Openstaande posities op gemeenteraden en opdrachten in Nederland – The Mountain-Ear

Nederland zoekt aanvragen voor de volgende raden en commissies:

District Adjustment Board (één bestuurslid; plaatsvervangend lid)

De Raad voor Districtsaanpassing (BZA) is een aangestelde raad die aanvragen voor afwijkingsbestemmingen beoordeelt. Bestuursleden dienen ingezetene van Nederland te zijn en een ambtstermijn van 5 jaar te hebben. De looptijd van het alternatief is twee jaar.

Nederland Downtown Development Authority (2 vacatures beschikbaar)

De Nederlandse Ontwikkelingsautoriteit Stadscentra (NDDA) zoekt één lid om toe te treden tot de raad van bestuur. Het doel van de NDDA is het bevorderen van economische ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur in het centrum van de NDDA. Kandidaten moeten een eigenaar van het onroerend goed of een commerciële huurder zijn die actief is in het ontwikkelingsgebied van de binnenstad. Leden van de Raad van Bestuur zijn in functie voor een periode van vier jaar.

Planningscomité (2 posities beschikbaar)

De Planning Committee (PC) is een aangestelde raad die ontwikkelingen en landgebruikcodes beoordeelt voor de jurisdictie van de personal computer over landgebruik en bestemmingsplannen. Bestuursleden moeten legaal ingezetenen van Nederland zijn en 4 jaar dienen.

Duurzaamheidsadviesraad (3 posities beschikbaar)

Een Sustainability Advisory Board (SAB) is een aangestelde raad die de Board of Trustees adviseert over kwesties van duurzaamheid, behoud en hernieuwbare energie in de faciliteiten en operaties van de stad. SAB-leden dienen drie jaar.

De deadline voor aanmelding is maandag 24 mei 2020. Aanvragen zijn beschikbaar op: https: // nederland co.civicweb.net/filepro/documents/18631? voorbeeld = 28270

Geïnteresseerde partijen moeten de aanvraag invullen en deze terugsturen naar de stadssecretaris, Miranda Fisher.

Aanvragen kunnen worden ingediend via e-mail op [email protected] of persoonlijk bij Town Hall, 45 West First St. Of per post in Stadhuis, Postbus 396, Nederland, CO 80466.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *