Economische krimp van 0,5 procent in het eerste kwartaal van 2024

De economische krimp was 0,4 procentpunt groter dan aanvankelijk geraamd. Dit komt vooral door een neerwaartse bijstelling van de export. Het totaalbeeld is echter niet veranderd. De krimp in het eerste kwartaal was vooral te wijten aan de goederenexport. De daling van de geëxporteerde goederen houdt verband met de krimp in de verwerkende sector.