Nederland doneert nog eens 14,1 miljoen aan voedselhulp aan Caribisch Nederland الكاريبي

Den Haag De Nederlandse overheid doneert € 14,1 miljoen extra aan voedselhulpprogramma’s op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat brengt het totaal sinds het begin van de Coronacrisis op 85,4 miljoen euro. Landen moeten de nieuwe bijdrage tot 30 september aan kunnen, schreef staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Nobbs vandaag aan de Tweede Kamer:

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben sinds COVID-19 en het daaruit voortvloeiende verlies aan toerisme voor grote uitdagingen gestaan. Het armoedeprobleem op de eilanden is enorm toegenomen als gevolg van COVID-19. Daarom stelt Nederland sinds mei 2020 financiële middelen beschikbaar voor voedselhulp. Degenen die het hardst door de crisis zijn getroffen, kunnen worden geholpen om in hun grootste behoeften te voorzien.

Via deze brief doe ik verslag van de stand van zaken met betrekking tot de transitie van het programma, conform de toezegging uit de Kamerbrief Voortzetting Voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao en Sint Maarten van 12 maart 2021 en zal ik u hierover informeren. Voortzetting van het voedselhulpprogramma.

Status van het overgangsprogramma voor voedselhulp

Ruim een ​​jaar geleden startte het Rode Kruis namens Nederland een landelijk voedselhulpprogramma. De uitvoering van het programma door het Rode Kruis is gericht op noodhulp en kan op de lange termijn niet op dezelfde manier doorgaan. Daarom zijn met landen afspraken gemaakt over de overdracht van het programma aan lokale overheden. Sindsdien hebben de lokale autoriteiten het programma in handen genomen. De meest kwetsbaren blijven verzorgd, de landen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en Nederland stelt financiële middelen ter beschikking.

Met Curaçao zijn afspraken gemaakt over de overgang van het programma. Curaçao kreeg op 1 mei voedselhulp voor de bevolking. Omdat de voorbereidingen hiervoor langer duurden dan verwacht, verleende het Rode Kruis in mei ook voedselhulp. Het programma is uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Begin juni leverde SOAW de eerste vrijgave van voedselhulp af. Voor het voedselhulpprogramma ontvangt Curaçao een subsidie ​​van € 2,4 miljoen van Nederland, die de periode tot 1 augustus 2021 bestrijkt. Deze wordt gefinancierd uit het geld dat Nederland in maart 2021 beschikbaar stelt.

READ  Wijnaldum bekritiseert PSG: ik wilde heel graag de overstap maken en dan gebeurt het

Nederland blijft tot 1 augustus 2021 voedselhulp verlenen aan migranten die niet op Curaçao zijn geregistreerd. SOAW neemt deze verantwoordelijkheid na 1 augustus over. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) voert dit programma namens Nederland uit. De IOM krijgt hiervoor 3 miljoen euro, die ook deel uitmaakt van de eerder verstrekte middelen. Ook het Rode Kruis verleende in mei voedselhulp aan deze groep. De overname van het programma door de IOM duurde langer dan verwacht, waardoor de distributie van voedselhulp even werd onderbroken. Registratie en release is al begonnen.

Conform de afspraak heeft het Rode Kruis op 1 mei zijn taken op Sint Maarten overgedragen aan de lokale overheid. Net als bij Curaçao zijn met Sint Maarten afspraken gemaakt over verhuizing en geformaliseerd in een overeenkomst. Door het uitblijven van overeenstemming met Sint Maarten over de overeenkomst en de financiële aanvraag kan het programma niet gestart worden. Het spijt me voor de vertraging en heb er bij Sint Maarten op aangedrongen het programma zo snel mogelijk te hervatten. Deze is nu beschikbaar gesteld en de inschrijving voor het programma is geopend. De SMDF neemt namens Sint Maarten de coördinerende rol bij de uitvoering op zich. Ze werken samen met andere NGO’s om het programma uit te voeren. Binnenkort verschijnt het eerste nummer.

Nederland steunt Sint Maarten via dit programma financieel met een subsidie ​​van € 2,5 miljoen. De steun dekt de periode tot 1 augustus 2021 en maakt ook deel uit van de eerder beschikbaar gestelde middelen.

Op Aruba voerde het Rode Kruis namens Nederland tot 1 juli een voedselhulpprogramma uit. Aruba heeft op 1 juli 2021 het voedselhulpprogramma overgenomen. Er wordt gewerkt aan het formaliseren van de afspraken in een overeenkomst. De overname verloopt voorspoedig. De lokale overheid op Aruba heeft geconstateerd dat Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) bereid is een voedselhulpprogramma uit te voeren.

READ  Canadese dollar bereikt laagste punt in twee jaar

Tot 1 juli steunt het Rode Kruis de voedselhulp op Aruba. De middelen die het Nederlandse kabinet in maart beschikbaar heeft gesteld, zijn voldoende om het voedselhulpprogramma op Aruba tot 1 augustus te kunnen uitvoeren. Deze wordt via een subsidie ​​aan Aruba verstrekt als er overeenstemming wordt bereikt over de transitie.

Follow-up van het voedselhulpprogramma

Hoewel het toerisme weer aantrekt, blijft de behoefte aan voedselhulp bestaan. Daarom heeft de Nederlandse regering besloten 14,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vijfde fase van het voedselhulpprogramma voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze middelen kan het programma tot en met 30 september 2021 worden uitgevoerd.

Sinds de start van het programma in mei 2020 heeft de Nederlandse overheid 85,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voedselhulp. In september 2021 beslist de ministerraad of voortzetting van het programma na 1 oktober 2021 nodig is en hoe landen daarbij kunnen worden ondersteund.

Met een herstel van het toerisme en de economie in het verschiet, verwacht ik dat het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp zal afnemen. Tegelijkertijd werken we samen met landen aan duurzame versterking van de economie, met aandacht voor sociale zekerheid en het sociale vangnet, zodat dit soort programma’s in de toekomst niet meer nodig zijn.

Nobbs zegt de ontwikkeling van de behoeften van de meest kwetsbaren in landen te blijven volgen en hoopt op een spoedig herstel voor de economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *