Wetsvoorstel moet het vermogen van medewerkers om op afstand te werken vergroten

Werknemers in Nederland krijgen meer juridische ondersteuning voor thuiswerken op grond van de wetgeving die naar verwachting in de wet komt.

Het “werk waar je wilt”-voorstel, dat in juli door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, zou werkgevers met 10 of meer werknemers verplichten om sollicitaties op de werkplek te accepteren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, en zou het moeilijker maken om dergelijke sollicitaties af te wijzen, aldus het rapport. naar de wet. experts.

Wouter Engelsmann en Merrill Keijzer, advocaten bij CLINT, stellen dat de werkgever na beoordeling van de omstandigheden zal moeten oordelen dat zijn belangen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op de tweede plaats komen na het verzoek van de werknemer | Littler in Amsterdam, in een gezamenlijke e-mail.

De vereiste vestigingsplaats moet zich binnen de Europese Unie (EU) bevinden en moet ofwel het thuisadres van de werknemer zijn of een andere geschikte vestigingsplaats waar de werkgever normaal gesproken zou werken, zeiden ze. Ze voegden eraan toe dat als de voorgestelde werkplek niet aan deze eisen voldoet, “de werkgever toch een ‘overwegingsplicht’ heeft en dit bij weigering met de werknemer bespreekt.”

De maatregel lijkt waarschijnlijk aangenomen te worden door de Eerste Kamer, aldus CLINT | Littler advocaten en Johanne Boelhouwer, advocaat bij Dentons in Amsterdam. Een senaatscommissie zal op 27 september een vooronderzoek doen.

Het gewicht van de werkgever en de belangen van de werknemers

Aan het verzoek van een werknemer om thuis te werken moet in principe worden voldaan “tenzij de werkgever een belang heeft dat zwaarder weegt dan de wens van de werknemer, in overeenstemming met maatstaven van redelijkheid en billijkheid”, aldus Boelhauer.

READ  Nederland op het Global Circular Economy Forum in Helsinki | nieuwsbericht

“Factoren die hierbij spelen zijn onder meer: ​​het in stand houden van de sociale cohesie op de werkvloer, de omstandigheden waarin de werkgever een bijzonder zware last moet dragen die past bij het werk thuis of op andere werkplekken, en de draagkracht van de werkgever”, merkte ik op. .

Volgens de wet moet de werknemer de aanvraag twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de werkplekaanpassing indienen en moet de werkgever een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk beslissen, aldus Boelhouwer.

Ze zei dat als de werkgever niet binnen deze termijn zou reageren, de aanvraag als goedgekeurd kon worden beschouwd.

“Weigeren om op afstand te werken zou een grote uitdaging zijn, gezien het feit dat werknemers tijdens de pandemie effectief vanuit huis hebben kunnen werken, mogelijk gemaakt door connectiviteitssoftware zoals Zoom en Teams, als het niet nodig is om ter plaatse te werken”, voegde Boelhauer eraan toe. .

Werkgevers moeten weten dat “er binnenkort een recht in Nederland komt dat de positie van de werknemer versterkt om te kiezen tussen thuiswerken of op de werkplek werken”, aldus Boelhauer.

“Als de werkgever instemt met het verzoek om buiten Nederland op afstand te gaan werken, kunnen er consequenties zijn vanuit het oogpunt van fiscaal, sociaal zekerheids- en arbeidsrecht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst”, voegde ze eraan toe.

Werknemers moeten minimaal 26 weken voor de gewenste ingangsdatum voor de gewenste wijziging in dienst zijn, aldus CLINT | Kleinere advocaten. Een jaar zou moeten verstrijken nadat een verzoek aan werknemers om nieuwe aanvragen in te dienen is geaccepteerd of afgewezen, zeiden ze.

READ  Benoeming van adjunct-directeur-generaal Bert Croese op de hoogste positie van het IMF

“Het is raadzaam om een ​​beleid te overwegen en uit te voeren met betrekking tot de praktische stappen die moeten worden genomen om een ​​dergelijk verzoek te beoordelen, maar ook met betrekking tot wat gepast is om te bepalen wat redelijk en billijk is met betrekking tot dergelijke verzoeken”, zeiden ze. .

Ze zeiden dat werken vanuit een werkplek in een ander EU-land niet alleen fiscale of socialezekerheidsgevolgen kan hebben, maar dat “deze factoren ook relevante overwegingen kunnen zijn bij het bepalen wat redelijk en billijk is”.

Het telewerkbeleid is een arbeidsomstandighedenbeleid, en voor de vaststelling, wijziging of intrekking van dit beleid is goedkeuring van de Arbeidsraad nodig, aldus Engelsman en Keijzer.

Engelsman en Keizer legden uit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel met een ruime meerderheid heeft goedgekeurd, waarbij de mogelijkheid wordt aangegeven dat de Eerste Kamer de maatregel overneemt. Als dat gebeurt, zal de wet waarschijnlijk op 1 januari 2023 van kracht worden, zeiden ze.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken, op grond waarvan werknemers van een werkgever kunnen verlangen dat de werktijd, werktijd of standplaats verandert, CLINT | Littlelers advocaten legden het uit.

Momenteel moeten werkgevers een verzoek om werktijd of werkuren accepteren, tenzij ernstige zakelijke belangen een weigering vereisen, en werkgevers kunnen weigeren “behalve in uitzonderlijke omstandigheden”, zeiden ze.

Wat betreft verzoeken om van werkplek te veranderen, vereist het flexibele arbeidsrecht momenteel dat de werkgever alleen het verzoek in overweging neemt en bij een weigering de weigering bespreekt met de werknemer.

De maatstaf van redelijkheid en billijkheid

In het wetsvoorstel werd aanvankelijk voorgesteld om ook voor het afwijzen van sollicitaties op de werkvloer een criterium van ‘ernstig commercieel belang’ in te voeren, maar dat valt volgens Engelsman en Keijzer niet in goede aarde. Ze legden uit dat wetgevers de procedure hadden gewijzigd om de norm van redelijkheid en billijkheid te bepalen.

READ  Going Dutch: Pas op, Duitse coalitiebesprekingen kunnen lang duren

Engelsmann en Keizer zeiden dat de implementatie zal plaatsvinden volgens de reguliere mechanismen die beschikbaar zijn in het Nederlandse arbeidsrecht.

De Nederlandse wet “vormt geen onvoorwaardelijk recht op thuiswerken, maar biedt een belangenafweging” en het recht om telewerk te eisen, CLINT | Dat zeiden de advocaten van Littleler.

Het “recht om te eisen” staat in meer landen ter discussie, zoals Ierland en Slovenië. Andere landen lijken zich meer te richten op het bespreken en implementeren van nieuwe wetgeving om telewerken beter te reguleren, terwijl het vrijwillige karakter van telewerken/telewerken voor beide partijen behouden blijft.”

Al voor de pandemie had Nederland het hoogste aandeel thuiswerken van Europese landen, CLINT | Dat zeiden de advocaten van Littleler.

Dina Wisenberg Brin is een verslaggever en schrijver uit Philadelphia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *