Nederland, EGBA: “Loterijvergunningen en vermeende illegale staatssteun, HvJ vernietigt besluit van de Commissie om geen onderzoek te doen”

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft EGBA in het gelijk gesteld in haar beroep tegen de weigering van de Europese Commissie om een ​​onderzoek te openen naar staatssteun voor loterijvergunningen in Nederland.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft vandaag geoordeeld dat de Europese Commissie onderzoek moet doen naar eventuele illegale financiële voordelen die voortvloeien uit de manier waarop de Nederlandse staat licenties verleent aan historische loterijen in Nederland. EGBA verwelkomt de uitspraak van vandaag in haar voordeel door het Europese Hof van Justitie.

In 2020 concludeerde de Commissie dat een formeel EU-onderzoek naar de Nederlandse vergunningsprocedure niet nodig was, waarbij zij stelde dat de maatregel niet voorzag in illegale, door de staat gesteunde historische loterijen, en sloot daarmee de oorspronkelijke klacht van de European Gaming and Betting Association (EGBA) af. ). In 2016.

In maart 2021 ging EGBA in beroep bij het Europese Hof van Justitie tegen het besluit van de Commissie, met het argument dat de verlenging van meerdere loterijlicenties voor bestaande houders, zonder rekening te houden met de marktprijs en zonder een open, transparant en niet-discriminerend licentieproces, illegaal is. staatssteun. EGBA zei dat de weigering van de Commissie om de zaak te onderzoeken haar rechten onder de EU-wetgeving schendt.

In de uitspraak van vandaag (Zaak T 167/21) is het Europese Hof van Justitie het met de EGBA eens, bevestigt het de schending van haar rechten en vernietigt het het besluit van de Commissie, en concludeert als volgt:

“…Gezien het volledig ontbreken van een gedegen onderzoek door de Commissie in de fase van het voorlopig onderzoek naar de vraag of de bestreden maatregel een indirect voordeel aan deze instanties oplevert, terwijl de overdracht van een deel van de inkomsten uit de activiteiten van de houders ervan een vorm van licenties ten gunste van de instanties die het belang dienen De gemeenschappelijkheid die door deze licenties wordt vastgesteld, is een van de belangrijkste kenmerken van de wetgeving in kwestie. Het feit dat deze kwestie in het bestreden besluit niet is behandeld, laat niet toe om het bestaan ​​van ernstige beoordelingsmoeilijkheden uit te sluiten. .. (Paragraaf 51)….”

READ  Is Seizoen 1-5 van "Chesapeake Shores" op Netflix?

Volgens het EU-recht moet de Commissie een onderzoek instellen als er vermoedens bestaan ​​over mogelijke illegale staatssteun. Als gevolg hiervan zal de Commissie nu een formeel onderzoek naar staatssteun moeten starten om vast te stellen of deze steun daadwerkelijk illegaal is.

Het Europese Hof van Justitie heeft de Commissie tevens veroordeeld tot het betalen van de kosten die EGBA heeft gemaakt in haar beroep bij het Europese Hof van Justitie.

“We verwelkomen het besluit van het Europese Hof van Justitie om het besluit van de Commissie ongedaan te maken en in het voordeel van de EGBA te beslissen, maar eerlijk gezegd zijn we niet verrast. De feiten en gegevens van deze zaak hebben ernstige twijfels doen rijzen over de overeenstemming van de Nederlandse vergunningsprocedures met de EU wet, die de Commissie had moeten rechtvaardigen een formeel onderzoek naar staatssteun te openen om deze twijfels weg te nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat de Commissie een alomvattend onderzoek zal uitvoeren en wij zijn bereid alle noodzakelijke informatie en gegevens te verstrekken. Het is van cruciaal belang dat de Commissie past de EU-wetgeving consistent toe in alle sectoren, zonder angst of gunst, inclusief de goksector. Hij zei dat selectieve toepassing van de EU-wetgeving de institutionele rol van de Commissie als bewaarder van de verdragen ondermijnt Martin HaegerSecretaris-generaal van de EGBA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *