Economische groei, handel, menselijke ontwikkeling en emissies in de BRIC-landen

De laatste golf van rampen heeft het probleem van de opwarming van de aarde weer op de voorgrond gebracht. Turkije zag een temperatuur van 49,1 graden Celsius, de hoogste ooit gemeten in het land. België, Nederland, Zwitserland en Duitsland werden getroffen door een vliegramp die hele steden in rivieren veranderde. In China heeft Zhengzhou in drie dagen een jaar regen gehad. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) worden al deze rampen veroorzaakt door het feit dat de temperatuur op aarde 1,1 tot 1,3 graden Celsius warmer is dan in het pre-industriële tijdperk.

Een van de belangrijkste indicatoren van de opwarming van de aarde is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer. Om de concentratie van kooldioxide in te dammen, is het Kyoto-protocol ondertekend met als doel de schade door de opwarming van de aarde en klimaatverandering te verminderen door maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoewel de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) het Kyoto-protocol hebben ondertekend, blijven er zorgen over het milieu vanwege hun groeipotentieel. Uit gegevens van de Wereldbank over de uitstoot van kooldioxide blijkt dat de uitstoot van BRIC-landen voor deze economieën is gestegen voor de periode van 2011 tot 2015, waarbij Brazilië met 1,15% groeide, Rusland met 12,6%, India met 1,7% en China met 6,7% (Wereldbank, 2015). Deze vier landen, met een gecombineerde bevolking van 3 miljard en een BBP van 16 biljoen dollar, zullen een enorme directe impact hebben op de wereldwijde uitstoot.

In het licht van het groeipotentieel van deze landen is een relevante vraag hoeveel klimaatschade deze landen kunnen veroorzaken en welke beleidsbeslissingen kunnen worden genomen om deze impact te mitigeren. Om deze vragen te beantwoorden, onderzochten we in ons onderzoeksrapport causale verbanden tussen economische groei, kooldioxide-emissies, menselijke ontwikkeling en handelsvolume met behulp van het gelijktijdige vergelijkingspaneelgegevensmodel van de BRIC-landen. We hebben structurele vergelijkingen gebruikt om het effect te onderzoeken van (1) kooldioxide-emissies, handelsvolume, menselijke ontwikkeling en andere variabelen op economische groei, (2) economische groei, handelsvolume, menselijke ontwikkeling en andere variabelen op kooldioxide-emissies, ( 3) economische groei, kooldioxide-emissies, menselijke ontwikkeling en andere variabelen over handelsvolume, en (4) economische groei, kooldioxide-emissies, handelsvolume en andere variabelen die verband houden met menselijke ontwikkeling.

READ  EMEA: EU-consumenten wenden zich tot merkwinkels

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek geven aan dat er een wederzijdse correlatie bestaat tussen de uitstoot van kooldioxide en economische groei, dat wil zeggen dat economische groei die wordt aangedreven door fossiele brandstoffen enerzijds de uitstoot van kooldioxide veroorzaakt. Aan de andere kant kan de toename van de uitstoot van kooldioxide leiden tot gezondheidsrisico’s voor de beroepsbevolking en daardoor wordt de economische groei aangetast. Er werd een tweerichtingscorrelatie gevonden tussen kooldioxide-emissies – menselijke ontwikkeling, handelsvolume – menselijke ontwikkeling, economische groei – menselijke ontwikkeling en kooldioxide-emissies – handelsvolume. Ook werd vastgesteld dat het handelsvolume rechtstreeks van invloed is op de economische groei. Afgezien hiervan bevestigen de resultaten ook een omgekeerde U-vormige relatie tussen CO2-emissies en economische groei, ook wel bekend als de Kuznets-curve voor het milieu. Het geeft aan dat de uitstoot van kooldioxide begint te stijgen met de economische groei. Wanneer de economische groei een drempel bereikt, verhoogt een hogere levensstandaard de vraag naar een betere milieukwaliteit. Deze milieu-inspanning begint het niveau van de uitstoot van kooldioxide te verminderen.

De beleidsimplicaties van het onderzoek kunnen naar voren worden gebracht op basis van de trends van causale verbanden die in het onderzoek worden vastgesteld. Een omgekeerde U-vormige relatie tussen kooldioxide-emissies en economische groei geeft aan dat milieustress in de vorm van luchtvervuiling de gezondheidstoestand van de beroepsbevolking kan beïnvloeden, en dus de economische groei. Om deze impact te mitigeren, moeten beleidsmakers zich meer richten op initiatieven voor de opwekking van groene energie, die intern kunnen worden ontwikkeld of via technologieoverdracht kunnen worden geïmporteerd.

READ  TIE Kinetix helpt mensen het volgende niveau van aankoop-tot-betaling automatisering te bereiken

Empirisch bewijs voor dit laatste kan worden gevisualiseerd door terugkoppelingen tussen respectievelijk kooldioxide-emissies en handelsvolume, en kooldioxide-emissies en menselijke ontwikkeling. Door groene technologieën te importeren, kan de hygiënische toestand van de arbeidskrachten worden gehandhaafd, en deze behoefte aan import is voortgekomen uit de huidige situatie van menselijke ontwikkeling in BRIC-landen. Dit werd gevalideerd door feedback tussen handelsvolume en menselijke ontwikkeling. Tot slot kunnen, afgezien van technologieoverdracht, andere vormen van handel de economische groei bevorderen, door de fall-out van buitenlandse directe investeringen te stimuleren, wat wordt aangegeven door een eenrichtingscausaal verband tussen handelsvolume en economische groei.

Het onderzoek is hier te vinden

(Deze studie is geschreven door Sudipta Sen, assistent-professor, Jindal College of Banking and Finance; en Avic Sinha, universitair hoofddocent, Goa Institute of Management)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *