Stagnatie van het bbp in de eurozone is erger dan het lijkt | voorwaarde

Het sentiment ten opzichte van de economie van de eurozone is de laatste tijd optimistischer, omdat verschillende slechte economische scenario’s zijn afgewend. Naarmate er meer gegevens binnenkomen, wordt het echter duidelijk dat de economie van de eurozone het moeilijk heeft, met een bbp-groei die in het vierde kwartaal werd herzien tot 0,0%.

Dit is op zichzelf al zorgwekkend, maar als we dieper naar het bbp kijken, zien we een veel somberder beeld. Zoals verwacht werd de groei naar beneden bijgesteld dankzij zwakkere Duitse en Ierse cijfers dan de voorlopige cijfers uit Duitsland, maar de recessie leek de werkelijke prestaties van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal te overschatten.

contracten voor thuisverbruik

De consumptie van huishoudens kende in het vierde kwartaal van 2022 de grootste daling sinds de start van de eurozone in 1999, behalve tijdens de COVID-19-pandemie. De daling was niet hetzelfde in alle landen; Zo kenden Nederland en België een gezonde groei, maar kenden Frankrijk, Duitsland en Italië dalingen van rond de -1% en Spanje een daling van -2,4%.

De consumptie van huishoudens kende de grootste daling, met uitzondering van de Covid-19-pandemie

Bron: Eurostat, ING Onderzoek

Als we kijken naar de segmentering van consumentengroepen voor de reden voor deze daling, zien we dat de aanzienlijke daling van de consumptie van niet-duurzame goederen voorop liep. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een significante wijziging in het energieverbruik, wat een positieve ontwikkeling is. De afname van diensten en consumptie van semi-duurzame goederen is echter een punt van zorg. De consumptie van duurzame goederen is blijven groeien, waarschijnlijk als gevolg van het voldoen aan oude bestellingen nu de problemen in de toeleveringsketen en de tekorten aan input zijn afgenomen.

De meeste consumptiecategorieën lieten in het vierde kwartaal een daling zien

Bron: Eurostat, rekeningen ING Research

Zwakke investeringen weerspiegelen economische zorgen en hogere tarieven

Ook de investeringen liepen in het vierde kwartaal fors terug, met 3,5% kok. Het is echter belangrijk op te merken dat Ierse IP-investeringen, grotendeels gekoppeld aan multinationale boekhoudactiviteiten, een aanzienlijk negatief effect hadden op dit cijfer. Om dat uit te sluiten, zien we nog steeds een daling van -0,7%. Dit is de eerste daling sinds het derde kwartaal van 2021.

In Duitsland, Spanje en België daalden de investeringen, in Frankrijk en Nederland vrijwel vlak en in Italië en Griekenland toenamen – de laatste deels dankzij steun uit het EU-herstelfonds. Over het algemeen houdt de afnemende investeringsbereidheid bij bedrijven waarschijnlijk verband met zorgen over de economische groei en onzekere vooruitzichten voor de komende maanden, terwijl ook hogere rentetarieven beginnen op te duiken.

Ook de investeringen zijn gedaald, maar minder zichtbaar

Bron: Eurostat, rekeningen ING Research

Zwakke overheid en invoer duwden bbp-groeicijfer naar 0%

Nu de consumptie en investeringen van huishoudens zeer sterk dalen en samen -1,2 procentpunt bijdragen aan de groei van het bbp, is het belangrijk om naar de balancerende factoren te kijken. Overheidsconsumptie is een belangrijke sleutel en draagt ​​0,2 duizendste van een positief bij, terwijl voorraden nog steeds 0,1 punt toevoegen aan het BBP-cijfer. De belangrijkste bijdrage kwam van de netto-uitvoer, hoewel de invoer in het vierde kwartaal scherp daalde, terwijl de groei van de uitvoer aanzienlijk vertraagde tot 0,1%. In totaal resulteerde dit in een positieve bijdrage van 0,9 puntdeel aan de netto export. Dit betekent dat de scherpe daling van de invoer de belangrijkste positieve bijdrage aan het bbp in het vierde kwartaal was – nauwelijks een indicatie van kracht.

De zwakke invoer droeg positief bij aan het bbp en maskeerde een ernstige zwakte van de binnenlandse vraag

Bron: Eurostat, ING Onderzoek

Voor de ECB is de vrijgave van de kerncomponenten van het bbp eigenlijk een teken van voorzichtigheid. Een laag nominaal bbp is geen teken van een snel dalende vraag, maar de fundamentele factoren laten zien dat de economische omstandigheden aanzienlijk sterker zijn verslechterd dan aanvankelijk werd verwacht. Het is moeilijk te lezen waar de economische activiteit op korte termijn naartoe gaat, met zowel positief als negatief nieuws in het eerste kwartaal van dit jaar. Tegen deze achtergrond verwachten we nog een kwart van een stagnerend bbp.