banken om het effectenbedrijf te helpen profiteren van leningen, overtrad de bedrijfsregels en vond een privé-audit uitgevoerd door de Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC).

Medio 2021 is de Organisatie voor Economische Samenwerking aan de Zwarte Zee overgegaan tot het uitvoeren van een audit toen beschuldigingen van wangedrag tegen het bedrijf naar voren kwamen.

Het constateerde dat de raad van bestuur van Prime Islami Life Insurance ermee instemde om de vaste aanbetaling van Rs 120 crore als zekerheid te houden ten gunste van een lening aan PFI Securities in 2012.

Dienovereenkomstig opende de verzekeringsmaatschappij vaste deposito’s van in totaal 117 crore taka bij drie banken, en de banken leenden 59 crore taka aan PFI Securities.

Omdat PFI Securities de lening niet heeft afgelost, hebben de banken in 2017 en 2018 vaste deposito’s gecorrigeerd voor leningen en rente.

Maar de verzekeringsmaatschappij toonde vaste deposito’s en verdiende rente van 167 crore taka als een kortetermijninvestering in PFI Securities.

READ  FDI roundup: Nederland wint NAVO-financiering, richt zich op geothermische Masdar en ADNOC, OESO dringt aan op hervorming Portugal | fDi Intelligence - Uw bron voor informatie over directe buitenlandse investeringen

In het auditrapport stond dat “de raad van bestuur van de verzekeringsmaatschappij de investeringsbeslissing nam zonder de risico’s van PFI Securities te analyseren, en dat er geen documenten of formeel contract werden bijgehouden die wijzen op nalatigheid van het management op implementatieniveau.”

De onderneming heeft ook geen kredietverbintenissen in de boekhouding opgenomen en heeft deze niet vermeld in de jaarrekening 2012. Ook heeft zij geen voorziening aangelegd voor het verschuldigde bedrag.

Prime Islami Life Insurance heeft een rente van Rs 9,7 crore in rekening gebracht over de investering voor het jaar 2018 en toont het bedrag nog steeds als te ontvangen. De accountant omschreef het belang als twijfelachtig.

De lening werd ook niet erkend en bekendgemaakt in de door PFI Securities gecontroleerde financiële overzichten voor 2020, waardoor er grote twijfels ontstonden over de vraag of het fonds zal worden afgelost van het effectenbedrijf.

Prime Islami Life Insurance heeft een rekening voor uiteindelijke begunstigden geopend bij PFI Securities om in aandelen te handelen. Op 29 juni 2017 werden alle aandelen ter waarde van Rs 15,37 crore verkocht, maar het fonds werd niet overgemaakt naar de rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Vorderingen op PFI Securities werden echter niet vermeld zoals bij transacties met verbonden partijen in 2017 en 2018.

Bovendien nam de verzekeringsmaatschappij in 2012 een lening van Rs 34 crore van een particuliere bank, maar deze werd via betalingsopdrachten rechtstreeks aan de effectenmaatschappij overgedragen.

Prime Islami Life Insurance heeft tot 2020 geen juridische stappen ondernomen.

Ex-managers van de verzekeringsmaatschappij zijn niet de enige boosdoeners in de verzekeringssector in Bangladesh die de premies van de verzekeringnemer als onderpand gebruikten om leningen voor zichzelf of anderen veilig te stellen.

READ  Klimaatverandering: de vele overwinningen in de uitspraak van de Nederlandse rechtbank tegen Shell

Nu er aanwijzingen zijn dat de fondsen van polishouders worden misbruikt door twee verzekeringsmaatschappijen, heeft de Insurance Development and Regulatory Authority hen onlangs opgedragen geen leningen te verstrekken aan banken die levensverzekeringsfondsen als onderpand gebruiken.

De verhuizing kwam nadat deze kredietnemers wanbetalers waren geworden en banken en financiële instellingen later vaste deposito’s eisten, aldus insiders.

Meer overtredingen

Prime Islami Life Insurance heeft in 2011, 2012 en 2014 een vaste depositoconcessie van Rs 67 crore toegekend aan Prime Islami Securities zonder goedkeuring van de raad van bestuur.

Een pandrecht is het recht om eigendommen van een andere persoon te houden totdat een schuld door die persoon is betaald.

Twee banken hebben een lening van Rs 43 crore opgelegd aan het effectenbedrijf tegen de vaste aanbetaling. Banken pasten de vaste deposito’s aan omdat Prime Islamic Securities de leningen niet terugbetaalde.

Inclusief rente wordt het fonds van 79 crore bevestigende roepie nu twijfelachtig genoemd. Bovendien werd de reservering van het vaste voorschot niet vermeld in de jaarrekening, aldus het auditrapport.

In het controlerapport staat dat de verzekeringsmaatschappij ook in 2020 geen rentebaten heeft verantwoord vanwege de zwakke financiële positie van de effectenmaatschappij.

In een andere zwendel keurde de raad van bestuur van Prime Islami Life Insurance een investering van 15 crore taka goed tegen een rentetarief van 7,5 procent tot 8 procent voor een bedrijfsgroep. De groep heeft echter elke aanspraak op de verzekeringsmaatschappij afgewezen.

Een investeringsvoorstel werd door de toenmalige CEO ingediend bij de Raad van Bestuur, hoewel er geen ondersteunende documenten zijn behalve de beslissing van de Raad van Bestuur.

READ  Nederland: Aantal voedselproductiebedrijven 2023

Het auditrapport zei dat er geen openbaarmaking in de financiële overzichten was, wat wijst op nalatigheid van het management.

Op afroep vroeg Md Apel Mahmud, CEO van Prime Islami Life Insurance, deze verslaggever om de secretaris van het bedrijf te spreken.

Abul-Hasanat Muhammad Shamim, de secretaris van het bedrijf, gaf toe dat er ernstige schendingen waren en dat sommige bedrijven het geld niet betaalden.

“We hebben zaken aangespannen tegen een aantal bedrijven, waaronder de Sterling Group en BFI Securities, en een aantal mensen, waaronder de voormalige president van Prime Islamic Life Insurance Company MA Khaleque.”

Khaliq was gisteren niet bereikbaar voor commentaar omdat zijn mobiele telefoon uitgeschakeld werd gevonden.

Rechter Fariduddin Ahmed, CEO van PFI Securities, heeft geen telefoontjes ontvangen en sms-berichten beantwoord.

De aandelen van “Prime Islamic Life Insurance” sloten gisteren 1,44 procent lager op de Dhaka Stock Exchange.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *