Investeringsradar | CBS


Bron: CBS

Binnen de stippellijn: Minder fit dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: Handiger dan gemiddeld.
Het investeringsklimaat is negatiever

Volgens de Beleggingsradar van maart was het investeringsklimaat in Nederland ongunstiger dan de maand ervoor. Voor vijf indicatoren zijn nieuwe data beschikbaar gekomen. Drie indicatoren zijn verslechterd en twee zijn verbeterd. De voorwaarden die relevant zijn voor investeringen zijn enerzijds de situatie op de afzetmarkten en anderzijds de beschikbaarheid van financiële middelen. Hoewel radarindicatoren een sterke correlatie laten zien met investeringen in vaste activa, vertalen verbeterde omstandigheden zich niet noodzakelijkerwijs in een hogere groei of een kleinere daling van de investeringen.

Fabrikanten waren negatiever over hun orderposities. De exportkrimp op jaarbasis was groter dan in de voorgaande maand en de interbancaire rente steeg. Aan de andere kant verbeterde het consumentenvertrouwen en was de stijging van de aandelenkoersen op jaarbasis groter. Er was geen nieuwe informatie over de benuttingsgraad van de industriële capaciteit.

READ  Nieuwsupdates van 25 oktober: WHO roept spoedvergadering bijeen over nieuw alternatief voor Covid, duik in Duits vertrouwen, daling immigratie VK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *