Deliveroo-stuurprogramma’s – Lexology

Geschil in eerste aanleg – Rechtbank Amsterdam

In februari 2018 veranderde Deliveroo de relatie met haar chauffeurs in Nederland van een arbeidsovereenkomst naar een zogenaamde partnerovereenkomst. Minder dan een jaar later, in januari 2019, oordeelde de Rechtbank Amsterdam echter dat de relatie tussen Deliveroo en haar chauffeurs nog steeds kwalificeert als een arbeidsovereenkomst naar Nederlands burgerlijk recht, omdat Deliveroo voldoende gezag had en weegt niet de operationele autonomie van de chauffeur af door chauffeurs te adopteren op Deliveroo.1

In hoger beroep – Gerechtshof Amsterdam

Op 16 februari 2021 bevestigde het Gerechtshof Amsterdam de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, die had geoordeeld dat chauffeurs van Deliveroo werknemers waren voor de toepassing van het Nederlandse arbeidsrecht.2 Het Gerechtshof steunt zijn uitspraak met de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. volgende indicaties van een arbeidsovereenkomst:

(I) De contractuele mogelijkheid voor chauffeurs om zichzelf te vervangen door een andere chauffeur, indien Deliveroo dit toestaat, is niet in strijd met het bestaan ​​van een arbeidsovereenkomst. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om zichzelf te vervangen met toestemming.

(2) Het feit dat chauffeurs vrij zijn om voor een concurrent te werken, is van weinig belang. Bijna tweederde van de chauffeurs verdient 40% van het minimumloon en werkt alleen in deeltijd.

(3) De tweewekelijkse automatische betaling van Deliveroo duidt op een zakelijk contract. Daarentegen is het gebruikelijk dat onafhankelijke contractanten een contractant vóór betaling zelf een factuur sturen.

(4) Chauffeurs hebben niet echt het vermogen om onderhandelingen te beïnvloeden. Deliveroo bepaalt uitsluitend de ritprijzen, dus het inkomen van de chauffeur stijgt.

READ  Vergeet reizen naar Nederland. Je hebt miljoenen kleurrijke tulpen gezien zonder dat je de Verenigde Staten hoeft te verlaten.

(5) De vrijheid van chauffeurs om te beslissen welke route ze moeten nemen, is geen indicatie voor het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Ook vrachtwagenchauffeurs in loondienst hebben deze vrijheid.

(6) De mate waarin instructies kunnen worden gegeven, is niet relevant. Het werk is relatief eenvoudig.

(7) Deliveroo heeft de contractbasis en bedieningsmethode eenzijdig en meerdere keren gewijzigd.

(viii) Het GPS-systeem van Deliveroo biedt een verreikende manier om chauffeurs te besturen.

(9) Deliveroo heeft een verregaande gedeelde betaalmethode. Deliveroo kan chauffeurs ertoe brengen een andere drive te kiezen door een extra push aan te bieden.

(x) De chauffeur kan worden geïdentificeerd als een Deliveroo-chauffeur, zodat klanten weten waar ze een klacht kunnen indienen.

De gevolgen van belastingen en sociale verzekeringen?

Deze aanwijzingen leidden tot het oordeel dat de relatie een arbeidsovereenkomst naar Nederlands burgerlijk recht is. Kwalificatie als arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht betekent niet automatisch dat deze relatie ook kwalificeert als arbeidsverhouding naar het belasting- en sociale verzekeringsrecht. Het is echter belangrijk op te merken dat de Nederlandse belasting- en sociale verzekeringswet ook zogeheten virtuele werkrelaties (Valse actieOp deze manier verbreedt het de reikwijdte tot buiten diegenen die al gekwalificeerd zijn als werknemer naar het Nederlands burgerlijk recht. Interessant is ook dat de Belastingdienst onlangs een pilot van zes maanden heeft gestart voor haar Webmodule 3, waarin bedrijven kunnen beoordelen of een contract voor de loonbelasting en premies sociale verzekeringen als een zakelijke relatie moet worden beschouwd.

VK en Uber: een ander rechtsgebied en een ander bedrijf, maar overeenkomsten in oordeel

READ  De economische vooruitzichten zijn iets negatiever

Buiten de Nederlandse jurisdictie oordeelde het Britse Hooggerechtshof slechts twee dagen na de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank dat Uber-chauffeurs in het VK als werknemers en niet als zelfstandigen moesten worden behandeld.4 Het is interessant om te zien dat de relevante elementen van de De Britse uitspraak in de Uber-zaak lijkt sterk op de uitspraakelementen in de Nederlandse Deliveroo-zaak, bijvoorbeeld dat Uber het tarief heeft vastgesteld, wat betekent dat het dicteert hoeveel chauffeurs kunnen verdienen.

Afsluitende opmerkingen

De arresten van Deliveroo en Uber hebben directe gevolgen voor de rechten van respectievelijk Deliveroo-chauffeurs in Nederland van Uber-chauffeurs in het VK. De zogenaamde werk- en platformgebaseerde baneneconomie blijft groeien, en de verwachting is dat deze economie dat in de toekomst zal blijven doen. De juridische positie van werknemers in deze nieuwe economie – een freelance aannemer of werknemer, of iets daartussenin? – U zult zich nog steeds zorgen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *