Nederland: een rivaliserende ex-werknemer? Actie ondernemen! ​ Littleler

Werkgevers in Nederland moeten actie ondernemen als ze ontdekken dat een ex-werknemer (of eerder) bij een concurrent gaat werken. Als ze dat niet of niet op tijd doen, lopen ze het risico met lege handen te staan, zo blijkt uit de uitspraak van het hof van beroep s-Hertogenbosch.

Wat was er aan de hand?

Na 15 jaar in dienst te zijn geweest, heeft de werknemer, een opgeleide fysiotherapeut en atletiektrainer bij een gezondheids- en fitnesscentrum, zijn contract opgezegd. Ook zei hij dat hij gaat werken met een directe concurrent van de werkgever. De werkgever stelde hem geen vragen en noemde het concurrentiebeding evenmin.

Nadat de werknemer zijn baan bij de concurrent was begonnen, begon hij verschillende foto’s op Facebook te plaatsen die hem onder meer in een van de vestigingen van zijn nieuwe werkgever lieten zien met bekende voetballers die vroeger klant waren van de werkgever. Zelfs na het bekijken van deze foto’s heeft de bedrijfseigenaar geen actie ondernomen. Kortom, ze leunde achterover en deed niets.

Na amper drie maanden stond de werkgever tegenover de werknemer en eiste dat hij een boete van € 500, – per dag zou betalen op grond van het concurrentiebeding, die nu in totaal € 55.000 bedraagt. De werknemer weigerde de boete te betalen, maar verwijderde zijn contacten van sociale media.

Sub-rechtbank

De werkgever bracht de zaak voor de rechter en eiste betaling van de boetes. De werknemer reageerde met het opheffen van zijn concurrentiebeding. De rechter wees de vorderingen van beide partijen af. Het addertje onder het gras is dat de werkgever op de hoogte is van de plannen van de werknemer voor de toekomst en daarmee lijkt te hebben ingestemd. De werkgever is tegen de beslissing in beroep gegaan.

READ  19 Wing Comox-veteranen op weg naar Invictus Games - Comox Valley Record

Het beroep

Het hof oordeelde dat vanaf het moment dat de werknemer zijn melding deed, de werkgever op de hoogte was van zijn plannen om samen te werken met een concurrent en zijn activiteiten op sociale media. De werkgever wachtte echter drie maanden voordat hij actie ondernam. Door deze inactieve benadering kan de werknemer redelijkerwijs verwachten dat zijn concurrentiebeding hem er niet van heeft weerhouden een baan bij de concurrent aan te nemen. De werkgever moet bezwaar hebben gemaakt tegen of een voorwaarde hebben gesteld tegen het aannemen van een baan bij de concurrent. U moet de werknemer ook hebben geïnformeerd dat zijn sociale media-communicatie in strijd is met het concurrentiebeding. Omdat de werkgever dit niet heeft gedaan, heeft het hof van beroep de vordering tot betaling van de boete afgewezen.

Actie ondernemen!

Nederlandse werkgevers die ontdekken of vermoeden dat een werknemer concurrerende activiteiten zal ondernemen, mogen niet zitten; Actie ondernemen!

Tips:

  • Zorg ervoor dat er een voorwaarde is die niet geldig is voor de huidige concurrentie. Fouten in de tekst worden meestal in het voordeel van de werknemer geïnterpreteerd, ook als er sprake is van een duidelijke schrijffout.
  • Als het contract wordt verlengd of er is een functiewijziging, dan moet de werknemer het concurrentiebeding opnieuw ondertekenen.
  • Vraag medewerkers naar hun plannen voor de toekomst als ze stoppen. Als de antwoorden onduidelijk zijn, ga dan door!
  • Leg aan werknemers uit dat ze een concurrentiebeding hebben, met een boeteclausule als het contract een clausule bevat, en bevestig dit schriftelijk om problemen met bewijsmateriaal te voorkomen.
  • Het sturen van een verzoekbrief naar de nieuwe werkgever met daarin een concurrentiebeding. Volgens de vaste jurisprudentie van het hof handelt een derde partij (de nieuwe werkgever) onrechtmatig als hij willens en wetens profiteert van andermans contractbreuk, in welk geval de ex-werknemer het concurrentiebeding schendt.
  • Start een gerechtelijke procedure op het afgesproken tijdstip. Volgens de jurisprudentie neemt de kans op succesvolle handhaving van het concurrentiebeding af zodra de werknemer in dienst treedt bij de nieuwe werkgever. Daarom moeten werkgevers een gerechtelijk bevel eisen in eerste voorzieningen tegen een werknemer die voor de nieuwe werkgever werkt.
READ  KLM en de luchtvaartindustrie gaan de vluchtcap van Schiphol aanvechten voor de rechter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *