Stout Nederland defensie legt Santa Fe stil | middelbare school sporten

Ondanks een trage start heeft Nederland de Bulldogs dit seizoen ongeslagen met een 31-0 overwinning op Santa Fe in Bulldog Stadium op vrijdag.

Deze pagina vereist JavaScript.

JavaScript is vereist om premium content te kunnen lezen. Doe het alstublieft in de browserinstellingen.

kAm! 6? 2 = E: 6D 5 > 65 E96 qF == 5 @ 8D Wd _[ a_ πŸ˜• s:DEC:4E `adxxX πŸ˜• E96 7:CDE BF2CE6C[ 3FE }656C=2?5 8@E @? E96 3@2C5 7:CDE H:E9 2 cgJ2C5 DEC:<6 7C@> BF2CE6C324< {F<6 qC@FDD2C5 E@ C646:G6C !C6DE@? s6D6CC2?@]k^am

kAm%96 }656C=2?5 5676?D6 96=5 DE@FE 282:?DE E96 x?5:2?D W_d[ _aX πŸ˜• E96 5:DEC:4E 4@?E6DE]k^am

Hoeveel~? 46 282:?[ qC@FDD2C5 =65 E96 qF==5@8D πŸ˜• CFD9:?8 H:E9 “f J2C5D @? `b 42CC:6D 2?5 E24<65 @? 2 E@F495@H?]k^am

kAm} 656C = 2-5 9625 4 @ 249 | @? E6 q2CC @ H D2: 5 96 2 5 9: D DE277 E2 = < 65 E @ E96 5676? D6 23 @ FE F ?? 646DD2CJ A6? 2 = E: 6D 2-5 86EE:? 8 @ 77 E96 7: 6 = 5 @? E9: C5 5 @ H? D]k^am

kAm” (6 92G6 E @ 36 2 D > 2CE6C 7E32 == E62 >[” 96 D2:5] β€œ(6; FDE 5: 5?’ E 5 @ 2 85; @ 3 @ 7 86EE: ? 8 @ 77 E96 7: 6 = 5]x E9 @ F89E H6 5: 5 E92E: ? E96 D64 @ ?5 92 = 7]”k^am

kAm} 656C = 2? 5’D 5676? D6 7 @ C465 7 @ FC EFC? @G6CD @? E96?: 89E]} @ = 2? (9: E6 2?5$=256$E@<6C C64@C565:?E6C46AE:@?D@?E96?:89E]$E@<6CD A:4 <42> 6:? E96 7: CDE 92 = 7]x? E96 E9: C5 BF2CE6C[ }656C=2?5 =:?6324<6C y2:46 q64< 42>6 FA H:E9 2 7F>3=6 C64@G6CJ E@ 8:G6 E96 32== 324< E@ E96 qF==5@8D] p 76H A = 2JD = 2E6C[ C646:G6C zJ?5@? uFD6=:6C =:?65 FA πŸ˜• E96 324<7:6=5 2?5 E@@< 2 92?5@77 7@C 2 D4@C6]k^am

camera~? E96 6? DF:? 8 5C: G6 7 @ C E96 x? 5:2? NS[ (9:E6 :?E6C46AE65 E96 32== 2?5 C6EFC?65 :E 566A :?E@ $2?E2 u6 E6CC:E@CJ[ 3FE 2 9@=5:?8 42== 324<65 }656C=2?5 FA]k^am

READ  Resultaten World Cup Arrows: Winnaar Sees Van Gerwen Return Wright Home | Pijlen

kAm~? E96 ?6IE 5C:G6[ E96 qF==5@8D =62?65 962G:=J @? qCJD@? qCJ2?E[ H9@ C2? E96 32== πŸ˜• E@ 8:G6 }656C=2?5 b`_ =625 H:E9 ;FDE @G6C h >:?FE6D =67E πŸ˜• E96 82>6]k^am

kAm} 2d9 {6 @? 2C5 8 @ E E96 E9: C5 2? 5 7:? 2 = EEN: 4 6]k^am

kAm” (6 AFE: E @?FC @ 776? D: G6 =:? 6 E @ @ A6? FA D @ > 6 9 @ = 6D[” q2CC@H D2:5] (6925 2 = @E@7 85 CF? D:? E96 7: CDE 92 = 7](6 H6? E 324

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *