Nederlandse Raad van Toezicht: Karen Blackmore

Karen Blackmore Gepresenteerd door Karen Blackmore

naam: Karen Blackmore

leeftijd: 65

Hoe lang woon je al in Nederland? Meer dan vier jaar.

Professionele achtergrond: Gepensioneerd Software Engineer

Politieke/sociale ervaring: De Nederlandse Planningscommissie, de Adviescommissie Nederland EcoPass en de meerpartijengroep Forsythe II. Voormalig voorzitter van de Subcommissie Milieuduurzaamheid Nederland Envision 2030 en voormalig lid van de Subcommissie Parken, Recreatie en Open Ruimte Nederland Envision 2030

opleiding: Master’s degree in wiskundige wetenschappen met een concentratie in computerwetenschappen; Bachelor’s degree in het secundair onderwijs met een major in wiskunde en een minor in computerwetenschappen.

Wat trekt je aan in de publieke dienstverlening in Nederland?

Ik ben weer kandidaat voor trustee omdat ik geloof dat ik een positief verschil kan maken in onze gemeenschap, en ik geniet van de uitdagingen die gepaard gaan met een leidende rol in de openbare dienst.

Cross- en Caribou-mijnen zijn de laatste tijd in het nieuws. Wat vindt u van de rol van het bestuur in een kwestie die een overheidsinstantie controleert, maar die stadsbewoners raakt?

Een belangrijk punt van zorg in ondergrondse mijnbouw is het potentieel voor huidige en toekomstige mijnzuurafvoer die het oppervlakte- en grondwater zou kunnen verontreinigen. Extra grotten zoals (wat) er gebeurde met de Idaho-tunnel van Grand Island Resources onder Caribou Road is ook een punt van zorg. De Nederlandse Raad van Toezicht moet de activiteiten in de Cross- en Caribou-mijnen blijven erkennen, en (en moet) de communicatie faciliteren en pleiten voor de gezondheid en veiligheid van haar bewoners en het milieu.

Wat kan de raad van bestuur, indien gekozen, doen om het vertrouwen van de gemeenschap te behouden en te verbeteren na de recente terugroepacties?

READ  Kai Dekouer - Welkom in de Nederlandse geschiedenis - Port Arthur News

Vertrouwen in de gemeenschap is essentieel voor een goed functionerende overheid. Er zijn veel aspecten waarop u kunt vertrouwen. Misschien (het belangrijkste) oprechte zorg voor mensen, (inclusief) actief luisteren, respect en werken aan een gemeenschappelijk begrip. Transparantie is ook belangrijk en omvat de beweegredenen voor beleid en beslissingen; Eerlijkheid en betrouwbaarheid, inclusief consistente toepassing van wet- en regelgeving en opvolging van verplichtingen. Ten slotte moeten bestuursleden en stadsmedewerkers competent zijn en de capaciteiten hebben om de stad effectief te besturen, te besturen en te exploiteren. Ik zou de gemeenschap willen uitnodigen om betrokken te zijn bij een beoordeling van het vertrouwen dat zij in de Nederlandse overheid hebben nadat ik een jaar in de Raad van Bestuur heb gezeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *