De PCAOB legt KPMG Accountants Nederland een bestuurlijke boete op wegens examenfraude

Uitgebreide uitwisseling van vragen en antwoorden voor (verplichte) toetsen en examens.

Gedurende zeker vijf jaar hebben honderden professionals fraude gepleegd bij het afleggen van examens, waarvan sommige verplicht waren om vakkennis en vaardigheden op peil te houden voor het verkrijgen van een registeraccountantcertificaat. De fraude werd gepleegd door vragen en antwoorden uit te wisselen, door hen daar toegang toe te geven zonder dit te melden, en door samen toetsen af ​​te nemen. Hanzo van Beusekum: “Accountants moeten zich realiseren dat het vergroten van vertrouwen hun kerntaak is; je kunt niet geloofwaardig zakendoen als je integriteit en professionele competentie ter discussie staan.

Een cultuur die grootschalige examenfraude over een langere periode mogelijk maakte

Zowel de partners als het hoofd van de verzekeringsafdeling, die tevens lid is van de raad van bestuur, hebben op ongepaste wijze meegewerkt aan het ontvangen en delen van antwoorden. Uit de aanpak van de examenfraude blijkt dat het niet mogelijk is een ethische cultuur op het gebied van het oneigenlijk delen van antwoorden effectief te bevorderen en het daarop gerichte kwaliteitscontrolesysteem te monitoren.

De essentie van het beroep van accountant is het vergroten van vertrouwen, dat is verzwakt door inspectiefraude

Accountants voeren wettelijke controles van jaarrekeningen uit ten behoeve van de gemeenschap. Dit doen ze om gebruikers van jaarrekeningen, zoals beleggers, op de cijfers te laten vertrouwen. Het systeem van kwaliteitsbeheersing dat is opgezet om de kwaliteit van deze wettelijke controles te waarborgen, moet hieraan bijdragen. Het actualiseren van de vakbekwaamheid is onderdeel van dit kwaliteitscontrolesysteem.

De accountants van KPMG Nederland staan ​​onder verscherpt toezicht van de AFM

Deze boete is opgelegd omdat de onderneming zou worden onderworpen aan een intensief toezichtprogramma van de AFM. Dit programma omvat herstel, het uitvoeren van een analyse van de hoofdoorzaak, het vaststellen van beleid en procedures om het delen van onjuiste antwoorden binnen de organisatie te voorkomen en op te sporen, en het verder onderzoeken van passende veranderingen in de bedrijfscultuur. Hanzo van Beusekum: “Het is belangrijk om echt te begrijpen hoe dit is gebeurd, en te kijken of de bedrijfscultuur nog meer blinde vlekken kent, zodat dit moment volledig kan worden benut om lessen voor de toekomst te leren.”

De PCAOB en de AFM werken samen bij het toezicht op accountantsorganisaties

Omdat KPMG Accountants Nederland ook de jaarlijkse controles uitvoert van enkele Nederlandse in de Verenigde Staten genoteerde bedrijven, vallen ook zij onder PCAOB-toezicht. Op grond van het wettelijke kader hebben de AFM en PCAOB de mogelijkheid om intensief samen te werken bij het toezicht op accountantsorganisaties. Sindsdien zijn er binnen de accountantssector zowel nationaal als internationaal talloze gevallen van examenfraude gemeld. Het onderzoek naar andere OOB-accountantsorganisaties in Nederland door de AFM loopt nog.

READ  PSV-coach Schmidt boos op KNVB: "De gezondheid van spelers kan ze niet schelen" | direct

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *