Regeerakkoord Nederlandse regering: economische groei, beter ondernemersklimaat en het einde van het Nationaal Groeifonds

Na middernacht presenteerden de politieke partijen die overeenstemming hadden bereikt over de vorming van de nieuwe Nederlandse regering (PVV, VVD, NSC en BBB) het voorstel Het langverwachte regeerakkoord. Kernpunten zijn een forse lastenverlichting en een reeks maatregelen om Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijven. De Alliantie zet zich sterk in voor economische welvaart en verbetering van het ondernemingsklimaat. Het akkoord belooft een verandering in het huidige economische beleid te bewerkstelligen. We volgen de details nog, maar de bedoelingen zijn duidelijk: Nederland moet weer concurrerend worden.

Met hun principeakkoord wilde de alliantie van PVV, VVD, NSC en BBB een belangrijk doel bereiken: het stimuleren van de economische groei door het verlagen van de belastingen en het creëren van banen. Een gunstiger vestigingsklimaat. De partijen zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen Nederland als leidende speler op het internationale economische toneel zullen positioneren.

Waarom dit belangrijk is:

Na maanden wachten is het zover. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. IO zet de belangrijkste punten voor u op een rij.

“Hoop, moed en trots”

De nieuwe coalitie heeft aangegeven eerst te willen investeren alvorens te bezuinigen. Met een geplande stijging van de uitgaven van € 7,4 miljard en een structurele bezuiniging van € 4,7 miljard zijn de begrotingslijnen van de regering vastgesteld. Het is de bedoeling dat het maximale overheidssaldo 2,8% van het bbp bedraagt ​​en dat de staatsschuld minder dan 60% van het bbp bedraagt.

De coalitie maakt een einde aan het Nationaal Groeifonds. In de overeenkomst spreken beide partijen over ‘geleidelijke opzegging’. De eerste drie rondes worden voltooid, maar rondes vier en vijf komen te vervallen. Ook spreekt hij over bezuinigingen op de onderzoeksfinanciering. ‘Innovatie’ werd tien keer genoemd, waarvan vier keer in de rubriek Land- en Tuinbouw. Over Invest NL zeggen de partijen het volgende: “InvestNL wordt versterkt als belangrijk vehikel om te investeren in innovatie en in de potentie van onze economie.”

Impact van financiële maatregelen

Hoewel het akkoord ambitieus is, zijn specifieke details over de impact van deze begrotingsmaatregelen op de economie en de samenleving nog onbekend. Dit roept vragen op over de omvang van de positieve effecten die de alliantie voor ogen heeft. Transparantie in de vorm van gedetailleerde prognoses of impactanalyses zal nodig zijn om een ​​volledig beeld van de voorgestelde begrotingswijzigingen te schetsen.

Bovendien spreekt het akkoord over de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen. Wat deze hervorming concreet zal betekenen en binnen welk tijdsbestek blijft echter onduidelijk. Duidelijkheid over de stappen en timing is essentieel voor burgers en bedrijven om zich op dit evenement voor te bereiden De veranderingen komen genoeg.

Financiële plannen en de arbeidsmarkt

In de financiële plannen is onder meer de ambitie opgenomen om het belastingstelsel te hervormen, de zelfstandigenaftrek af te schaffen, de onbelaste reiskostenvergoedingen te verhogen en de doorsneeregeling af te schaffen. Wat de arbeidsmarkt en het inkomen betreft, zijn er plannen om het niveau te verhogen Minimumloon van 7,5% Een belastingverlaging van € 3 miljard, vooral voor lage- en middeninkomens, werknemers en gezinnen.

Een visie op de toekomst en het klimaat

In de toekomstvisie van de coalitie staat onder meer de oprichting van een klimaat- en transitiefonds ter waarde van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Op het gebied van energie en transport zullen hogere belastingen op vliegtickets worden geheven en zullen er investeringen worden gedaan om de luchtvaart duurzamer te maken. Vanaf 2030 wordt voor alle vervoerswijzen een ‘pay as you go’-systeem ingevoerd.

READ  Banken financieren nog steeds bedrijven die verband houden met ontbossing en die de wereldwijde klimaatdoelen bedreigen

Internationale positie en verdediging

De alliantie engageert zich voor een leidende rol voor Nederland binnen de Europese Unie, met focus op een daadkrachtige, economisch sterke, groene en veilige Unie. De defensie-uitgaven zullen met 2% worden verhoogd om aan de NAVO-norm te voldoen, en Nederland zal Oekraïne blijven steunen tegen de Russische agressie.

Reacties van Timmermans en Jetten

D66-leider en aftredend minister van Klimaat en Energie Rob Gitten is “helemaal niet onder de indruk” van het akkoord. Hij vindt dat de financiële keuzes van de vier partijen en de gevolgen daarvan ‘volkomen onduidelijk’ zijn. Ook Cetin staat sceptisch tegenover klimaatmaatregelen. “Meer mest en minder natuur zullen het bouwen van huizen er niet makkelijker op maken”, zegt hij. Daarom gelooft hij dat veel van de beloften van de Vier niet kunnen worden nagekomen.

Frans Timmermans, leider van de grootste oppositiepartij GL-PvdA, heeft de grootste bezwaren tegen financiering van de plannen.

Ik denk dat dit rampzalig is voor de werknemers en de overheid. Het is gebouwd op drijfzand. Ze willen managers en aandeelhouders stimuleren met bezuinigingen op de gezondheidszorg en het onderwijs. Ze zullen het minimumloon niet verhogen en de werkloosheid terugdringen. Ik zal niet zeggen dat het allemaal slecht is wat ze willen doen, maar als je ziet hoe ze de rekening betalen, is het slecht voor de arbeiders.

READ  Benchbeek heeft zijn eigen douanegrenzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *