“Boeren kunnen Nederland helpen verduurzamen.”

Leef, sport en leer met de warmte van tuinieren in een kas. Dat kan, glastuinders zijn tevreden. Als onderdeel van Earth Day beloont Glastuinbouw Nederland de Earth’s Leon Amirlan, een bekroonde aardwarmtepionier met zijn bedrijf, The Green Innovator of Pijnacker.

De reputatie van het potplantenbedrijf reikt veel verder dan de privésector. Het bedrijf levert verwarming voor een school, sportcentrum, woningen en collega-boeren in de directe omgeving.

Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand bij de gebroeders Mino (foto rechts) en Leon Amirlan (links). Deze bedrijfsvisie leverde hen begin dit jaar de prestigieuze EZK Energy Award op. “Glastuinbouw kan Nederland helpen verduurzamen”, zegt Leon Amerlan resoluut.

Complimenten en kinderziektes
Als onderdeel van Wereld Aardedag, donderdag 22 april, wordt het klimaat letterlijk en figuurlijk belicht. Ammerlaan TGI weet hier alles van. Als pionier heeft ze de afgelopen 10 jaar veel lof ontvangen voor de duurzame weg die het bedrijf bewandelt, maar heeft ze ook te maken gehad met de impact (en schade) van kinderziektes.

Dit weerhield Leon Amirlan er niet van zijn ambities waar te maken. Maar gezien de grote energietransitie – die bedrijven en consumenten de komende jaren zullen moeten bereiken – is het realistisch: “Idealisten vormen een minderheid. Voor zowel ondernemers als particulieren is geld de belangrijkste drijfveer om deze transformatie te ondersteunen, je moet wees er eerlijk over. Hetzelfde vraagt ​​daarentegen steeds meer om duurzame producten. Een wens die zich vertaalt naar onze klanten. Zo wordt duurzaamheid uiteindelijk een ‘licentie om te produceren’, ook voor boeren. ‘

Sterke combinaties
Met name op het gebied van energie wordt in de glastuinbouw grote vooruitgang geboekt. Mede gemotiveerd door Kas als Energiebron, het Ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit en Tuinbouw Innovatie- en Actieprogramma. Initiatieven waar Nederland van kan profiteren. “Elke glastuinbouwregio in ons land heeft RES ontwikkeld, een regionale energiestrategie. Het beschrijft plannen die variëren van aardwarmte- en zonnepanelenprojecten tot zonneboilers en windenergie.

READ  Charleston's Shelby Rogers wint zijn wedstrijd in de eerste ronde op de Australian Open | sport-

Hier ligt de basis voor energiezuinig verwarmen van woningen vanuit een tuinbouwkas en dit is de toekomst van de sector. Dit vereist de vorming van sterke groepen. Dit is al gestart door warmtecoöperaties van boeren. In deze clusters moet aan wooncentra worden voldaan, omdat warmteoverdracht erg kostbaar is en bij elke ombouw energie wordt verspild. Hoe dichter bij de bron, hoe beter. Clusters kunnen ook op verschillende gebieden samenwerken, wat echt een win-winsituatie is voor uw tuinbouwplantage. “

Regisseur
Ideeën zijn er, de mogelijkheden nemen toe, zegt Leon Amirlan, maar ze gaan toch heel langzaam. ‘In deze regio wordt al jaren over hitteziekte gesproken. Nu begint het eindelijk. Het eerste warme water moet in 2024 door de pijpleiding stromen, maar dat duurt ook nog eens drie jaar. Pas als de hoofdconstructie er is kan de structuur worden gerealiseerd. ”Thermische infrastructuurblokken kunnen worden verbonden, met input van warmtecoöperaties.

De rol van de manager en vooral degene die deze job gaat doen, wordt essentieel. “Dat is naar mijn mening een opgave voor de glastuinbouw en niet voor energiebedrijven. We moeten als sector afspraken maken over de complexe transitie waar we samen voor staan.”

Volgens Leon Ammerlaan bestaat deze complexiteit uit een mix van zowel oudere als nieuwere energiebronnen. Er is ook zon en wind, maar naar mijn mening gaan we niet helemaal ontgassen. De gasgestookte WKK uit de tuinbouw is een mooie, duurzame manier om energie op te wekken. Bovendien is het een constante factor in het soms grillige aanbod van groene stroom. Als we maar 5% van de huidige hoeveelheid gas gebruiken, kunnen we de komende jaren op een duurzame manier vooruit blijven gaan. ”

READ  Keuze uit tv- en breedbandaanbiedingen in Nederland

Stimulus
In de politiek en media worden de jaren 2030 en 2040 genoemd als ijkpunten voor energietransitie en mondiaal klimaatakkoord. Volgens Leon Ammerlaan blijft het onzeker of de glastuinbouw en Nederland deze doelen gaan halen. “Efficiëntie, veranderende wetgeving, stijgende energieprijzen en subsidies bepalen allemaal het tempo van verandering. Naar mijn mening is dit een grotere stimulans dan de idealen van veel bedrijven. Bij het behalen van de doelen is het echter belangrijk dat de deelnemers blijven vooruit, maar de rest van het team geeft niet op. “

Inmiddels heeft Ammerlaan TGI de hoofdrol gekozen. Het bedrijf is CO2-neutraal, heeft een positieve marktpositie, werkt constructief samen met de gemeente en de provincie en ziet deze strategie beloond met belangrijke leiderschapsprijzen. “De glastuinbouw kan belangrijke stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en kan een energiebron worden, aangezien we al jaren op grote schaal bekend staan ​​als consumenten. Het stappenplan voor de komende jaren is duidelijk: energie besparen is de eerste stap. , dan komt duurzaamheid. Als tuinbouw kunnen we een belangrijke rol spelen in deze stap. Niet individueel, maar als een sterke groep. “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *