Reis- en visuminformatie voor Nederland

Evaluatie van reis- en visumverplichtingen in Nederland

Wanneer u naar Nederland reist, bepalen uw nationaliteit en het soort activiteiten dat u tijdens uw reis zult ondernemen of u legaal als zakelijke bezoeker kunt reizen of dat u een werkvergunning nodig heeft. Vraag advies aan uw immigratieadviseur als u niet zeker bent over specifieke soorten activiteiten die een bedrijf of dienstverband vormen.


Reizen voor werk

Aan welke activiteiten kan ik als zakelijke bezoeker deelnemen?

Als zakelijke bezoeker van Nederland kunt u deelnemen aan onderstaande activiteiten. Hoewel deze lijst niet uitputtend is en andere activiteiten als bedrijven kunnen worden beschouwd, kunt u:

 • Het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten of het sluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen voor maximaal 13 weken binnen een periode van 52 weken
 • Volg een rondleiding door een van de faciliteiten van het bedrijf
 • Gedurende maximaal 12 weken aaneengesloten gedurende een periode van 36 weken training of instructie krijgen over het gebruik van in Nederland vervaardigde goederen of in Nederland te verrichten diensten

Als ik in aanmerking kom als zakelijke bezoeker, heb ik dan een visum nodig om Nederland binnen te komen?

Burgers van de Europese Unie, de Verenigde Staten en een aantal andere geselecteerde landen komen in aanmerking voor visumvrijstelling en hebben geen visum nodig om Nederland binnen te komen en er zakelijke activiteiten uit te voeren.

Nederland is lid van het Schengengebied, een vrijreiszone bestaande uit 29 Europese landen. Als uw nationaliteit niet in aanmerking komt voor visumvrijstelling in het Schengengebied, moet u vóór uw reis een Schengen C-visum verkrijgen. Visumvrijgestelde burgers, maar ook degenen die een visum nodig hebben, mogen naar Nederland en het hele Schengengebied reizen. Houd er rekening mee dat reizigers tijdens een periode van 180 dagen niet meer dan 90 dagen in het Schengengebied mogen verblijven.

READ  Vergeet massa-aankoopschema's, Nederlandse zuivelspelers willen innoveren om stikstofuitstoot te verminderen

Werken in Nederland

Voor welke soorten activiteiten is een werkvergunning vereist?

Onderstaande werkzaamheden, zowel betaald als onbetaald, vormen in de regel arbeid naar Nederlands recht. Deze lijst is niet uitputtend; veel andere beroepsactiviteiten worden in Nederland als werk beschouwd, ook als deze voor een korte periode worden uitgevoerd.

 • Faciliteren van trainingen
 • Voer audits uit
 • adviseur
 • Marktplanning

In beperkte omstandigheden mogen vreemdelingen bepaalde beroepsactiviteiten uitoefenen zonder een werkvergunning te verkrijgen, hoewel er aan strikte voorwaarden moet worden voldaan. Om te bepalen of de vrijstelling van toepassing is, is een individuele beoordeling nodig.

Als ik voor werk naar Nederland reis, welk type werkvergunning heb ik dan nodig?

De vereisten voor een werkvergunning zijn afhankelijk van uw kwalificaties, de aard en de duur van uw werk en of uw werkgever een vestiging in Nederland heeft. De meest voorkomende soorten werkvergunningen in Nederland zijn:

 • Kortlopende kennismigrantenwerkvergunning (werkvergunning voor professionals die maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen verblijven)
 • Kennismigrantenvergunning (langdurige werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide professionals)
 • EU-vergunning voor intra-company transfer (ICT) (werk- en verblijfsvergunning voor de overdracht van senior management, specialisten en stagiairs van een bedrijf buiten de EU naar een lokale dochteronderneming van hetzelfde bedrijf of dezelfde groep bedrijven)
 • Nationale intra-company transfer (ICT) vergunning (werk- en verblijfsvergunning voor de overplaatsing van senior management, specialisten en stagiairs van een bedrijf gevestigd binnen de EU/EER/Zwitserland naar een lokale vestiging van hetzelfde bedrijf of dezelfde groep van bedrijven)
 • EU Blue Card (werkvergunning voor hoogopgeleide directe werknemers)
 • Werk- en verblijfsvergunning (werkvergunning voor langere tijd en verblijfsvergunning voor directe verhuur)
 • Verblijfsvergunning voor kernmedewerkers van startups (hooggeschoold werk en verblijfsvergunning voor medewerkers van innovatieve, schaalbare en startende bedrijven).
READ  The FAA finally defines the rules for piloting small drones

Is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van de vereisten voor een werkvergunning?

Burgers van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hoeven geen werkvergunning aan te vragen om in Nederland te mogen werken. Er kunnen echter registraties of andere formaliteiten vereist zijn voordat u in Nederland gaat werken of verblijven.

In Nederland zijn aanvullende vrijstellingen voor werkvergunningen beschikbaar onder de Vander Elst-regels. In dit geval moet een juridische beoordeling worden verkregen om de mogelijkheden voor vrijstelling van werkvergunningen te bepalen voordat u op reis gaat.


Wat moet ik weten?

De Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (TCA), die de post-Brexit-betrekkingen tussen de EU en het VK regelt, heeft de immigratieregels in de getroffen landen gewijzigd. Zorg ervoor dat u contact opneemt met uw immigratievertegenwoordiger voor alle details over de impact van de TCA in Nederland.

Het is onvermijdelijk dat de juridische en strategische overwegingen die van invloed zijn op de visumkeuze, naast de visumvrijstelling en het in aanmerking komen voor een werkvergunning, een zorgvuldige afweging van vele factoren noodzakelijk maken. Wij raden u aan uw immigratieadvocaat te raadplegen voordat u actie onderneemt.

Copyright © 2024 Berry Appleman & Leiden LLP. Overheidsimmigratiebureaus veranderen vaak hun beleid en praktijken zonder voorafgaande kennisgeving; Raadpleeg een immigratieprofessional voor de meest recente informatie. Dit document vormt geen juridisch advies en creëert geen advocaat-cliëntrelatie. BAL houdt uitgebreide immigratie-informatie en verwerkingsgegevens bij voor onze klanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *