De Nederlandse milieusector blijft gestaag groeien

De milieusector bestaat uit ondernemingen uit de particuliere sector en openbare instellingen die goederen en diensten produceren die gericht zijn op de bescherming van het milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Deze ecologische activiteiten helpen de milieudruk te verlichten (zoals bodemsanering, biologische landbouw of roetfilters) en het behoud van natuurlijke hulpbronnen (zoals recycling). De ontwikkeling en fabricage van producten die zijn ontworpen om schoner en efficiënter te zijn dan traditionele producten, zoals elektrische auto’s en energiezuinige gebouwen, behoren ook tot de milieusector.

Het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie groeit gestaag, van 1,6 procent In 2001 tot 2,4 procent Anno 2020. Er is een duidelijk verschil in ontwikkeling tussen milieubeschermingsactiviteiten en activiteiten gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Hoewel het aandeel van milieubeschermingsactiviteiten in de economie in de periode 2001-2019 relatief beperkt is gegroeid (0,1 procent Point), waardoor het aandeel van activiteiten gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen wordt verdubbeld. Deze toename hangt nauw samen met de energieoverdracht.