BDP 2100: Het zaad van verandering

Sheikh Siraj spreekt met Martin van de Grob, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade in Dhaka (uiterst links) en Director of Commercial Relations and Acquisitions bij het Dutch Water Partnership Arjan Bramskamp (midden) voor een stormvloedkering langs de Noordzee in de Nederland. Foto: Hridoy Mate of Manouche

“>

Sheikh Siraj spreekt met Martin van de Grob, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade in Dhaka (uiterst links) en Director of Commercial Relations and Acquisitions bij het Dutch Water Partnership Arjan Bramskamp (midden) voor een stormvloedkering langs de Noordzee in de Nederland. Foto: Hridoy Mate of Manouche

De internationale conferentie over het 100-jarige Delta 2100 Plan (BDP 2100), die gisteren begon, eindigt vandaag (27 mei). De hoofdlijnen van de conferentie zijn gericht op de problemen en uitdagingen met betrekking tot de implementatie van BDP 2100. Tijdens de conferentie zullen verschillende workshops, bijeenkomsten op hoog niveau en keynotes worden gepresenteerd door hoge functionarissen van de overheid, de particuliere sector en internationale partners. Om de langetermijnstrategie aan te pakken, heeft de BDP 2100 verschillende invalshoeken gekozen, waaronder twee nationale strategieën, zoals overstromingsrisicobeheer en zoetwatervoorziening. Naast de vele substrategieën zijn er ook zes hotspotstrategieën. Hotspots zijn kustgebieden, wildernisgebieden, droogtegevoelige gebieden, landelijke gebieden en plotselinge overstromingen, Chattogram-heuvelgebieden, riviersysteem, estuaria en stedelijke gebieden. Er zijn zeven thematische strategieën, waaronder duurzaam landgebruik, ruimtelijke ordening (3D), landbouw, voedselzekerheid, voeding en levensonderhoud, grensoverschrijdend waterbeheer, revitalisering van het binnenvaartsysteem, bevordering van de blauwe economie, hernieuwbare energie en aardbevingen. De toekomst met betrekking tot onderwerpen als klimaatverandering, economische groei, bevolkingsgroei en over de grenzen heen komen ook aan bod.

READ  India en Nederland werken samen aan klimaat, defensie en economie: president Kovind

Thematische sessie over landbouw, water en de toestand van het klimaat is om een ​​mogelijke beleidsoptie te verkennen om de potentiële groei van de landbouwsector in Bangladesh te versterken. De sessie over waterwaardering bespreekt opties die kunnen worden gebruikt om de juiste beoordeling en gebruik van water te bevorderen. Financiën en sociale en economische ontwikkeling in Bangladesh zijn ook grote zorgen. De conferentie is een initiatief van vijf gerenommeerde partners: de Wereldbankgroep, de Asian Development Bank, de Japan International Cooperation Agency, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dhaka en de Ambassade van de Europese Unie in Dhaka. Het organisatiecomité van de conferentie bestaat uit vertegenwoordigers van de regering van Bangladesh (GoB) van de GED en andere instellingen, terwijl de Delta Board of Directors deelneemt aan de regie en besluitvorming.

Ik ging eind vorige maand naar Nederland en zag hun activiteiten op het gebied van het Deltaplan, op technologie gebaseerde landbouwinnovaties en de waarde van biologische landbouw en water. Ik ben uitgenodigd door het Netherlands Water Partnership (NWP) en Hare Excellentie Anne van Leeuwen, geachte Ambassadeur van de Nederlandse Ambassade in Dhaka.

Op een winderige dag ging ik naar Deltawerken, onderdeel van het Nederlandse Deltaplan, bij een enorme stormvloedkering met Gevolmachtigde Watervertegenwoordiger, werkzaam bij de Nederlandse Ambassade in Dhaka, Martijn van de Groep en directeur Zakelijke Relaties en Aanwinsten voor de Dutch Water Partnership Arjan Braamskamp. “Ik denk dat bij de uitvoering van het Bangladesh Deltaplan rekening moet worden gehouden met de traditionele beleidsplannen in Bangladesh, die van boven naar beneden stromen, en die voordeliger kunnen zijn als ze van onder naar boven stromen”, zegt Martin van de Grob.

READ  Nederland zet fietsen op een hoger toerental - Famagusta Gazette

In 1953 kreeg Nederland te maken met een catastrofale overstroming die economische schade veroorzaakte van naar schatting 5,4 miljard euro. In die tijd kwamen ongeveer 2.000 mensen om het leven, terwijl veel gebouwen en huizen werden beschadigd en veel vee en pluimvee stierven. Toen bedacht de Nederlandse regering een Deltaplan, met als doel hoe Nederland te beschermen tegen verdere overstromingen, stormen en andere natuurrampen. ze bouwden kit

Barrières, dammen, stuwen en dijken werken allemaal samen om een ​​land te beschermen dat economische welvaart heeft bereikt door de uitvoering van hun Deltaplan. Nu bedraagt ​​het jaarlijkse exportvolume van landbouwproducten van het land ongeveer 105 miljard euro. Nederland ondersteunt Bangladesh enorm bij de uitvoering van het 100-jarige Deltaplan.

Ik ging naar de Maeslant Checkpoint bij Holland Hook. Er is geen barrière ter wereld zo massief als Maeslant, die volledig geautomatiseerd is en bestand is tegen een stormvloed van 5 meter boven de Normaal Amsterdams Peil (NAP), een verticale uitloper. Gemiddeld ligt heel Nederland drie meter onder de zeespiegel, wat betekent dat als ze de zeeën niet konden beheersen, de rivieren het hele land zouden hebben overspoeld. De kering is gemaakt om de stad Rotterdam te redden van stormen en overstromingen. U weet dat veel delen van ons land bij overstromingen of plotselinge overstromingen lange tijd onder water staan ​​en we onszelf niet eens kunnen beschermen.

Ik sprak met Jouke Heringa, universitair hoofddocent en onderzoeker bij HZ University of Applied Sciences, over hun onderzoek en ontwikkeling in de blauwe economie, met name de oesterteelt. De regio Yerseke staat bekend om de oesterteelt. Het is een groot commercieel gebied waar toeristen graag schelpdieren eten die erg duur zijn. “Nadat we aan de lokale eisen hebben voldaan, exporteren we nu oesters naar de Verenigde Staten, China en vele andere landen”, zegt professor Jockey. Ook Bangladesh kan op deze manier opereren en onze blauwe economie wegnemen.

READ  Nederland zet grootste stap naar meer groene energie: Denktank

Beste lezers, De Nederlandse Wageningen Universiteit, een van ’s werelds meest gerangschikte landbouwuniversiteiten, levert een bijdrage aan het Deltaplan van Bangladesh door haar unieke onderzoeks- en belangenbehartiging. Toen ik daarheen ging, was ik verbaasd om hun uitgebreide onderzoek naar landbouw en watergerelateerde zaken te zien. Er zijn ongeveer 600 Bengalese studenten in Nederland die in de nabije toekomst een bijdrage zullen leveren aan onze landbouwsector.

“Bangladesh ontwikkelt zich goed. We zullen altijd samenwerken met Bangladesh, omdat we een fundamentele rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van veel deltagebieden”, zegt Catherine Teroisha, Senior Researcher Delta Water Management aan Wageningen University.

“Nederland is klaar voor allerlei samenwerkingen, variërend van een werkrelatie tot kennisuitwisseling tussen academische instituten”, zegt Osman Harouni, Senior Beleidsadviseur Voedsel- en Voedingszekerheid bij de Nederlandse Ambassade in Dhaka.

Onder leiding en begeleiding van premier Sheikh Hasina moeten de interministeriële betrekkingen worden versterkt om het 100-jarige Deltaplan in Bangladesh uit te voeren. Nederland heeft het verlies van de verwoestende overstroming overwonnen, gewoon door hun Deltaplan uit te voeren. Als we op dit punt van klimaatverandering nauw samenwerken aan het deltaplan en waterbeheer, zien we zeker een betere landbouwtoekomst. We hebben een delta nodig die veilig, klimaatbestendig en bloeiend is. De afstemming tussen uitvoerende instellingen en projecten op het basisniveau moet verder gaan, zodat we de ontwikkeling in de komende vijf jaar kunnen zien. Bovendien moeten sectorale beleidslijnen en strategieën efficiënt werken om BDP 2100 te implementeren. De conferentie zal over een paar uur eindigen en ik ben er vast van overtuigd dat dit een goed begin is. Ik weet zeker dat we 100 procent zullen geven om het 100-jarenplan van de Bangladesh Delta te verwezenlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *