Bee Health: Ingebruikname van een nieuw datacenter

Het European Union Bee Partnership (EUBP) onthuld Nieuw online dataplatform Dat zou een cruciale rol spelen bij de inspanningen om de gezondheid van bijen en bestuivers te beschermen. Het prototypeplatform is een baanbrekend hulpmiddel dat samengestelde gegevens over bijen en andere bestuivers verzamelt en visualiseert.

Belanghebbenden uit verschillende sectoren – bijenteelt- en landbouwverenigingen, Europese agentschappen, wetenschappers en de academische wereld, de gewasbeschermingsindustrie, veterinaire verenigingen, NGO’s en anderen – hebben nauw samengewerkt om het prototypeplatform te ontwikkelen. Het Europese Beekeeping Coördinatieteam van BeeLife leidde de ontwikkeling van het platform, ondersteund door een subsidie ​​van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Het verzamelen van geharmoniseerde gegevens over bijen en bestuivers uit heel Europa zal de sleutel zijn tot het succes van het nieuwe raamwerk dat door de EFSA is ontwikkeld voor het beoordelen van de ecologische risico's van meerdere stressoren bij bijen, bekend als MUST-B.

De EFSA zal helpen het prototypeplatform om te vormen tot een volledig operationeel instrument door financiering te verstrekken voor de volgende fase van de ontwikkeling ervan. A Aanbestedingen Het zal binnenkort worden gelanceerd om het project vooruit te helpen.

Het uiteindelijke doel is dat het platform een ​​hub wordt die alle relevante informatie, kennis en gegevens samenbrengt die zijn verzameld en uitgewisseld tussen belanghebbenden op het gebied van bijengezondheid en bijenteelt. Het zou relevante gegevens toegankelijk maken voor eindgebruikers zoals imkers, bijenteelt- of landbouwverenigingen, onderzoekers, instanties en beleidsmakers.

Ik heb zojuist ook mijn EFSA ontvangen Veldgegevens verzameld van schildwachthoningbijenkorven in Denemarken en Portugal. Deze experimentele sets zullen helpen bij het kalibreren van het ApisRAM-simulatiemodel dat de kern vormt van het MUST-B-framework.

READ  Is Museum De Wemme typisch Nederlands?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *