Lage productiviteit in de bouw leidt tot hogere bouwkosten | Artikel

Productiviteitstrends in subsectoren in de bouw

In de bouw lopen de trends in de arbeidsproductiviteit sterk uiteen tussen subsectoren. Helaas zijn er voor veel EU-landen geen subsectorgegevens beschikbaar. Om hier inzicht in te krijgen, gebruiken we de casus Nederland waar data beschikbaar zijn om de productiviteitstrend voor de verschillende deelsectoren te berekenen.

Hoge groei arbeidsproductiviteit in de residentiële en utiliteitssector
De Nederlandse woning- en utiliteitssector heeft de afgelopen 25 jaar een veel sterkere groei van de arbeidsproductiviteit doorgemaakt dan andere Nederlandse deelsectoren in de bouw. Nederlandse bouwers als Dijkstra Draisma, Daiwa House Modular Europe, Heijmans, Plegt-Vos en Van Wijnen willen het bouwproces industrialiseren. Dit werpt zijn vruchten af. In deze Nederlandse deelsector groeide de arbeidsproductiviteit het snelst, met ruim 40%, van 1995 tot 2021. Nieuwe woning- en utiliteitsbouwprojecten lenen zich ook goed voor industrialisatie omdat dit bouwproces relatief gestandaardiseerd kan zijn.

Gemiddelde productiviteitsgroei in de gespecialiseerde bouw
De productiviteitsgroei in de Nederlandse speciaalbouw is vrijwel gelijk aan die in de aggregaatbouw. Veel van deze bouwprocessen zijn ook moeilijk te vervaardigen. Vooral bij renovatie en onderhoud is vaak maatwerk nodig. Digitalisering kan echter bedrijfsprocessen stroomlijnen.

In de infrastructuursector daalde de productiviteit
De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse infrasector is de afgelopen decennia afgenomen. Ten eerste omdat de sector kromp van 1995 tot 2021. In 2021 werd in deze deelsector 10% minder geproduceerd dan in 1995. Zoals hierboven vermeld, is krimp meestal geen vruchtbare voedingsbodem voor productiviteitsgroei. Ten tweede zijn infraprojecten sowieso vaak lastiger te vervaardigen omdat er veel maatwerk aan te pas komt, al kan digitalisering, net als bij de specialistische bouw, zeker helpen.

Ook de productiviteitswinst bij leveranciers is beperkt
Vaak wordt gezegd dat het vooral de leveranciers zijn die zorgen voor product- en procesinnovatie, en daarmee efficiëntie in de bouw. Dit zou de hele bouwketen ten goede komen. Als we echter kijken naar de arbeidsproductiviteit van enkele van de belangrijkste Nederlandse toeleveringssectoren, dan is die ook relatief laag.

READ  Life Reinsurance Canada heeft een deal van € 4,7 miljard met Atura Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *